• $15,5426
  • €16,2682
  • 911.429
  • 2390.79
16 Temmuz 2018 Pazartesi

Ölüme meydan okuyanlar!

O gün önce onlar şaşırmışlardır; Türkiye’den devşirme usulüyle emperyalistlere asker yazılanlardan, hainler sürüsünden bahsediyorum. Önce onlar, arkasından bütün dünya hayret etmiş, muhtemelen hayranlıkla karışık şaşkınlık yaşamıştır. Bu Türkler nasıl insanlardır!

“Nasıl olurda tanklarıyla, uçaklarıyla, silahlı hainler sürüsü ölüm kusarken, ellerinde bayraklarıyla, yumruklarıyla sivil insanlar bu işgale girişimine karşı durmuş, ölüme meydan okumuşlardır! Evet, 15 Temmuz ölüme meydan okuyanların zaferidir.”

Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkomutan seçtiği Gazi Paşa’nın komutasında Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kocatepe’de olduğu gibi, o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte bütün vatan sathında ayağa kalkmışlardır. Elbette sivil kahramanların yanında Özel Harekâttan, Özel Kuvvetlere, polislere kadar güvenlik güçlerinden birçok kahraman bu mücadelede kritik görevler yapmışlardır; elbette Türk ordusu devşirilmiş hainlerden ibaret değildir ve ordunun büyük çoğunluğu bu ihanet şebekesinin ezilip mağlup edimesin de vazgeçilmez tarihi bir rol oynamıştır.

BU TÜRKLER NASIL İNSANLARDIR?

Böyle bir direnişi kim yapabilirdi? 15 Temmuz dünya tarihinde, modern zamanlarda eşine kolay rastlanabilecek bir olay değildir. Bu destanı yazanların kimliği bu kahramanların tarihsel hikâyesinde gizlidir. Bu olayda iç-içe geçmiş üç meseleyi tespit etmek mümkündür: Birincisi, işgale karşı vatan savunması; ikincisi, milletin egemenlik hukukuna, demokrasiye sahip çıkmak; üçüncüsü, ihanete karşı durmak, devletin bağımsızlığını savunmaktır.

“15 Temmuz operasyonunu hazırlayanlar, FETÖ ihanet örgütünü devşirip, Türkiye’ye saldırtanların ilk hedeflerinin ülkeyi işgal ederek, Ortadoğu’yu yeniden düzenlemeye buradan başlamak istediklerini gösteren birçok kanıt artık orta yerdedir. Eğer işgal başarılı olsaydı PKK/PYD ile yapılmak istenen, elde edilmek için uzun zamandır çalıştıkları hedefe ulaşmış olacaklardı. Bunun için ilk adımda Güneydoğu’yu PKK/PYD’ye teslim etmeye hazırlık yapıldığı ortaya çıkmıştır. İhanet örgütünün ikinci hedefinin demokrasiye son vermek olduğu, bunun da ana nedeninin demokrasinin ülkeyi Batı kontrolünden çıkardığı için yapıldığı açıktır. Dolayısıyla FETÖ yapılanması 27 Mayıs’tan bu tarafa darbelerle, müdahalelerle kontrol altında tuttukları ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kontrolden çıkmasına izin vermemek için 15 Temmuz’da demokrasiye son vermek üzere, yeniden Batı vesayetinde bir yönetim yapısını tesis etmek için harekete geçmişlerdir.” Bunun kaçınılmaz sonucu olarak ülkenin bağımsızlığına son vermek olduğu düşüncesiyle hareket ettikleri görülmektedir ki bu demokrasi ve bağımsızlık arasındaki derin ilişkiyi de açıkça ortaya koymaktadır. Evet, ülkenin bağımsızlığının teminatı demokrasidir. Onlara göre Erdoğan’ın suçu, saldırılara muhatap olmasının asıl sebebi ülkesinin bağımsızlığını savunan bir lider olması, boyun eğmemesi, taviz vermemesidir.

BU ÜLKE

“Onların hesap edemediği ise bu milletin karakteridir, vatanseverliğidir, kendi hukukunu çiğnetmeyecek yiğitliğidir. O gün sokağa çıkan kahramanlar yalnız değillerdir. Bu toprakların Türkiye olmasını sağlayan kahramanlar Alpaslan Gazi’den, Osman Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Abdülhamit Han’a, başında kalpağıyla Gazi Mustafa Kemal Paşaya kadar hepsi orada, onların yanındaydılar.” Onlar bu ülkeyi hesaba katmamışlardır. Bu ülke, adını bin yıldır üzerinde yaşayanlardan alan Türkiye’dir, şehit kanlarıyla yunmuş yıkanmış tertemiz topraklardan vatan yapılan yerdir. Bu ülkenin insanları sömürgecilik çağının en azgın, en saldırgan ordularını ilk defa mağlup eden devleti kuranların ülkesidir; dünya tarihinin seyrini sadece Çanakkale’de müstevlileri perişan ederek değil, Milli Mücadelede Gazi Paşa’nın öncülüğünde İstiklal Harbi’nin kahramanlarıyla sömürgeciliğe karşı ilk bağımsızlık savaşını kazanan bir milletin vatanıdır. Bu ülke emperyalist hesapları bozan ülkedir.

<p><b style='font-size: 1.6rem;'>Röportaj: Yasemin İlan</p><p>Arabesk müziğin önemli tems

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı