• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
19 Eylül 2016 Pazartesi

Kemalistlerin haklılığı üzerine!

Daha önce Kemalistler haklı mı çıktı diye sorup, tartışmıştım; epeyce itiraz geldi. İtiraz edenlerden bir grup ‘elbette haklı çıktı; kapatılan dergâhların, tarikatların tekrar aleni hale gelmesine göz yumulmasaydı, ne FETÖ nede onun yerine şimdiden aday olan diğerleri ortaya çıkabilir, ülke bu kadar büyük bir belayla karşılaşırdı’ diye özetlenebilecek gerekçelerini sıralamaktaydılar.

İtiraz eden bir diğer grup ise, tam aksi istikamette görüş ifade etmektedir. Onlara göre ‘eğer Cumhuriyet dergâhı, tarikatı, cem evini yasaklamasaydı, başka bir ifadeyle dini hayatı ve onu taşıyan geleneksel kurumları ortadan kaldırmaya girişip, baskı altına almasaydı, bunlar yaşanmazdı; çünkü bastırılan, yasaklanan dini gruplar yer altına inerek geleneksel formlarından da saparak FETÖ yapılanması gibi sapkın oluşumların ortaya çıkmasının önünü açılmıştır.’

Başkasının adamı

Önce bu iki görüşünde dikkate almadığı ortak bir yanlışa tekrar işaret etmek gerekir. Her nedense bu konuları ele alan birçok kimsede şu yanlış kanaat bulunmaktadır. “Bazı insanların bir dini grup haline gelip, bir cemaat oluşturduktan sonra devleti ele geçirmek için şeytanca bir planla bu işi yapmaya kalktıklarına dair bir görüş mevcuttur. Oysa FETÖ yapılanmasını, onun 15 Temmuz ihanetiyle ortaya çıkan yüzünü, onun faaliyetlerini herhangi bir dini grubun veya cemaatin eseri saymak meseleyi anlamamakta ısrar etmek demektir.”

Bu yapı, Türkiye’ye karşı uluslararası bir operasyonun aracıdır. Bunların meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı gibi ortaya koymaları yahut onun şahsına yönelik bir şekilde takdim etmeleri, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın ülkenin bağımsızlığını savunan politikaları benimsemesiyle ilgilidir. Eğer bu yaklaşımı benimseyen bir başkası olsaydı şüphesiz aynı düşmanlığı ona da göstereceklerdi. Kısaca sorun, Türkiye’nin Batı vesayetinden çıkması için uygulanan politikalara karşı verilen bir cevap niteliğindedir.

Bu ihanet yapılanmasının mahiyetinin kavranması için, bu kadar derin bir teşkilatlanmanın yabancı servislerce yürütüldüğünü gösteren birçok kanıt ortada olmasaydı dahi, bizatihi bu ihanet şebekesinin bir casusluk mekanizması gibi örgütlenmesi, çalışması bile bu işin arkasındaki ilişkileri anlamak konusunda yeterli bir veridir. Bu durumda, Cumhuriyetin tarikat, dergâh, cemevi benzeri dini kurumlara dönük uygulamalarını FETÖ yapılanması etrafında tartışmak doğru değildir. Bunların tartışılacağı bağlam demokratik değerler, bireysel özgürlükler ve insan hakları bağlamıdır ki, bu haliyle meselenin laiklik anlayışına gittiğini, daha doğrusu ‘Cumhuriyetin otoriter laiklik politikalarına’ uzandığını söylemeye gerek yoktur.

Demokratik devlet güçsüz müdür?

O halde mesele, ‘Cumhuriyetin kuruluş sürecinde uygulamaya sokulan otoriter laiklik’ bugün hâlâ savunulabilir mi’ sorusuna dönüşmektedir. Hiç kimse demokrasi olsun, fakat dini hayat, sivil yapılar bu haklardan istifade edemesin diye sınır getiremez. “Aksi yapıldığında ‘otoriter laiklik’ anlayışından uzaklaşıp, ‘demokratik laiklik’ anlayışına geçildiğinde, yeni FETÖ’lerle karşılaşırız’ deniyorsa, aslında ‘demokratik sistem kendisini koruyacak güçlü bir devlet düzeni, özgürlükleri yaşatacak bir yönetim şekli değildir’ denilmiş olmaz mı?

Meseleyi Kemalizm etrafında açıklamak ise oldukça sorunludur. Daha önce de vurgulamaya çalıştığım gibi Mustafa Kemal Paşa tarafından ortaya konmuş bir Kemalist ideoloji mevzu bahis değildir. “Atatürkçülük ya da Kemalizm denilen doktrin arayışları, kendi tarihsel dönemlerinin izlerine göre bu arayış sahiplerinin kendi zümresel konumlarıyla ve zihniyet biçimleriyle kaimdir.”

Mustafa Kemal Paşa’nın tarihsel olarak temsil ettiği, mücadelesini verdiği en büyük değer ise Türkiye’nin bağımsızlığıdır. Bugün FETÖ, PKK/PYD,DAEŞ vb. yapılanmalar Türkiye’nin bağımsızlığına düşman olanların uzantılarıdır.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak