• $13,5586
  • €15,3078
  • 794.287
  • 1951.17
23 Şubat 2012 Perşembe

12 yıllık kesintili eğitim

Bu hafta Meclis'e 4+4+4 =12 yıllık kesintisiz eğitim teklifini sunuldu. Teklifi okudum. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor her şeyde olduğu gibi kağıt üstünde yararlı bir teklif. Ancak bu değişimlerin çağın gereklerine uygun olması en büyük dileğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmayı düşündüğü 12 yıllık zorunlu eğitim fikri, ülkemiz için oldukça zaruri bir ihtiyaçtır. Bu açıdan yapılması düşünülen değişikliği destekliyorum.
Teklife baktığımda kamuoyunun anladığından oldukça farklı bir uygulama olduğunu belirtmek isterim. İçerikte yer alan üç aşamalı dörder yıllık bölümler aslında kesintiyi değil uygulama farklılığını ifade ediyor. Ne demek bu? Birinci dört yıl dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi temel eğitimi ifade ediyor. Yani her öğrenci aynı dersleri ve aynı öğretmenden temel becerileri geliştirecek şekilde alacak. Kısacası şu anki ilk dört uygulaması aynen korunuyor. İkinci dört yılda daha yönlendirme ağırlıklı bir eğitim düşünülüyor ki bugün ülkemizin en büyük sorunu bu aşamadır. Özellikle SBS uygulaması sonrasında ilköğretim ikinci kademe tamamen çökmüş beceri dersleri fiili olarak yapılmıyor. Ögrenciler bu gelişim döneminde beceri kazanma ve kendini tanıma dönemini maalesef SBS ve YBP uygulamasına kurban vermekte. Buranın yani ilköğretim ikinci kademenin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu açıdan yeni tasarıyı iyi niyetli buldum. Ancak ortaöğretime geçişin tekrar ele alınması gerekiyor. Liselerin yeniden düzenlenmesi seçkinci mı yoksa genel ortaöğretim mi yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor, kısacası bugünkü çesitlendirilmiş ve SBS ile beslenen kalbur üstü okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine herkesin aynı eğitimi aldığı lise yapısına dönecek miyiz? Buna karar verilirse ikinci dört hedefi tam yerine oturacaktır.
Üçüncü dört çok kritik, bu dönem mesleki tanımlama ve yönelme dönemi olarak tanımlanıyor. Ancak buna katılmam mümkün değil çünkü dünya eğitim sistemleri ve bilim adamları mesleki karar verme sürecinin lise olamayacağını lise eğitiminin genelleşerek öğrenciye temel dersleri doğru vermesi gerektiğini söylüyor. Özellikle belirtmek isterim ki Almanya belirtilen sisteme benzer bir sistem uygulamakta ancak son yıllarda öğrencilerin çok erken yaşlarda mesleki eğitime yöneltilmesinin doğru karar verme konusunda sıkıntı yarattığına karar vererek sistemini gözden geçirmektedir. Yaşadığımız çağda bir insanın yaşamı boyunca 5-6 meslek değiştirdiğini varsayarsak çok küçük yaşlarda mesleki eğitimin sorun çözmek yerine daha fazla sorun yaratacağını düşünüyoruz.
Sonuçta 12 yıllık eğitimin son döneminin işlemeyeceği açıktır. Bu kısmı yani liseleri yeniden tanımlamak ve ögrencileri temel becerilerle donanmış, kendini tanımasını sağlamış liselere dönmemiz lazım. Aksi halde üniversite yerleştirmede her yıl yüzde 60'a varan isabetsiz yerleştirmeler daha da artacaktır. Bu da ciddi bir insan kaynakları yönlendirme yanlışı olacaktır.
Bu tasarıda okul öncesi eğitim zorunlu egitim kapsamına alınmıyor. Bu da ciddi eleştiri konusu olacak bir durum. Şunu da hatırlatmak isterim ki ülkemizin eğitim alanında daha kapsamlı ve önemli değişikliklere ihtiyacı var. Bunlar okul öncesi eğitim sorunu, eğitim tasarımı sorunu, öğretmen yetiştirme ve eğitimi sorunu ve eğitimde teknoloji kullanımı sorunudur.
Günümüzde bilim insanlarının eğitimin en önemli aşaması dedikleri okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında olmak zorunda. Üç yaştan başlayan zorunlu okul öncesi ülkemiz için çok önemli. Okul öncesi eğitim çocuğun öğrenmesinde ve gelişiminde en önemli aşama.
Ayrıca ülkemizde eğitimi kaç yıl veya kaç dönem yapacağımız elbette önemlidir ancak daha önemli olan ve acil çözüm bekleyen en temel sorunun öğretmen yeterliliği ve eğitimi sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu sorun verimlilik açısından çok acil çözüm bekleyen bir konudur. Bunu çözmeden hiçbir şeyi çözemeyiz. 12 yıllık eğitimi destekliyorum ancak okul öncesi, lise geçiş dönemi, lise eğitimi, yöneltme ve yönlendirme ve en önemlisi öğretmen yeterliliği sorunlarına çözüm aranırsa başarılı  olabileceğini düşünüyorum.

<p>Bu zamana kadar rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu Murat Serezl

Yeni projesini ilk kez AKŞAM'a anlattı

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!