• $9,5149
  • €11,0586
  • 548.93
  • 1519.25
20 Temmuz 2016 Çarşamba

Toplumsal devrim darbeyi yendi

Darbelerin ortaya çıkışını, süreci hazırlayan zihniyet yapısını, ideolojiyi, toplumsal ilişkileri kısaca darbelerin sosyolojisini analiz etmeyi şimdilik bir tarafa bırakarak, son darbe girişimini ele alıp, neden başarısız olduğunun, aktüel şartlar üzerinde durmanın daha öncelikli bir mesele olduğunu düşünüyorum.
Bu darbe girişiminin daha öncekilerden temel farkını, cemaat diye adlandırılan, içine kapalı bir yapının yıllara uzanan sinsi çalışmalar sonucu devleti ele geçirme planının sonucu olarak, başta ordu olmak üzere devletin çeşitli kurumlarına sızarak yukardan aşağı bir darbe hazırlığının neticesi olmasıdır. “Bu tür içine kapalı, birey özgürlüğünün olmadığı, düşünce kırıntısının dahi ortaya çıkmadığı yapılarda, entelektüel bir iklimin olmayacağı aşikardır; bu tür yapılar ancak itaat kültürüne dayanan, sosyal psikolojide ‘dıştan kontrollü kişilik tipolojisi’ diye tanımlanan hastalıklı, marazi insan yetiştirebilirler.” Bu hastalıklı yapının en büyük düşmanı özgürlüktür, çünkü itaat etmek esası üzerine kurulmuş bir çeşit otoriteryan davranış biçimi üreten mekanizma kutsanır ve dokunulmazlık kazanır. Kısaca FETÖ diye bilinen terör örgütünün yapısal mekanizması budur.

DEVRİMİN LİDERLİĞİ

Bu yapının diğer bir özelliği ise dışardan müdahalelere açık olması, içine kolayca sirayet edilebilecek özelliklere sahip olmasıdır. Bunun sebepleri arasında ikisi çok önemlidir. İlki, bu tür yapılar dış müdahalelerle destek bularak hedeflerine daha kolay ulaşmayı düşünürler, özgüven eksikliğini düşünce zaaflarını böylece gidermeyi ümit ettikleri gibi, dış destekle gelen imkanlardan faydalanmak isterler. Diğeri, bu tür kapalı toplulukların hiyerarşik emir- komuta mekanizmasının düşünsel eleştiriye uzak yapısı, ‘yukardan sızmalara ve işbirlikçiliğe’ gayet elverişli bir durum oluşturur.
Netice itibariyle Paralel yapının başından itibaren Batı sisteminin ‘yeşil kuşak projesi’ çerçevesinde devşirilmiş bir yapı olduğu, kendisine bu sistemin patronajı tarafından geniş bir saha açılmasının sebepsiz olmadığı bugün ortaya çıkmıştır. İşin ilginç tarafı Batı sistemi komünizme karşı oluşturduğu ‘yeşil kuşak projesinin’ bu aktörünü, komünizmin yıkılışının üzerinden yaklaşık çeyrek yüzyıl geçtikten sonra Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, yeniden vesayetine almak için kullanmaktadır. Peki neden darbe başarısız olmuştur? En önemli sebep Türkiye’nin yaşadığı toplumsal devrimdir. Bu devrim son on beş yılda öylesine bir ivme kazanarak Türk toplumunun sivil dinamizmini yükseltmiştir ki özgürlükler demokratikleşme yönünde yapılan reformlarla derinleşerek içselleştirilip, halk tarafından sahiplenilmiştir. Bu sürecin Türkiye’nin büyümesiyle birlikte yaşanmasının, aynı zamanda bağımsızlık ve vatanseverlik algısını yükselttiğini belirtmek gerekir.

SAHİBİNİN SESİ KESİLDİ

Halk tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin yaşadığı bu dönüşümün lideri olarak benimsenmesi, darbe sürecinde bu liderliği, demokrasi bayrağını en zor şartlar altında yükselten bir biçimde davranarak ileriye taşıması, toplumsal heyecanı ve cesareti darbecilerin karşısına dikmiştir. “Milli duyguların temelinde vatanseverlik diye özetlenebilecek bir inanç ve düşünce yatmaktadır. Paralel yapının tertip ettiği darbe girişiminin büyüyen Türkiye’nin önünü kesmeye yönelik bir hareket olduğunun anlaşılması, bu sürecin lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasının tereddütsüz bir şekilde kavranması, partili partisiz bütün vatanseverleri, sağcı/solcu bütün demokratları, milliyetçi/muhafazakar bütün insanları darbeye karşı milli bir tavır almaya götürmüştür.”
Türkiye’nin yaşadığı toplumsal devrimin yarattığı, sivilleşmenin, orta sınıflaşmanın, yeni kentlilerin, sivil toplum örgütlerinin, işçilerin, işsizlerin, özgür medyanın karşısında, darbe yapmaya kalkan alçaklar çetesinin ihaneti mağlup olmuştur. ‘Size her türlü desteği veririz, başarılı olursanız sizi tanır, işbirliği yaparız, fakat kaybederseniz sizi tanımayız’ diyerek, onları kullanarak Türkiye’yi yeniden kontrol altına almaya kalkanlara da böylece gerekli cevap verilmiş olmuştur.

<p class='MsoNormal'>İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi  basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ana b

İstanbul Ekonomi Zirvesi için geri sayım

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu