• $15,9749
  • €16,9463
  • 948.026
  • 2388.87
24 Ekim 2012 Çarşamba

2013 bütçesinde taşıt alımı patladı

Devletin nasıl büyüdüğünü ve büyümenin kalitesini anlamanın bir yolu da taşıt alımlarından geçiyor.
Meclis'e sunulan 2013 bütçe tasarısına göre bu yıl, devlet kurumlarına toplamda 7 bin 457 adet taşıt satın alınacak. Bütçenin T cetvelinde gösterilen taşıt alımlarını, 2012 yılıyla kıyaslayarak yaptığım hesaplamalara göre, bu rakam, içinde bulunduğumuz yıla göre, 1590 adet daha fazla sayıda aracı ifade ediyor. 2012 bütçesinde devlet kurumlarının taşıt listesi toplam 5 bin 867 araçtan oluşuyordu.
Kurumların değişik ihtiyaçlara göre, Maliye'den satın alma yetkisi talep ettiği araçlar, çok geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Bütçede her sene 'azami satın alma bedellerin ilan edilen listede; Cumhurbaşkanı'nın zırhlı makam aracından, polisin gözaltı için kullandığı panelvana, zor coğrafyalarda yaşayan hastaları taşımakta kullanılan paletli ambulanstan, bisiklete kadar 22 ayrı taşıt çeşidi yer almakta. 
KÖŞK'ÜN TALEBİ AYNI
Cumhurbaşkanlığı'na önümüzdeki yıl bu yıl olduğu gibi toplamda 11 araç satın alınacak. Ancak sayısal olarak aynı görünen 11'in profili farklı. Köşk'e bu yıl alınacak araçların beşi binek, ikisi güvenlik önlemli olmak üzere toplam 7 binek otomobilden oluşuyor. Kalan beş araç diğe 'diğer taşıtlar' olarak geçiyor. Bu yılın bütçesinde, Köşk'e ikisi güvenlik önlemli olmak üzere, toplamda 4 binek otomobil görünüyor. 
BAŞBAKANLIK'A  4'Ü ARAZİ TOPLAM 9 BİNEK ARAÇ
Başbakanlık'a 2013'te, dördü arazi tipi olmak üzere toplam 9 binek otomobil alınacak. İki otobüs, iki minibüs, bir de panel araçla birlikte Başbakanlık'a alınacak taşıt sayısı 14'e ulaşıyor. İçinde bulunduğumuz yılın bütçesinde sadece 4 adet arazi tipi binek araç görünüyor.
AMBULANS EN ÖNEMLİ KALEM 
2013 bütçesinde taşıt alımlarında ilk sırayı toplamda 2058 adet araçla Sağlık Bakanlığı alıyor. Araçların 1475'i ambulans. Ambulansların finansmanı üç ayrı kaynaktan karşılanıyor. Bütçe, 200'ü tıbbi donanımlı, 50'si arazi amaçlı olmak üzere bu ambulansların 250'sini karşılıyor. 400'ü tıbbi donanımlı, 200'ü arazi amaçlı olmak üzere 625 ambulans ise döner sermaye hizmetlerinden karşılanıyor. Sağlık Bakanlığı, 600 ambulansı da yurtiçi hibe yoluyla edinecek. Bağışlanacak ambulansların 400'ü tıbbi donanımlı, 200'ü de arazi hizmetleri için. 
Maliye tarifesine göre tıbbi donanımlı bir ambulansın fiyatı 126 bin 500, arazi ambulansının ise 158 bin lira. Arazi ambulansları özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerleri, olumsuz hava koşulları ve karla kaplı yollarla, gerektiğinde palet de takarak yaralı ve hastalara ulaşılmasında kullanılıyor.
EMNİYET'E 1500 ARAÇ, 350'Sİ GÜVENLİK AMAÇLI
En çok taşıt satın alacak kurumlar arasında ikinci sırada, 1499 araçla Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. Bu sayının 500'ü panel araçlar oluşturuyor. Panel araçların 350'si güvenlik, 150'si ise ulaştırma hizmetlerinde kullanılacak. Güvenlik amaçlı panel araçlar, genellikle gözaltılar için kullanılıyor. Emniyet önümüzdeki yıl 245 minibüs, 50'si güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 binek otomobil alacak.
Emniyet, bu yılın bütçesindeki T cetveline göre toplamda 953 araç satın almış görünüyor. Araçların 388'i minibüs, 250'si ise binek otomobil. Bu yılla karşılaştırıldığında Emniyet, 547 araç daha fazla satın alacak.
TUTUKLU HÜKÜMLÜ SAYISINDAKİ ARTIŞ
Tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış, Adalet Bakanlığı'nın taşıt taleplerine doğrudan yansımış görünüyor. Geçen sene 188 adet taşıt satın alan Bakanlık, bu yıl talebini 303'e çıkardı. Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki sene edineceği 303 taşıtın 154'ünü otobüs ve minibüsler oluşturuyor. Üniversitelerin toplam satın alabileceği araç sayısı ise 359 gibi mütevazı bir rakamda kaldı. Üniversiteler geçen yıl 324 araç satın almıştı. 
TARİFELER VE ZIRHLI ARACA ÖNEMLİ İSTİSNA
Maliye, her yıl kurumların ihtiyaçları, taşıt tiplerine göre satın alınacak araçların azami bedellerini listeyle duyuruyor. Ancak zırhlı makam araçları, tarifenin dışında. Bu tür araçların fiyatlarının belirlenmesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne bırakılıyor. Bu istisna dışarıda tutulduğunda; en pahalı taşıt olarak listenin başında, 428 bin lirayla 41 kişilik otobüsler geliyor. Otobüsü, 158 bin lirayla arazi hizmetlerine yönelik ambulanslar, 126 bin lirayla da tıbbi donanımlı ambulans izliyor. Makam aracı olarak kullanılan binek otomobiller için ise 107 bin 500 lira tarife belirlendi. Bu rakam geçen sene 102 bin liraydı. Maliye'nin vize verdiği 22 taşıttan oluşan tarifenin en düşük fiyatlı taşıtı ise bin 800 lirayla bisiklet.

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister