• $9,2435
  • €10,7985
  • 530.57
  • 1432.8
21 Temmuz 2016 Perşembe

Darbe ve vatansızlık kavramı

Başından itibaren yani 17/25 Aralıktan 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar FETÖ’cü örgütün şu veya bu düzeydeki elamanlarının yazdıklarına, tv konuşmalarına derinlemesine bakıldığında iki şey dikkat çekmektedir: Birincisi 40 Yıllı aşan bir süreden bahsedilmesine rağmen örgütün kendi kadroları içinde ne akademik olarak ne de entelektüel düzeyde tam bir sefaletin olduğu görülmektedir.

Örgüt, bu fikirsiz/çapsız halinin kendisi de farkındadır ki bu boşluğu eski solcusundan- liberaline, milliyetçisinden-muhafazakarına kadar uzanan geniş bir yelpazenin içinden toplamaya çalıştığı muhtelif isimlerle kapatmaya çalışmıştır. FETÖ yapılanmasının medya ortamlarında yer alan çeşitli isimlerin arasına serpiştirilmiş yazar/gazeteci türünden kendi adamlarının ise, ancak örgütün önce polis şimdi anlaşılıyor ki sonra asker içinde yuvalanmış istihbarat unsurlarından sızdırdıkları rapor ya da benzeri bilgilere dayanarak operasyonel haberler yapmaktan, yazılar yazmaktan öteye yapabilecekleri bir şey bulunmamaktadır. Bu seviyesizliğin kaynağında yatan temel faktörün, bu tür örgüt yapılarının içine aldığı insanları düşünemez hale sokması ve mankurtlaştırması olduğunu sık sık vurgulamak durumundayım.

Vatansızlar hareketi

Dikkat çeken ikinci husus, bu örgüt yapısının ürettiği, düşünceye, yaratıcı fikre uzak bu zihniyet dünyasının ‘örgüt şefini kutsanacak bir kült’ haline getirip, onun örgütsel zeminlerinin dışındaki bütün zeminleri, bütün mekanları önemsiz görmesidir ki en geniş ölçekte bu mekan vatan kavramıdır. Bunun örneğini, 17/25 Aralıktan sonraki tartışmalarda sıkça gördük. Tartışmacılar arasında olan örgüt mensubu gazeteci-yazarlar ‘kendileri için önemli olanın Türkiye olmadığını, küresel bir hareket olduklarını’ söyleyerek, ‘önemli olanın kendi faaliyetleri olduğunu bu faaliyetin yeryüzünün neresine uzanıyorsa orasının önemli olduğunu’ sıkça vurgulamaktan çekinmediklerini gözlemlenmiştir.

“Bu düşünme biçimi ‘hastalıklı bir zihniyet yapısının’ ürünüdür ve örgüt şefinin kutsanması oranında vatan kavramının kaybolmasına yol açan, ‘sosyal şizofrenik’ bir sorun ortaya çıkmaktadır. Elbette bu anlayış, burada kalmayıp insanlık değerleri, başkalarının hakkı, özgürlükler ve elbette demokrasi gibi kapsayıcı ilkelerin araçsal olarak görülmesine yol açarak, ciddi bir etik soruna yol açmaktadır. Bu durumda, Cemaatin örgütsel varlığı için gerekli olan her şeyi elde etmek için her yol mubahtır.”

FETÖ yapılanmasının Ortadoğu coğrafyası içinde, Batı sisteminin merkezi için kullanıma elverişli bir araç haline gelmesi onun sahip olduğu bu niteliklerle mümkün olmuştur ki Batı sistemi ‘vatan duygusunu kaybetmiş’ bu yapıyı, her türlü milli hassasiyetini kaybetmiş bu örgütü kolayca Türkiye’ye karşı kullanıma sokmuştur.

Ülke ve bağımsızlık

Bu örgütün giriştiği 15 temmuz ihanetinin neden diğer askeri darbelerden farklı olduğunu soranların merak ettiği sorular vardır: Neden ilk defa bir cunta kendi halkına karşı katliam yapacak düzeyde ağır silahlarla saldırmıştır? Neden Milletin Meclisine düşman uçaklarının yapmadığı alçaklıkta saldırmış, neden sivil resmi demeden bütün insanları gözlerini kırpmadan öldürmeye kalkışmıştır?

“Bütün bu soruların cevabının veya cevaplarının bu ‘vatansızlık duygusuyla, kutsal külte itaat ve bağlılıkla’ ilgisi olduğunu anlamak durumundayız. Vatan kavramını yitirmiş, mankurtlaşmış bu çete için ne insanın hayatının bir değeri, ne meclisinin, ne devletinin ne demokrasisinin ne de bağımsızlığının bir anlamı bulunmaktadır.” Türkiye’nin nasıl bir belayla mücadele ettiğinin farkında mısınız? Gün, bu vatansızlık duygusuyla devşirilmiş çeteye karşı, hangi görüş sahibi, hangi partili olursa olsun bütün vatanseverlerin birlikte olma günüdür.

<p>Türkiye'nin attığı önemli adımlar  dünya medyası tarafından yakından izleniyor. Birçok ünlü düşün

“Türkiye yükselen ağır sıklet”

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor