• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
4 Mart 2018 Pazar

“Var” olma hakkı

Tarih boyunca insanoğlunun en sadık dostu ve yardımcısı hayvanlar olmuştur. Dünya onlarla manidar, onlarla renkli ve onlarla daha bir güzeldir. İnsanı ruhen besleyen, yetiştiren ve olgunlaştıran bir sevgidir hayvan sevgisi. Çocukluğumuzdaki masalların ekseri kahramanları olmaları bir yana, varlıkları bile ayrı bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. Onlar, bizim isimsiz, dilsiz ve zararsız dostlarımızdır.

Yapılan bir araştırma, çocukluğunu hayvanlarla geçiren insanların daha uyumlu, daha merhametli ve daha anlayışlı olduğunu göstermiştir. Hayvanlar sevginin, dostluğun, anlayışın ve cömertçe paylaşmanın ilk ve en mahir öğretmeni olagelmişlerdir. Ne soru sorarlar ne kusur kabahat bulurlar ne de dedikodu yaparlar. Duygularını, sevgilerini asla saklamaz ve esirgemezler. Üstelik tarifsiz sadakatlerine de diyecek yoktur. Tüyleri gibi davranışları da yürekten ve sımsıcaktır.

Onların da birer canı ve bir hayatı var, en az bizim gibi ve en az bizim kadar. İlgi, sevgi ve şefkat göstermek onlara sunacağımız bir ihsan değil; aksine ödevdir. Hayvanlardan sorumluyuz ve onları gözetmek, daha şümullü bir ifadeyle onlara mukayyet olmak zorundayız.

Bütün ilahi dinler hayvanların gözetilip korunmasını emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz: “Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” buyurarak hayvanlara ve tüm yaratılanlara iyi davranılmasını, merhamet edilmesini emretmiştir.

Medeniyetimiz hayvanları Allah’ın biz insanoğluna emaneti olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda hareket etmiştir.

Atalarımızın yük hayvanlarının Cuma günleri yük taşımasını yasaklama fermanı dünyada bilinen ilk hayvan hakları belgesi özelliğini taşımaktadır.

Aynı şekilde Osmanlı’da sokak hayvanlarının beslemesine yönelik oluşan ‘Mancacı’ kültürü muhteşem bir uygulamadır.

Dolmabahçe’de kuş, Üsküdar’da kedi, Bursa’da dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Osmanlı Göçmen Kuşlar Hastanesi’ni kurarak hayvanların hizmetine sunan bir medeniyetin varisleri olarak hayvan dostlarımıza hakkettikleri sevgiyi, saygıyı göstermek asli borcumuzdur. Bunun için ayrıca ve meşakkatli bir uğraş gerekmiyor. Herkesin bayat ekmeğini, yemek artıklarını ve bir kap suyu kapısının önüne bırakması, dükkânını, bağını, bahçesini onların soğuktan korunmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlemesi yeterli olacaktır. Dikkat edilirse bu vesile ile bile hayvanlar bizim hayatımızda bir boşluğu doldurmaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki hayvanlar bize, kendilerine yakıştığı ölçüde, varlıklarının gereği olan saygıyla muamele ediyorlar. Ne incitiyor ne de alaya alıyorlar. Umulur ve beklenir ki biz insanlar da hayvanlara, hak ettikleri gibi bir muamele ederiz. Zira her canlı kendine yakışanı yapmalı ve öyle de yaşamalı. Bu noktada mantık olarak, insan ya da hayvan diye bir ayırım yapmaktansa “yaratılanı yaratandan ötürü sevmek” daha evla değil midir?

Bu duygularla Adalet Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu ve görüşe sunduğu hayvanları korumaya yönelik etkili yaptırımlar içeren kanun tasarısını yürekten desteklediğimi ifade etmek istiyorum.

Tasarı yasalaşırsa, sahipli ya da sahipsiz hayvanlara işkence yapan ve öldürenlere 4,5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altındaki hayvanları öldürenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasalar elbette ciddi, istikrarlı uygulandığında faydalı olabilmektedir. Umarım ilgili kanun tasarısı kısa sürede TBMM’den geçer ve etkin bir şekilde uygulanır. İdealimiz hayvanların incinmediği, yasa yoluyla korunmak zorunda kalmadığı bir Türkiye ve dünya tesis etmektir. Bu merhamete ulaştığımızda tüm sorunların kendiliğinden çözüldüğüne tanık olacağız.

İnsanları sevmenin temelinde hayvanları, bitkileri ve doğayı sevmek gelir. Bunları sevmeyenler insanları da sevemezler.

Unutmayalım ki hiçbir hayvan kitle imha silahı üreterek insanların canına kastetmedi. Petrol veya altın için toplumları asimile etmedi, göçe zorlamadı, dahası öldürmedi. İnsanoğlunu köleleştirmedi, rengine, cinsine göre ayrım yaparak kafese koyup alıp satmadı, köle ticareti yapmadı. Yani insanın insana yaptığını hiçbir zaman yapmadı.

İnsanların insan onuruna, hayvanların da yaratışmış olmanın verdiği mukaddeslikle yaşayabildiği bir dünya dileği ile…

Sağlık ve afiyet içinde kalınız.

<p> </p>

'İBB Engelleniyor' algısı neden yapıldı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ocak 2022)

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı