• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
19 Ocak 2013 Cumartesi

Almanya'ya bak Avrupa'yı anla!

Dün ABD'nin geleceğine bakmıştık, bugün ise Avrupa'ya bakıyoruz. Ancak Almanya zor durumda ise, Avrupa iyice zordadır. Dünyanın ikinci en büyük ihracatçısı olan Almanya'da ekonomik büyümenin komşu ülkelerden azalan ithalat talebi nedeniyle bu yıl yüzde 0.4'e gerilemesi bekleniyor, daha önce beklenti yüzde 1 idi. Alman Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan yıllık raporda, ihracatın bu yıl yüzde 2.8 artmasına karşılık ithalatın yüzde 3.5 artacağını ve bu durumun GSYH büyümesini 0.1 puan azaltacağı belirtildi. Geçen yıl dış ticaret Almanya'nın GSYH büyümesine 1.1 puan katkı yapmıştı. Rapora göre iç özel tüketim harcamalarının ise GSYH'ye 0.6 puan katkı yapması bekleniyor. Ekonomi Bakanlığı, geçen yıl yüzde 0.7 olan büyümenin bu yıl yüzde 0.4'e gerileyeceğini ve ancak 2014'te yüzde 1.6'ya çıkmasının mümkün olabileceğini belirtti.
FARKLI BİR ALMANYA
2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da 'Ekonomik Mucize' yaratan Ludwig Erhard'ın ünlü kitabı 'Herkes için Refah' başlığını taşıyordu. Ancak bugünün Almanya'sı çok farklı. Almanlar evlenmiyor, çocuk yapmıyor, nüfus yaşlanıyor ve azalıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, yoksulluğun yükseliş riski az. Buna karşılık, sosyal kurumlar, kilise organizasyonları ve Alman Sendikalar Birliği'nin oluşturduğu Yoksulluk Konseyi'nin yayınladığı raporda sosyal politikalarında başarısızlık olduğu açıkça görülüyor.
Hükümetin dört yılda bir yayınladığı, yoksulluk ve zenginlik konulu temel raporda, yayınlanmadan önce, 21 Kasım'da ilk taslakta 'Almanya'da servet  dağılımının çok eşitsiz olduğu', bu durumun, 'halkın adalet duygusunu yaraladığı' ve 'toplumsal dayanışmayı zedeleyebileceği' ifade edilmekteyken, bu cümleler sonradan silinmiş. Alman halkının net serveti 10 trilyon euro. 2008 verilerine göre, nüfusun en alt bölümünü oluşturan %50 bu servetin %1'ine sahip. 1998'de bu oran %4, 2003'te %3'tü. En üst bölümdeki %10 ise servetin %53'üne sahip, 1998'de bu oran %45, 2003'te %49'du.
'SOSYAL DEVLET' BİTTİ
Servetten gelirlere dönersek Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) araştırmasına göre, Almanya'daki genç işçilerin üçte biri, asgari ücret sınırından daha düşük ücretle çalışmakta. Ücret alt sınırı, ortalama ücretin üçte ikisi olarak tanımlanmakta. Bu sınır Batı Almanya'da 9,53 euro/saat, doğuda ise 7,22 euro/saat. Bu ücretler yeni işyeri yaratsa da, kalifiye işçilerin düşük ücretle çalışmasına neden olmakta. 2010 yılında  2,2 milyon kalifiye işçinin  mesleklerinde tam gün çalışmalarına karşın gelirleri düşük ücret sınırında.
Almanya'da yaşlıların yoksullaştığı ve  ekonomik durgunluk devam ederse birkaç yıl içerisinde yaşlılığın büyük bir yoksulluk dalgasını yaşayacağı  belirtilmekte. Bugün yoksullukla karşılaşan 65 yaş üzeri nüfus %15,3 oranıyla, tüm nüfusta %20 olan yoksulluk oranının altında. Ancak yaşlılık oranı artmakta ve emekli aylıkları, ortalama ücret düştüğü için, azalma tehlikesiyle karşı karşıya . Emekli aylıkları yetersiz kaldığından ileri yaşlara kadar çalışanların veya ek işte çalışanların sayısı artıyor. 2000 yılından beri ek işte çalışan emekli sayısı % 60 artarak 761.000'e ulaşmıştı. Bu sayının 120.000'i ise 75 yaş  üzerinde.
Almanya artık sosyal refah devleti özelliğini kaybediyor! Avrupa da öyle!

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor!

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda ortaya çıktı! 1220'li yıllarda yapıldı

2021'in en etkili kadınları seçildi! İşte listede yer alan isimler