• $15,9309
  • €16,8762
  • 945.244
  • 2372.35
27 Şubat 2011 Pazar

Çağımın dünyası için bir resim

İçinde yaşadığımız dünya nasıl bir dünyadır? Böyle bir dünyada insan olma çabasını nasıl gerçekleştirebiliriz? Aşağıda genel çizgileriyle çizmeye çalışacağım dünya resmi sizi rahatsız ediyor mu? Dünyanın bu durumunu tasvirime katılıyorsanız, ülkemizin böyle bir dünyada durumunu nasıl yorumluyorsunuz? İşte bir açıdan dile getirmeye çalıştığım dünyanın resmi:

1. 'Sürüklenen' insanların sayısının giderek arttığı, bunları 'denetlemeye' çalışanların gücü ele geçirmeye çalıştığı dünya. Bu çağın bir görünüşü değil bu: Yüzlerce yıldır bu gezegen, sürüklenen-denetleyen karşıtlığını yaşamakta.

2. Çaresiz, aç, yoksul olanlarla 'çıkarlarını' sürekli artırmaya çabalayanların karşıtlığının yaşandığı çaresiz-çıkarcı zıtlığındaki dünyadayız.

3. 'Sürü' halinde yaşıyoruz, 'gütmeye kalkan'lar var, bu yüzden! Sürüler ve güdenler karşıtlığı yaşamış, yaşamakta dünya!

4. Dünyaya egemen olan düzen, ortak yaşam yaratma gücüne sahip: Modalar, tüketim seferberliği, medyayla ele geçirilmiş bakış, düşünüş biçimleri. Bu düzene 'özenen' insanlarla, onları özendiren, düzene kendini kaptırmış insanlar yaşıyor bu dünyada. Özenen-özendiren karşıtlığı var bu dünyada.

5. Gücü elinde tutanlar, yalnızca siyasal, yalnızca ekonomik, askeri anlamda değil, 'kültür' olarak da gücü elinde tutanlar, kendi dünya görüşlerine körü körüne bağlı kalarak, kendisi gibi düşünmeyen, inanmayanlar üzerinde büyük bir ezici güç uygulayıp amaçlarına varmak için 'piyon'lar, 'maşa'lar kullanıyorlar! Kör inançlılar ve onların kullandığı insanlarla dönüyor, dünya. Maşalar-kör inançlılar dünyası bu dünya.

6. Çağımız teknik yoğun yaşanan bir çağ. İnsanlar akıl odağında bakmaya çalışıyorlar sorunlara. Yaşamı sorun ve çözüm öbeklerinden oluşmuş bir bütün olarak görüyorlar. 'Gerçekçi' gözle bakıldığında sorunlar 'orada'dır, akıl yoluyla çözülebilirler; bilimsel veriler ve mantıksal yöntemlerle çözümler üretilebilir. Sorunlar, 'büyük', 'tepeden inme' kuramlarla açıklanamaz, çözülemez; her sorunun kendi yapısına uygun çözümler aranmalı, deyim yerindeyse sorun mühendisliği gerçekleştirilmelidir (Felsefede Karl Popper'ın yaklaşımı!). Dünya, sorun yaşayıcılarla, sorun çözücülerin dünyasıdır!

7. Dünyaya egemen olan düzen, birey olarak bağımsızlığına kavuşamamış, bunun da farkında olmayan insanların sayısını çoğaltıyor. Bir topluluğa, bir düşünceye, bir inanca körü körüne sığınmak isteyen bu isteyenlerin elbette koruyucuları da çıkıyor. Sığınmacı-koruyucu bir dünyadayız.

8. Böyle bir dünya, kendini saklayan, olmadığı gibi göstermeye çalışan, bilgisini çevrenin beklentileri doğrultusunda kullanıp irdeleme gücünü gerçekleştiremeyen insanlarla dolmakta! Sığ bilgili, sığ oluşumlu insanlarla onların gözünü boyayan, göz bağcılık yapan insanlar bu dünyanın gidişini belirlemeye çalışmaktadır. Sığlar-göz boyayanlar karşıtlığını yaşıyor nicedir dünyamız.

9. Bu sığlık içinde her soruna, her bilinmeyene yanıt olabilecek kalıp çözümler, yanıtlar aranmaktadır. Her kapıyı açabilecek maymuncuklar... Ezber kalıpları içinde kolay anahtarlar. Çağım maymuncuk arayanlarla-maymuncuk sunanlar çağı.

10. Sığ insan 'öte'yi göremediği için, çıkarlarıyla sınırlanmış alanın darlığı içinde, bu gezegendeki yaşamı geliştirme çıkarını anlayamadığından, en yakınındaki nesneye, bedenine abanır! Bedenini sömürür. Haz budalası-haz satıcısı birbirlerini bütünleyerek kaplar dünyamızı.

11. İkili ilişkileri başarmakta zorlanan insan, ilişkileriyle çoğalacağına, azalır. Bir kişi, bir diğer kişiyle ilişkiye geçince ortada yarımşardan, iki eksik kişinin oluşturduğu tek kişi kalır! (Kimi keskin yaşam gözlemcilerinin söylediği gibi...) İlişkide azalanlarla-ilişkiyi sömürenlerin dünyasındayız.

12. Bilgisiyle dönüşemeyen, oluşamayan, bilgisinin altında ezilen papağanlarla,
onlara papağanlık öğretenlerin düzeni, papağan ve papağan yetiştiricisi ezberinde bir dünya sunuyor bize.
Umudumuzu besleyen nedir böyle bir dünyada? Hala düşünebiliyor, eleştirebiliyoruz; haksızlıklarla mücadele edebilecek değerlere, güce, azme sahip olanlarımız var. Hayatın bu kadar olmadığını anladıkça, değiştirme çabamız artabiliyor. Eleştiriyor ama yılmıyoruz. Gerçekçiyiz ama karamsar değiliz.

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak