• $18,1198
  • €18,4767
  • 1031.12
  • 2967.09
10 Şubat 2015 Salı

Verimsiz eğitim sistemi

Biz yazınca bize kızıyor bazı insanlar ama şunu belirtmem lazım ki eleştirinin olmadığı yerde doğru bulunamaz. İşte buyurun OECD eğitim raporu yayınlandı. Türkiye eğitimde en verimsiz ve etkisiz ülke olarak listede yer aldı. Yani OECD raporu bizi en verimsiz ve en etkisiz eğitim sistemine sahip ülke olarak yazdı. Canım OECD kim oluyor haddini bilsin diyebilirsiniz de bence demeyin artık güneşi balçıkla sıvamaya çalışmayalım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için artık bunları duyalım ve dikkate alalım.

Raporu aktarmaya devam edeyim. 30 OECD ülkesinin eğitim sisteminin verimliliği ile ilgili yapılan uluslararası araştırmaya göre, Finlandiya en verimli ülke olarak birinci sırada yer aldı. Türkiye ise son sıralarda kaldı. GEMS Education Solutions adına yapılan ‘Verimlilik Endeksi - Hangi eğitim sistemi paranın karşılığını en iyi veriyor’ araştırması, eğitim bütçelerinin her ülkede ne derece verimli kullanıldığını inceledi. Endekse göre, Finlandiya, OECD içinde eğitim alanında en verimli ülke olarak birinci sırada yer aldı. Rapor, öğretmen maaşlarında ve öğrenci/öğretmen oranlarında yapılacak değişikliklerin verimliliği artırabileceği sonucuna varıyor. Çünkü eğitim sisteminde kullanılan, eğitim malzemesinden altyapıya kadar 63 farklı girdiden sadece bu ikisi öğrencilerin PISA sonuçları üzerinde istatistik anlamda önemli etkiye sahip oluyor. İşte kategoriler ve ülkeler;
Seçkin performans: Finlandiya, Japonya ve Kore hem verimlilik, hem de kalite alanlarında yüksek puanlar elde ediyor. Bakın yine Kore çıktı karşımıza yani bundan 40 yıl önce milli geliri bizden düşük olan Kore şimdi bizden 4 kat fazla milli gelire sahip bu da tabi ki eğitim sayesinde oldu.
Etkin ve verimli: Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Slovenya verimlilik ve yüksek PISA sonuçları alanında nispeten yüksek dereceler elde ediyor.
Verimliden çok etkin; Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre. Bu ülkeler verimlilikten çok, kalite açısından başarılı görünüyor.
Etkinden çok verimli (Düşük harcama veya düşük performans): Fransa, Macaristan, İzlanda, İsrail, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD. Bu ülkeler eğitim açısından verimli olmaktan çok, etkin görünüyor. Bir başka neden de, şimdiye kadar kapsamlı kaynak harcaması yapıldıysa, eğitim sisteminin kusurlu olması, ilave kaynaktan çok politika değişiklerinin eğitim sonuçlarını değiştireceği şeklinde açıklanabilir.
Verimsiz ve etkisiz: Brezilya, Şili, Endonezya, Türkiye. Bu sistemler verimsiz oldukları gibi, verimli öğrenci sonuçları yaratmakta da başarısız.
Rapora göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
- Son 15 yıldır Finlandiya’nın eğitim modeli, OECD içinde en verimli sistem oldu. Kore, Japonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti diğer başarılı ülkeler arasında yer alıyor.
- Birçok Batılı eğitim sisteminde var olan sınıf mevcudunu düşürme girişimlerine karşın, nispeten kalabalık sınıflarda mükemmel sonuçlar almak hâlâ mümkün. İncelenen ülkeler arasında en verimli eğitim sistemlerine sahip olan iki ülke Finlandiya ve Kore iyi sonuçlar elde ediyor.
- Bu ülkelerde okul dışı eğitim kurumları sistemin en önemli paydaşı durumunda.
- Bu ülkelerde özel öğretim oranı oldukça yüksek.
- Bu ülkeler genelde kaynaklarını kurumlara değil öğrenciye sunmakta, yani birey destekleniyor.
- Yükseköğretim finansmanın tamamı kamu kaynaklarıyla karşılanmıyor. Verimli bir yükseköğretim için üniversitelerin verimliliği için özerk bütçe yapan, yapılar kuruluyor.
Tüm bunlar ne demek kısaca özetleyeyim. Eğitim sistemimiz verimsiz. Verimsizliğin çözümü de TEOG veya üniversite giriş sistemini değiştirmekle olmuyor. Artık öğrenelim eğitimde verimlilik ve sonuç alıcı olmanın yolu ölçmek, ölçmek, ölçmek ve sonra da buna göre önlemler almaktır. Okul müdürünü ilçe milli eğitim müdürünün verdiği notla değil öğrencilerin süreç gelişimi ile değerlendirmekten geçiyor. Artık şu yapay ve gereksiz kararları bırakalım G.Kore’ye bakıp örnek alalım. Tekrar ediyorum… Yarın çok geç olmadan ülkenin geleceğini kurtarın. Bu da verimli bir eğitim sistemiyle olur…

<p>Barış Akarsu Merhaba filmi Gişeci'nin bu haftaki konuğu.  Mert Dikmen ve Can Anar'ın senaristi ol

Barış Akarsu Merhaba filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler

İngiliz casusun kamerasından Türkiye! Yıllar sonra ortaya çıktı

Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu

Bakan Koca son hazırlıkları inceledi! Türkiye'nin en büyüğü olacak