• $13,5367
  • €15,2828
  • 802.481
  • 1966.59
2 Ocak 2011 Pazar

Teknolojinin hayatta durduğu yer

Teknoloji aynı zamanda tıbbı içine alıyor, politikayı içine alıyor. Teknoloji, belli bir amaç için yönlendirmeye çalıştığınız ve o yönlendirmek için kullandığınız bütün araçların içinde vardır. Bir şeyi maniple etmeye çalıştığınızda, yani argo deyimle kafakola almaya çalıştığınızda orada teknoloji var demektir. Dolayısıyla teknoloji yönetimin içinde vardır; teknoloji doğayı kullanmanın içinde vardır, doğanın enerjisini dönüştürme çabasında vardır. Doğanın sunduğu hammaddeyi kullanır. Daha etkin, daha verimli hale getirmek çabasında vardır; teknoloji insanın yönetim çabasında vardır; teknoloji insanların yönlendirilmesinde vardır.

***
İkili insan ilişkilerinden başlarsak: İkili insan ilişkilerinde çoğu zaman çok açığa çıkmamış gizli bir teknoloji vardır. Çünkü toplumları yöneten siyasal güç, siyasal erki göz önüne alarak düşündüğümüzde, her türlü güç ilişkisinde bir anlamıyla teknoloji olduğunu söyleyebiliriz... Yönetenin ve yönetilenin olduğu her yerde 'teknoloji' vardır. Çünkü yönetme söz konusu olduğu zaman yönetmek için belli araçlar ve teknikler kullanmak zorundasınız. Aynı şekilde bir makinenin yönetimi, bir fabrikanın yönetimi, bir şirketin yönetimi, bir ticari kurumun yönetimi ve ikili ilişkileri düşündüğümüzde bir dostun yönetimi, bir arkadaşın yönetimi, sevgilimizin yönetimi; hepsi kendi içinde teknoloji taşıyorlar. Teknoloji, denetleyen akılla ilgilidir. Teknoloji kendi içinde bir denetleme sürecini içerir, taşır. Nükleer enerjiyi denetleyemezsiniz o dehşetli bir şey olur, bir bomba olur. Ama denetleyebilirseniz o tıbbın elinde bir sağaltım, tedavi aracı olabilir. Dolayısıyla aslolan denetimdir. Doğanın bize sunduğu olanakların denetimine biz genel bir ad olarak teknoloji diyebiliriz. Teknolojiyi doğuran insan özelliği kontrol eden, yönetmek isteyen ve bir amaca varmak isteyen insan özelliğidir. Bir hedef gözetirsiniz ve o hedefe varmak için araçlar ararsınız. Uygun araçların bulunması ve o uygun araçların kullanımı, uygun araçların geliştirilmesi teknolojiyi doğurmuştur.

***
Teknoloji sanayi devriminden önce insan elinde sadece bir araçken, giderek bu aracın hangi amaç için kullanıldığı unutulmaya başlanmıştır. Eskiden dokuma tezgahları vardı, yel değirmenleri vardı, su değirmenleri vardı. İnsanlar demir dövmek gibi, çok basit anlamda birtakım metalürjik üretimler yapmak, madenleri işlemek gibi, boncuk yapmak gibi, ayna yapmak gibi, cam yapmak gibi çok basit süreçlerin peşindeydiler. Bugün bu araçlar, bir hedef için kullanılan araçlar, artık araç olmaktan çıkmış, hangi amaçlara hizmet ettiğini çoğu zaman tespit edemediğimiz kendi başına işleyen bir süreç haline gelmiştir. Bugün dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kurum ve hiçbir insan, kapitalist yönetimin kapitalist işleyişiyle bütünleşmiş olarak, kendisi bir denetim olan teknolojinin denetimini denetleyebilecek güçte değildir. Tabii bu 1960'larda Jacques Elul isimli bir sosyologun iddiasıdır. Başlangıçta teknoloji sırtına bindiğimiz bir attı ve istediğimiz yere götürebiliyorduk. Fakat o at zamanla o denli güçlendi ki, artık bizi alıp bir yere götürüyor ve nereye götürürse razı oluyoruz. Dolayısıyla nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Üstelik o at o kadar güçlenmiştir ki, o at ekonomiyle, piyasayla bütünleşmiş; o at siyasayla, iktidarla bütünleşmiş; o at askerlikle, silahla, güçle bütünleşmiş durumdadır. Dolayısıyla, bugün kendisi bir denetleme olanağı olan teknolojinin kendisi denetlenemez hale gelmiştir.


***
Şöyle bir olanağımız var ama: Teknolojiyi insanı anlamak için yorumlayabiliriz. İnsan nasıl bir varlık olmalı ki teknoloji gibi bir ürünler ve etkinlikler alanını yaratabilmiş. Teknoloji bu açıdan bakılınca Heidegger'in de dediği gibi yaşadığımız hayat içindeki insanı kavramada bir olanak sunuyor bize. Yalnız insanı değil, varlığı,  var olanı da onun sayesinde anlama olanağımız var. Bir baraj yapımından suyun enerji kaynağı olabileceğini anlıyoruz. Maddenin enerjiden oluştuğunu, bu enerjinin kullanılabileceğini, aynı zamanda da bir bomba olabileceğini çıkarabiliyoruz bilimin katkılarıyla teknolojinin ürünlerinden.
 Bu yönüyle, teknoloji, insanın bu dünyadaki yaşamının anlamını dünyayla, evrenle olan ilişkisini de anlamaya çalışanlara açabiliyor.

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar