• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
10 Aralık 2012 Pazartesi

4+4+4 Yansımaları (3) Özel okullar

Geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medya yoluyla 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' mezunlarına devlet kurumlarında ayrılan kadroların kısıtlı olması nedeniyle yaşanan mağduriyeti anlatan onlarca mesaj aldım. Konuyu detaylı şekilde inceledikten sonra görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Sosyal medyada konuşulanları görmek isterseniz Twitter'da #İİBFye35binkadroetiketini inceleyebilirsiniz.
Şimdi 4+4+4 konusuna geri dönelim. Geçen yazımda, bu haftadan başlayarak Bakanlık'ın 2023 için nasıl bir eğitim sistemi kurguladığına değineceğimi söylemiştim. İşe, özel öğretim kurumlarıyla başlayacağım, zira 2023 kurgusunda devlet ve özel öğretim kurumlarına farklı roller biçilmiş durumda.
Ülkemizde okul öncesi/ilkokul/ortaokul/lise seviyesinde öğretim, devlet ve özel okullarda yürütülüyor. Özel okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen esaslar içinde kalmak şartıyla öğretim veriyorlar. Bakanlık'tan onay alarak kendi müfredatlarını geliştirip uygulayabiliyorlar. Mevzuat olarak bu kurumlarının tüzel kişilikleriyle ilgili altyapı yıllardır var ve uygulanıyor olsa da, Bakanlık'ın gözünde özel okullar hep 'üvey evlat' olagelmiş. Ankara'daki MEB kampuslarını ya da herhangi bir ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret edecek olursanız, özel okulların 'üvey' statüsünü kolayca hissebiliyorsunuz. Milli Eğitim camiasında 'devlet okulu' yerine 'resmi okul' ifadesi kullanılıyor, 'resmi' sıfatı özel okullarla yan yana getirilmiyor. Hal böyle olsa da ,özel okullardan alınan diplomalar da devletten alınanlar kadar 'resmi'. SBS ve LYS'lerde özel okul mezunlarının elde ettiği dereceler de üveyliğe nispet eder gibi.
Özel okulların durumu yakın gelecekte değişecek gibi gözüküyor. Sayısal verilere göz atalım. 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla, ülkemizdeki her 100 öğrenciden yaklaşık 97'si devlet okullarında okurken üçü özel okullarda okuyor. Bakanlık 2023'e kadar bu oranı %10'a çıkarmayı hedefiliyor. Büyük şehirlerdeki özel okulların sayısı ve kapasiteleri Anadolu'ya kıyasla oldukça yüksek. Hatta İstanbul'daki özel okullar kapasitelerini tam olarak doldurabilecek olsa Bakanlık'ın %10 hedefi İstanbul için şimdiden geçiliyor. Ancak diğer illerde büyük yatırıma ihtiyaç var. Hükümet bu konudaki kararlılığı 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2012/3305  Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla gösterdi ve teşvik paketine eğitim yatırımları da dahil edildi. Bu kararın ardından yerli ve yabancı pek çok yatırımcının eğitim sektörüyle ilgili fizibilite çalışmalarına giriştiği biliniyor. Üniversitemde ekibimle yaptığımız modellemeye göre 2023 hedeflerinin yakalanabilmesi için önümüzdeki dönemde her sene 150 özel ilkokul, 150 özel ortaokul ve 150 özel lise açılması gerekiyor. Sayın Başbakan'ın ısrarla vurguladığı 'dershaneler kapanacak' ve 'isteyen dershane özel okula dönüşebilir' açıklamalarını bu çerçevede anlamlandırmak mantıklı gözüküyor.

TEK TİP DEVLET OKULLARI
Özel öğretim kurumlarına 2023 vizyonunda yüklenen en önemli işlev 'çeşitliliğin sağlanması'. Çeşitlilik (diversity), literatürde eğitim-öğretim sistemlerinin en önemli boyutlardan biri olarak kabul edilir. Çeşitlilik evrende ve doğada kalabilmenin gereği ve sonucudur. Bakanlık, yakın gelecekte devlet okullarının hepsini birbirine denk yapmayı ve aynı biçime sokmayı hedeflediği için toplumun doğal ihtiyacı olan çeşitlilik özel okullarla sağlanacak.
Haftaya, devlet okullarının geleceği ve İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi gibi yıldız devlet liselerinin durumuyla ilgili senaryoları sizlerle paylaşacağım.

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak