• $17,9543
  • €18,4195
  • 1036.19
  • 2864.25
23 Mayıs 2016 Pazartesi

Yeni bir başlangıç yapmak

Türkiye bir taraftan teröre karşı tarihinin en zorlu mücadelesini verirken, bu mücadeleyi sadece terör örgütüne karşı sürdürmediğini, bu coğrafyayı yeniden düzenlemek, siyasi sınırlarını yeniden çizmek isteyen Batılı güçlere onların şu veya bu düzeyde ittifak yaptığı başka unsurlara karşı da yürüttüğünü, yürütmek zorunda olduğunu bilerek vermektedir.
Tarihin bazı kırılma noktalarından bahsedilir ki içinde yaşadığımız zaman, bu kırılma anlarından biridir. Bunu anlamak; bu kırılma anlarının meydana getirdiği sorunlar karşısında tereddüt yaşamamayı, yeni durumlara cevap vermeyi kolaylaştıracağı gibi, muhtelif ihtimaller karşısında da hazırlıklı olmanın ön şartıdır.

Sorunlu yapı

Buradaki problem alanlarından ilki bölgenin dinamikleridir. Bölge açısından bakıldığında ise birkaç sorundan öncelikle söz etmek gerekir. Bunlar bölge toplumlarında, benim geleneksel toplumsal bölünmeler dediğim, etnik ve mezhep ekseninde yaşana gelen olaylar etrafında oluşmaktadır. Bu temelde ortaya çıkan bölünmelerin, toplumsal ilişkilerde kapalı yapılara dayanan anti demokratik siyasal yapıların vücut bulmasını kolaylaştırdığını, dayanıklı hale getirdiğini tespit etmek zor değildir. Bölge ülkelerindeki otoriter rejimler, baskıcı siyasal yapılar, BAAS gibi ilkel totaliter düzenler hep bu temel üzerinden güç kazanmışlardır.

Bir diğer mesele, bölgenin sorun kaynaklarından biri olan otoriter rejimlere rağmen ortaya çıkan değişim dalgasının dayandığı sivilleşme sürecidir. Ortadoğu toplumlarının, İmparatorluk sonrası sömürge veya yarı sömürgeleştirilmesinin ardından yeni yeni yaşamaya başladığı bu süreç, mevcut siyasal yapılarla ciddi çelişkilerin açığa çıkmasına sebep olmuştur. Bu çelişkilerin yarattığı değişim ivmesinin sivilleşme dinamiğini demokratikleşmeye dönüştürecek etkiler yaratması potansiyel olarak mümkündüyse de, bölgenin otoriter rejimlerinin dış dünyayla kurulu olan bağımlılık ilişkilerinin, buna ne düzeyde müsaade edeceğini son yıllarda yaşanan olaylar ortaya koymaktadır.
Bir anlamda “bölgenin değişim taleplerinin yönüyle mevcut siyasal yapıların bağımlılık ilişkilerinin çerçevesi arasındaki yön farkı, bugün derin bir ihtilaf yaratmış bulunmaktadır.” Dünya sistemi bölgenin toplumsal değişim eğilimlerinin ortaya çıkardığı siyasal taleplere, bölgeye yeniden müdahale etmekle karşılık vermiş durumdadırlar. Yaşadığımız terörün boyutlarını, PKK/PYD yapılanmasının Batılı müttefiklerimizin dost kuvvetleri haline gelmesini, DAEŞ yapılanmasının bu yeniden düzenlemenin bir gerekçesi olarak kullanılmasını bu bağlamda ele almak gerekir.

Geleceğe bakmak

Bütün bu olaylar yaşanırken “Türkiye terörle mücadelenin siyasi boyutunu dikkate alan bir düzenlemeyi Meclis’ten geçirmiş, doğrudan doğruya terör eylemine destek veren, silahlı eylemleri, insanların yaşama özgürlüğünü hedef alan saldırılardan yana tavır alan siyasetçilerin yargılanmasının önünü açmıştır. “

Bu düzenlemeyle ilgili Batı’dan gelen tepkilerin ilginç olduğunu söyleyebilir miyiz! Batı ülkelerinin birçoğunda terör faaliyetlerine bulaşan partilerin kapatıldığını, siyasetçilere konuşma yasağı dahi getirildiğini hatırlatmanın fazla bir anlamı bulunmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Ortadoğu’yu yeniden düzenlemek isteyenler, terör üzerinden Türkiye’yi çaresiz bırakacak, istikrarsızlaştıracak saldırılara karşı atacağımız her kararlı adımdan rahatsız olacaklardır.
Bütün bunlar olurken Türkiye siyasetinde önemli değişimler yaşanmaktadır. Türkiye’nin demokratikleşme reformlarını gerçekleştiren AK Parti olağanüstü kongresini yaparken, Ana Muhalefet Partisi siyaset üretememenin krizini yaşamakta, MHP etrafında ise çok farklı bir tartışma sürmektedir. “Türkiye’nin şansı AK Parti’nin ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları, içinden geçilen kırılma anının ortaya çıkardığı ve çıkaracağı problemleri öngörecek tecrübeye, siyasi akla sahip olmasıdır. Bu kongre bir anlamda, bu yönde yeni bir başlangıçtır.”

<p> </p>

6'lı masa paralel bir YSK mı oluşturdu?

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?

'Şimdi Beşir düşünsün!' Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'e kim 40 yaşında der ki...