• $15,5641
  • €16,2182
  • 896.92
  • 2416.75
16 Kasım 2011 Çarşamba

5 milyarlık fon MİT ile Emniyet'e de açıldı üstelik denetimsiz

TSK'nın ihtiyaç duyduğu her türlü silah ve araç gereç alımlarının bedeli, 26 yıldır Savunma Sanayii Fonu'ndan (SSF) karşılanıyor.
Fon hesaplarını bütçeden takip etmek mümkün değildir.
Kaynaklarımız, bugün itibarıyla Fon gelirinin 5 milyar liranın üzerinde olduğunu söylüyor.
Ve kurulduğundan bu yana sadece TSK'nın kullanabildiği bu Fon, son iki haftadır MİT ve Emniyet kullanımına da açık. 
MİT ile Emniyet, 2 Kasım gecesinden bu yana 'güvenlik ve istihbarat' ilişkin acil ihtiyaçlar için, yasalar önünde ayrıcalıklı bu Fon'u kullanabiliyor.
Kendi bütçe ödeneklerinin dışında. Üstelik bırakalım Sayıştay'ı, Fon'un kendi iç denetim mekanizmasının bile dışında tutularak. Müsteşarın teklifi, Bakan'ın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayıyla...

AB BAKANLIĞI KHK'SİNE GİZLENDİ
Meclis'e getirilse, ciddi tartışmaların konusu olabilecek bu düzenleme, Resmi Gazete'nin 2 Kasım gecesi mükerrer sayısında yayımlanan  son KHK postasıyla yürürlüğe girdi.
Başlığı 'AB Bakanlığı' olarak görünen 105 maddelik bir KHK'de birbirinden farklı, çok sayıda kanunda önemli değişiklikler yapıldı. Onlardan biri de Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı kuran 3238 sayılı kanundu. O kanunun Fon'un nasıl kullanılacağını düzenleyen 10. Maddesi'ne şu fıkra eklendi:
'Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayı ile Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fon'dan karşılanır.'

KOMİTE KULLANIM ESASLARINI BELİRLEYEMEYECEK
SSM Kanunu'na göre, Fon'un paralarının kullanım esaslarını, nereye nasıl harcanacağını belirleme yetkisi Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne aitti.
TSK için halen öyle. Ancak, AB Bakanlığı'nı düzenliyormuş gibi görünen o KHK, Komite'nin MİT ve Emniyet'in alımları için harcanacak paranın kullanım esaslarını belirleme yetkisini de kaldırdı. 

HARCAMALAR DENETİM DIŞI
Şöyle:
'Kanunun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(g) Fon'un, 10'uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit etmek.'
Kastedilen '10. Madde'nin ikinci fıkrası' da yeni eklenen yukarıda aktardığım madde.
Bitmedi. O kanuna göre, Fon'un 'her türlü işlemini Başbakanlık, MSB ve Maliye Bakanlığı'nca iki yıl için seçilecek ve birer kişiden oluşacak bir kurul' denetliyordu.
'AB Bakanlığı KHK'siyle, denetimi düzenleyen 17. Madde de yürürlükten kaldırıldı. Fon'un işlemleri, yani belki operasyonel manada önem taşıyacak ağır silah alımları artık de-net-le-mi-yor.

YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ
Bir yasayla getirilmediği için 'gerekçelerini' öğrenemediğimiz, hukuk tekniği açısından hiçbir zaman kayda giremeyecek bu düzenlemeler, hükümetin terörle mücadele alanındaki yeni politikalarını nasıl yürüteceği hakkında ipuçları veriyor.
Hatırlayalım. Bir yıl önce çok tartıştığımız bir Silah Kanunu Tasarısı vardı. Tasarı, Emniyet ve MİT'e ağır silahlar verilmesini de öngörüyordu. Ancak bu tasarı, daha çok, bireysel silahlanmayı özendiren 'pompalı tüfek' maddesiyle öne çıkmış, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine yasalaştırılamamıştı.
5 milyarlık Fon kullanımının açılmasıyla birlikte, Emniyet ile MİT'in iki hafta öncesine göre daha farklı çalışacağını söylemek, en azından bunu söylemek artık mümkün.

Ve son bir not:  
Savunma Sanayii Fonu'nun gelir kaynakları arasında bedelli askerlik gelirleri de yer alıyor.

<p>Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ümit Yaşar, meslek hayatının ilk röportajını Akşam Gazete

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Hayvanların şaşırtan dostluğu! Onları hiç böyle görmediniz

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi tehlikesi

Kupa artık sahibinin ellerinde!