• $9,2784
  • €10,7553
  • 526.782
  • 1409.56
28 Ocak 2018 Pazar

İki vasiyet ve bugünkü vaziyet

Tarih tekerrürden ibarettir, kendisini mütemadiyen tekrarlar durur. Esasen bugün sahnede olanlar, dünün bir tekrarı ve devamı mahiyetindedir. Tarihi ve tarihteki kadim düşmanlarımızı iyi tanımak, analiz etmek zorundayız. Zira bu günkü iç ve dış düşmanlarımız, hiç kuşkusuz dünün bir bakiyesidir. Aynı ideoloji, aynı zihniyet ve aynı emel doğrultusunda hareket etmektedirler. Hâkim paradigma Selçuklu ve Osmanlının devamı mahiyetindeki Türkiye’nin daima abluka altında tutulup kontrol edilmesi yönündedir.

Bu bağlamda iki vasiyete dikkat etmekte fayda var. Bunlardan ilki İngiliz sömürgeciliğinin sembolü olan Winston Churchill’in Türkler hakkındaki vasiyetidir ve muhtevası özetle şöyledir:

“Türkiye Batı’nın emrinde ve hizmetinde olarak, Batı’nın tayin ettiği gücü aşmamalı. Zayıflayınca desteklenmeli. Varsayalım gücü aşırı artarsa Orta Doğu’da, Balkanlar’da ve de Kafkasya’da Osmanlının boşluğunu doldurmaya asla müsaade etmemelidir. Türkiye’nin aşırı güçlenmesini önlemek için her çareye başvurulmalıdır. Bu işte Batı sahnede yer almamalıdır. Milli ve manevi değerlerden koparılarak Batı kültür potasında eriyen aydınlar, Etnik ve mezhep kışkırtmaları, ideolojik ve iktidar kavgaları ile aşırı güç çökertilmelidir. Hatta iç savaş ya da komşularıyla savaşa bile gidilsin. Yeter ki Türkiye Batı’ya hiçbir konuda rakip olamasın…”

27 Mayıs-12 Eylül-28 Şubat darbeleri, Kapatma Davası, 367 garabeti, Gezi olayları, MİT krizi,17-25 Aralık yargı darbeleri, 15 Temmuz ihaneti, Sarraf Kumpası, siyasi cinayetler, finansal krizler… tümden bu vasiyete hizmet eden bildik kurgulardır. Harici ve dahili vesayetçiler sürekli bir şekilde, darbelerle, kargaşalarla, fitnelerle, cinayetlerle…Churchill’in vasiyetini yerine getirdiler. Getirmeye de devam edecekler.

Ne var ki biz, tarihten ikinci bir vasiyet daha biliyoruz. Şanlı ecdadımızın kıymetli tavsiyelerini günümüze ulaştıran kıymetli bir vasiyet. 1389’da Haçlı birlikleri ile Osmanlı ordusu, Kosova Ovası’nda büyük bir meydan savaşı verdiler. Tarihe I. Kosova Savaşı olarak geçen ve sekiz saat süren bu ağır savaşta, Osmanlı ordusu Haçlılara müthiş bir yenilgi tattırdı. Savaş sonunda, muharebe meydanını gezen Sultan 1. Murad, Sırp Milos Obilic tarafından hançerlenerek şehit edildi. Sultan 1. Murat (Hüdavendigar) son nefesinde, kıyamete kadar bize ışık tutacak şu vasiyette bulundu. “Evlatlarım attan inmeyesiniz!”

Bugün Churchill’in vasiyetine hizmet edenlere karşı bize ışık tutacak olan vasiyet işte bu üç kelimeden ibarettir. Türkiye’nin aleyhine, Batı zihniyetinin bela gergeflerinde çok çeşitli ve kompleks projeler dokunuyor. İşte onun için daima hazırlıklı ve uyanık olmaya mecburuz!

Türkiye’nin yeniden Osmanlı ruhuna ve Osmanlı gücüne kavuşacağını biliyor ve bundan aşırı korkuyorlar. Bir zamanlar Emanuel Karasu bu gerçeği şöyle dile getirmişti: “Bir İslam kadını İslam’la bağını kesmediği sürece, her an bir Abdülhamid doğurabilir”. Bu vesileyle bize Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit doğuran Tenzile Annemizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum.

Gelişen, güçlenen, büyüyen, istikrarlı büyük bir Türkiye’ye batı dünyasının tahammülü yok ve hiçbir zaman da olmayacak! Şer güçler, her vesile Winston Churchill’in vasiyeti gereği bize türlü türlü oyunlar oynayacak ve bizi engellemeye çalışacaklardır.

Biz her şeyden önce bunun idrakinde ve dünün ışığında gayret etmeye devam edeceğiz. Korkumuz ya da pervamız olmayacaktır.

Batı zihniyeti bütün birleşmelerine ve ittifaklarına rağmen hiçbir zaman İslam’a ve İslam’ın bayraktarı olan Milletimize galebe çalamadı ve asla çalamayacaktır. Dün Çanakkale’de yüzleştikleri bu gerçeği bugün El Bab’ta, Afrin’de tekrar tadıyorlar.

Harekata giderken “İstikametimiz Kızıl Elma, ailelerimiz beklemesin” diyen kahramanlarımız oldukça da tatmaya devam edeceklerdir.

Son söz

Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh;

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh!

Sağlık ve afiyet içinde kalınız.

<p>İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, terör örgütü DHKP-C operasyonuna i

Kılıçdaroğlu'nun iddiası yeniden gündemde

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi