• $9,2483
  • €10,7954
  • 530.466
  • 1432.8
24 Aralık 2010 Cuma

CHP, raporunu açıklamadan...

Bu sütunda, birkaç kez, Türkiye'de 'laik-dindar/Türk-Kürt' suni gerilim hattlarının bir koordinat sistemi oluşturduğunu ve bu gerilim hatlarından yalnız birinin çözümünün mümkün olmadığını, ancak ikisinin birden çözülebileceği tezini okumuştunuz.


Şimdi, çok önem verdiği Etnik Gerilim Raporu'nu açıklamadan, CHP liderliğine ve raporu hazırlayan kadroya bir tartışma önerim olacak:

a) Cumhuriyet Tarihi'nin hangi döneminde ve hangi saiklerle laiklik kelimesinin karşılığı olarak deizm tarifi yapıldı ve bu tarif kurumsallaştırılmaya çalışıldı?

b) Acaba, Türk kavramının içeriğinin, bir millet anlamından bir ırkın adına indirgenmesi çalışmaları da aynı döneme mi tesadüf ediyor?

c) 'Kuruluş Felsefesi'nden bu iki sapma, kimlerin kışkırtmasıyla, 'Atatürkçü görünümlü' bazı siyasetçiler eliyle ve fakat hangi tesirlerin etkisiyle yapılmış olabilir?
Bu sorulara bulunacak cevapların, CHP'nin raporuna anlamlı ve sonuç odaklı bir perspektif kazandıracağını düşünüyorum. Esasında, sosyal sorunlara raporlar ve projelerle, hele demokratik toplumlarda, çözüm üretilemeyeceği bilinen bir gerçek. Ama raporlar ve projelerin tamamen faydasız olduğunu söyleyemeyiz. Siyasetin görevi, hele halkçı ve demokrat olduğunu iddia eden bir siyasetin görevi, halka sorunu çözebileceği kapıları açmak olmalı.

Dolayısıyla, ben CHP raporundan; Tekirdağ'daki çiftçinin de, Trabzon'daki fırıncının da, Hakkari'deki çobanın da sorunun çözümüne katkısının mekanizmasını teklif etmesini bekliyorum. İşte bunun yolunu açmak siyasetçinin görevi.

Bugünün eğilimleri ve değerleri elbette çok önemli. Ancak 'Kuruluş Felsefesi'nin bütün mana ve mazmunu kılavuz olacaktır. CHP gibi 'Kuruluş Felsefesi'nin partisi olduğu iddiasındaki bir partinin, bu raporu sonuçlandırmadan, bütün belgelerin mana ve mazmununa hakim olacağına kuşku yok.

Ancak ben, birkaç belgeye özellikle dikkat çekmek istiyorum:
Nakşi Postnişini'nden kurmay subaylara, gazetecilerden esnaflara kadar bir çeşitliliğin imzaladığı ve doğunun iradesinin beyanı olan Şarki Anadolu Müdafa'a-i Hukuk Cem'iyyeti Erzurum Kongresi Beyannamesi....


 Turgut Özal'ın 'Kuruluş Felsefesi'ni ve Türk kavramını yeniden yorumlayan (asli anlamına rücu ettirmeye çalışan) beyanat ve söyleşileri...

Said-i Nursi ve Mehmet Akif Ersoy'un itirazlarının bir kısmı...
Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in naklettiği vasiyetinin bugün nasıl yorumlanması gerektiği... Sanki daha yüksek dikkatle tartışılmalı diye düşünüyorum.
CHP'nin açıklayacağı raporun, AK Parti'nin açılım sürecinin yaşadığı hatalardan ders alarak hazırlanacağını umuyor ve Türk milletini birbirinin karşısında konumlanıp birbirinin gözlerinin içine bakmaktan kurtarmak için önereceği  'ORTAK HEDEF' tarifini merakla bekliyorum.


EkoPolitik'in başına gelen
Etnik gerilim konusunda tartışma zemini oluşturup, çözüm önerileri üretmeye çalışan EkoPolitik grubunu, hiçbir toplantısına katılma fırsatı bulamasam da, dikkatle izilyorum.
Hatta Vamık Volkan'ın sorunlu Türkçe'sinin ve perspektifinin nasıl krizler yaratabileceği konusunda kendilerini uyaran bir küçük yazı da yazmıştım.

Tahmin edilen gerçekleşti... Tartışma toplantılarında derledikleri her öneriyi 'reçete' başlığıyla Cumhurbaşkanı'na sunan Vamık Volkan'ın bu çalışması;  EkoPolitik 'özerklik' teklif ediyor şeklinde anlaşıldı.

Oysa Tarık Çelenk'in koordine ettiği, Mete Yarar, Musa Serdar Çelebi, Deniz Ülke Arıboğan gibi tartışmacıların olduğu bir platformdan ortak bir 'özerklik' önerisi çıkabileceğine kimse inanamaz.

Umarım, dil konusunun demokratikleşme çalışmalarına başlanmadan önce mesai verilmesi gereken en önemli konu olduğu artık anlaşılabilmiştir.

Vamık Volkan beyin kişisel perspektifi ve/veya dil yetersizliği yüzünden Cumhurbaşkanı'na ve EkoPolitik'e haksızlık yapılmamalı.EkoPolitik de, uluslararası tesiri ne kadar yüksek olursa olsun, Türkiye'nin kodlarına hakim olmayan birini 'sözcüsü' konumunda anlaşılacak şekilde konumlamamalı.

<p>Hafriyat kamyonları İstanbul  Arnavutköy'de bir mahallenin kâbusu oldu. Kasalarındaki molozları d

Kaçak hafriyat sorunu bıktırdı

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor