• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
16 Aralık 2010 Perşembe

CHP-BDP-HAS Parti koalisyon ihtimallerinin konuşulması bile hayırlıdır

Bir adım daha atalım:   

Türkiye'de bir koordinat sistemi gibi konumlanmış; iki gerilim ekseni çalıştırılıyor...

Bunlardan biri yapay 'laik-dindar' ekseni...
Ötekisi yine yapay olan 'Türk-Kürt' ekseni...

Birinci eksen yapay... Çünkü dindarların laik olamayacağını veya laiklerin dindar olamayacağını söylemek imkansız. Kutuplaşma, aynı düzleme ait olmayan iki kavram ile inşa edilmiş.

İkinci eksen de yapay, çünkü bu eksende de kutuplaşma, aynı düzlemde olmayan iki kavram ile inşa edilmiş. Türk; Kürtleri de Kürt etnik ve kültürel kimlikleri ile kapsaması gereken bir millet adı iken, bir ırk adına indirgenmiş.

Farklı düzlemlerden kavramların, polarizasyon denklemlerinde kasti kullanımının, bir ülkenin doğal seyrinden, kültürel kaynaklarından doğabileceğini söyleyemeyeceğimize göre...

Herkesin yapay olduğunu bildiği bu zihinsel çatışma koordinatını silebilme iradesi göstermemiz gerekiyor.

Çözümün; dindar ile deistin; Türkmen, Pomak ve Kürt'ün aynı proje etrafında birleşebileceği ortak siyasal hedefler koymak olduğunu tarihsel bilincimiz de,  Cumhuriyet'in 'Kuruluş Felsefesi' diye diye yıllardır kasten tekrar etmekten vazgeçmediğim perspektif de ortaya koyuyor.

Ancak, uzun zaman bu bilincin siyasete yansımasından mahrum kaldık. (Bırakıldık.)
Sorunlu da olsa, AK Parti'nin açılım ve demokratikleşme süreci, bu bilinci siyasete yansıtma girişimi olarak ortaya çıktı.

Ancak, hem 'koordinat sistemi'nin müdafilerinden gelen salvolar hem de siyasi endişe iktidar partisini duraksattı. Aynı şekilde, bu bilincin siyasal sistemin, yani denklemin yalnızca bir cephesinde gerçekleşmesinin kabil-i mümkün olmadığını da artık görmüş olmalıyız.

İşte bu yüzden CHP'deki Kılıçdaroğlu girişiminin, iktidar hedefleyen bir siyasal girişim olmak yanında, aynı zamanda bir 'Milli Birlik' inancını ortaya koyduğunu da yadsımamalıyız.

...
Gerçekleşme ihtimalleri zayıftır, olur olmaz, o ayrı... Ama, CHP-BDP ve HAS Parti ittifakı ihtimalleri veya koalisyon kompozisyonları muhakkak konuşulmalıdır.

Bu ihtimallerin gerçekleşmesi değil, konuşulmasında bile Türkiye'nin hayrına bir mazmun vardır ve bu mazmun, yapay koordinat sisteminin sözde 'ayıranlar'ının aynı siyasal hedef etrafında birleşebilecekleri ihtimaline işaret etmektedir. Yapay koordinat sisteminin 'ayıranları'nın birlikte hükümet veya muhalefet etme arzusu, zaten 'Birlik Siyaseti'nin kendisidir. CHP,  'Kuruluş Felsefesi'nin SOL YORUMU doğrultusunda, ittifak yapmaya gerek duymadan, tümünü içerme iradesi de gösterebilir.

Öte yandan, AK Parti'nin mana ve mazmunu da aynı hedefi tesis etme siyasetini südürdükçe; siyasal alandaki mücadelenin normalleşme yoluna girmesine ve artık programların konuşulmasına katkıda bulunacaktır.

...
Nihayetinde, ben manzara-i umumiye baktığım zaman, Türkiye'nin iki eksenli suni gerilim koordinat sisteminden kurtuluşunun eşiğine geldiğini görüyorum.
Bu çıkış, bu sıçrama, bu kendimize gelme anında, Türkiye'nin bütün parti, grup, cemaat, kurum ve aydınlarının katkısına ihtiyaç var.  Bu katkı konusunda cimrilik etmemek, herkes için yurtseverlik görevi  olmalı, diye düşünüyorum.


Hüseyin Gülerce
Mehmet Barlas'ın dünkü Hüseyin Gülerce müdafaasını, Türk Basını'nın vicdan tarihine bugünden kayda geçirmek istiyorum.

Ertuğrul Özkök'ün Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine sesini çıkartmayanların, Gülerce'yi hedefe oturtmasını akıl almıyor.

Gülerce'nin örgütü şiddet sarmalının dışına, silah bırakmaya çağırmasında ne gibi bir yanlış olabilir? Sorması ayıp, bu acaba, 'Dindar-Laik/Türk-Kürt Yapay Koordinat Sistemi Şablonu'na mı uymuyor?

Bu yapay sistemin zihniyeti, Gülerce'den 'laik'lerle kavga, Kürtlerle mesafe mi bekliyor?

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!<br></p>

En Zor Çocuk Oyununu 'Görmelisin'!

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!