• $9,5782
  • €11,1224
  • 554.999
  • 1520.98
28 Temmuz 2016 Perşembe

Ajan okulları

Türkiye yıllardır bir meseleyi konuşmaktan, açık açık ortaya koymaktan kaçındı. Hatırlayın yıllar boyunca ‘Türk Okulları’ bir efsane haline getirilmeye çalışıldı. Söylenen neydi? ‘Cemaat, yurt dışında Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk Okulları açarak buralarda Türk kültürünü yaymaya çalışmaktadır.’ İlk bakışta duyan herkesi etkileyen, heyecanlandıran başka ülkelerde Türk kültürünü yaymak gibi etkileyici bir proje olarak görülmekteydi.

Devletin en üst düzeyinden Başbakanlar, bakanlar, üst düzey devlet adamları her gittikleri ülkede bu okulları ziyaret ederek o ülke yöneticilerine adeta biz bunların yanındayız mesajı vermiş oluyorlar, o ülkelerin yönetimleri de bu okullara çeşitli ayrıcalıklar tanıyor, öyle ki neredeyse bu okullar dışarıda Türkiye’nin resmi temsilcilerinin önüne geçmek için muhtelif fırsatlar kollayarak, FETÖ yapılanmasına dışarıda geniş bir ağ üzerinden örgütleme imkânı elde etme fırsatı sunuyordu.

Kimin okulları?

Bu okullar ne yapıyordu? Gerçekten Türk kültürünü yaydıkları doğru mudur? Bu örgütün kendisinin Türk kültürüne ne kadar yakın durduğu tartışmalıdır. Bu örgüt yapısı içinde yer alanların meslekleri ne olursa olsun, kültürel bakımdan yani tarih, edebiyat, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar hatta dini kültür alanına yakınlıkları dahi oldukça tartışmalıdır.

Örgüt yapısı içinde yer alanların entelektüel duyarlılıktan uzak oldukları meselesini bu örgütlenme modelinin işleyiş biçimine bağladığımın altını çizmek isterim. Dershaneler vasıtasıyla seçilen bağımlı kılınan gençlerin arasındaki zeki çocukların nasıl bütün yaratıcılıklarının mekanik hale getirilip, düşünceden uzaklaştırıldığını bu yapının işleyiş düzeni ortaya koymaktadır.

Bu okullar bir kültür üretmediği, böyle bir birikime uzak örgüt yapısına dayandıkları için zaten böyle bir kabiliyetleri yoktur. Mesela zannedildiği gibi Türkçe öğretme gibi bir amaçları var mıdır? Kendilerinin de söylediği gibi, bu okullarda İngilizce eğitim yapılmakta (bazı ülkelerde; Fransız sömürgelerinde İngilizce Fransızca birlikte) o ülkenin dilinde bazı dersler verilirken, bir tane de Türkçe dersi okutulmaktadır. “Dolayısıyla Türk okulları denilen bu yapılarda Türkçe sadece göstermelik bir derstir ve sadece tören kıtası denilebilecek küçük bir gruba bazı Türkçe şarkı ve marşlar öğretilip, Türkiye’den gelenlere bunlar vasıtasıyla bir gösteri yapılmaktadır.”

Kime hizmet ediyorlar!

Peki, bu okullar ne işe yaramaktadır? Bu okullarda ders veren, bu okulların yönetim örgütlenmesinde yer alanlar, bu yapılanma üzerinden bulundukları ülkelerde adeta kol gezerek başka bir ajandaya göre hareket ederek, istedikleri her türlü faaliyeti yaparken, hem kendilerinden istenen hizmeti yerine getirmiş olmakta, hem de bulundukları ülkede giriştikleri çeşitli operasyonlar ortaya çıktığında Türkiye’yi o ülke nazarında zorda bırakmış olmaktadırlar. Özbekistan başta olmak üzere çeşitli Türki cumhuriyetlerde o ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya dönük eylemlerini bu bağlamda değerlendirmekte fayda bulunmaktadır.

“Bu okullarda yönetici öğretmen olarak veya bu okullar vasıtasıyla kurulan ağ içerisindeki ilişkilerde yer alan iş adamı veya benzeri sivil görünümlü örgütlerde rol alan misyonerlerin, ne iş yaptıkları ya da sadece resmi görevleri ile sınırlı işler içinde kalıp kalmadıkları ayrıca dikkate alınması gereken bir konudur.”

Türkiye’de ortaya çıkan darbe girişimi, bu ihanet örgütünün, bu okullar vasıtasıyla bu ‘misyoner hareket’ yani ajan okulları üzerinden Türkiye’nin dış ilişkilerini vesayet altına alacak bir mekanizmaya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu yapılanmanın Türk okulları değil misyoner okulları, ajan okulları olduğunu ayrıca söylemeye gerek var mı?

<p>Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açtı. Otomobili merdivende asılı kaldı.</p><p>İlginç olay, s

Navigasyon kazası!

Dev kayayı balta ile parçaladı! Ortaya bakın ne çıktı?

Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

Trakya'da 65 yaş üzeri ve risk grubundakilere ''grip aşıları'' evlerinde yapılıyor