• $7,4166
  • €8,9893
  • 437.691
  • 1467
07 Haziran 2010 Pazartesi

10. soruda ifade hatası var

2010 SBS 7. sınıf uygulaması yapıldı. 1 milyon 70 bin öğrencisine 90 soru yöneltildi. Uzman görüşleri şöyle:

Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat: Yabancı dilde İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca sorulan bundan önceki yıllarda aynı doğru cevap seçeneği taşırken, bu yıl ilk kez farklı seçenekler 'doğru cevap' oldu. Yani iki yabancı dil okutulan okullarda; Almanca'da bir soruyu doğru yanıtlayamayan öğrenci, İngilizce'deki aynı numaralı soruyu yanıtlıyorken, bu yıl farklı doğru cevap seçeneği değiştirildiği için bu yolu seçen öğrenciler, yanlış yapmış oldular. Bu durum geçmiş yıllarda tüm dillerde doğru yanıt, aynı seçenek olduğu için sorun yaratmazken, bu yıl seçeneklerin farklılaştırılması iki yabancı dil eğitimi alan öğrenciler için olumsuz bir durum oluşturdu. MEB 2010-SBS kılavuzunda bu durumu açıklamış ve velilerin bir dili seçmesini istemiştir. 8. sınıf testinde okuldaki zorunlu yabancı dil dersi dışında başka bir testi çözen öğrenciler, MEB'e başvurduklarında çözdükleri teste göre değerlendirilecekler. Ancak karışık çözen, yani 5 İngilizce, 3 Almanca vb. çözen öğrenciler okuldaki zorunlu yabancı dil cevap anahtarına göre değerlendirilecekleri için kayıp yaşayacaklar. Kitapçıkların sınav bitiminden bir saat sonra verileceği açıklanmasına rağmen, birçok okulda bu süreye uyulmayarak daha erken verildi. Bu kopya riskini ortaya çıkarmış oldu. SBS sorularının müfredatı kapsayıcı ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu görülmektedir. Kamuoyunda çok tartışıldığı bir dönemde SBS'nin yapılması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. 6. ve 7. sınıftaki öğrenci/velilerin bir kısmının, sistem değişecek düşüncesiyle sınavları önemsememesi dahi söz konusu olmuştur. Gelecek yıldan itibaren SBS'nin değiştirilmesi ve 6. 7. sınıflarda sınavın etkisinin .
azaltılması veya sınavın başarı odaklı hale getirilmesi önemlidir. Yıl Sonu Basan Puanı (YBP) uygulamasının etkisinin düşürülmesi, 6. ve 7. sınıfta sınavın yerleştirmeye etkisinin kaldırılarak YBP yerine kullanılması sağlıklı olacaktır. Sınavın genelde kolay olduğu ve öğrencilerin sıralamada zorlanacağı görülmektedir. Bu sebeple yerleştirme sırasında okul taban puanlarının yükseleceği görülmektedir.

 Uğur Dershaneleri Türkçe Bölüm Başkam Feridun Çakı: Türkçe soruları yapılandırmacı yaklaşıma uygun, 8 soruda görsel kullanılmış. Görsel olmadığı halde kurgulanma yöntemiyle hazırlanmış bir soru bulunmakta. 8. sınıfa göre eleyici sorular bulunmakta ve çeldiricileri daha güçlü. Müfredat dışı soru yok. 2008-2009 soru tiplerinin karması şeklinde hazırlanmış. SBS uygulamasının başından beri halen taranmamış kazanımlann olması SBS ruhuna aykırı bir durumdur.
A KİTAPÇIĞ110. SORU
A kitapçığı 10. soru kurgulama ve seçenek düzenlemesi açısından hatalı. Soruda kullanılan parçanın kurgusu ile seçenekler arasında uyumsuzluk söz konusu. Soru kökünde 'yazann çılgınca arzusunun ne olduğu' sorulmuştur. Çılgınca arzusunu 'tarihin izlerini ete kemiğe büründürmek' olarak ifade ediyor.
TDK'nın resmi web sayfasında ete kemiğe büründürmek 'canlandırmak' olarak tanımlanıyor. Bu durumda sorunun doğru yanıtı olarak verilen B seçeneği (Tarihi, belgelere göre yazarak günümüz insanına duyurmak) olarak verilmiştir. Ancak bu seçenekte 'canlandırma' işlemi açık olarak ifade edilmemektedir. A seçeneğinde 'yazacağı tiyatro eserleriyle tarihi olayları sahnede canlandırmak' ifadesi yer almaktadır. İlk bakışta A seçeneği 'canlandırma' fiiline daha yakın görünmekle beraber paragrafın tamamı okunduğunda B seçeneği daha yakın görünmektedir. Bu soruda problem, sorunun yöneltildiği grup, 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerdir. Bu öğrencilerin bu soruda yaşayabileceği çelişki, soyut ifadelerin açık olmamasıdır.
Bu tür sorular ÖSYS'de olabilir ancak SBS yıl içerisinde işlenen müfredatı sorguladığı için gereksiz bir zorluk yaratmaktadır. Soru kurgusu ve ifadeleri açık ve tam değildir.

Uğur Dershaneleri Matematik Bölüm Başkam Ali Serdar Şeker: Geçen yıl'uygulanan testin paralelinde, nispeten daha kolay sorulardan oluşmuştur. 12 Haziran'da yapılacak olan 6. sınıf SBS soruları benzer nitelikte olursa, bakanlığımızın sınavları kaldırma değil etkisini değiştirme yönünde çalıştığının göstergesi olacaktır. Sınavın zorluk derecesinin düşük olması, öğrenci başansını arttıracak ve veli tepkisini azaltacaktır. İşlem ağırlıklı sorular yoğunluktaydı. Geçen yıla göre daha fazla cebirsel işlem gerektirmekteydi. Şekil uzay ve senaryo gibi kavramlann her yerde kullanılması öğrencilerin işlem gücünü zayıflatmaktadır. B kitapçığının 1. sorusunda olduğu gibi doğrudan 6. sınıf kazanımları ilgili som sormak yerine som sorulmayan 7. sınıf kazanımlanndan, rasyonel sayılarda sıralama ve işlemler, dörtgenler ve alanlan, Kartezyen koordinat sistemi, doğruda ve düzlemde açı, üslü nicelikler ile ilgili somlar yöneltilip 7. sınıf konulan daha iyi sorgulanmış olurdu.

Uğur Dershaneleri Fen ve Teknoloji Bölüm başkam Aslan Ayhan: Orta zorlukta somlardan oluşmuştur. Kuvvet ve hareket ünitesiyle ilgili bir som ve elektrik ünitesiyle ilgili bir som ayırt edici niteliktedir. Müfredat dışı som bulunmamaktadır. Somlarda kullanılan dil kolay anlaşılır düzeydedir. SBazı somlar fen ve teknolojinin günlük yaşamla ilişkisi üzerine kurulmuştur. Soruların konulara dağılımı önceki SBS'lerle aynıdır.

Uğur Dershaneleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkam Seda Sarıkaye: Kazanımlarla bire bir örtüşen dili, son derece -açık ve net hazırlanmış. Her ünite sorgulanmıştır. Tarih somları ağırlıktadır. Bunun yanında grafik, tablo ve paragraf yorumlama somları mevcuttur.

Uğur Dershaneleri İngilizce Bölüm Başkam Nesrin Girgin: Yabancı dil sorulan geçmiş yıllara göre daha gramer ağırlıklı olarak düzenlenmiş. Geçen yıl görsellik üzerinden kelime bilgisi sorulmasına rağmen bu yıl görsel daha az, kelime bilgisine .gramer üzerinden gidilmiş. Geçen yıl yapılan sınava göre görsel ve diyalog sorulan daha az. Bu yılki somlar öğrencilerin yabancı dil dersine daha fazla ilgi duymasına ve kelime bilgisine ağırlık vermesine yol açacaktır. Geçen yılki 7. sınıf sorularına daha zor.

<h3>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, CHP'nin 'Militan' provokasyonunu AKŞAM TV

CHP neden 'Militan' provokasyonu yapıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Define için 45 metre tünel kazmışlar! Suç üstü yakalandılar

Tırnağınıza diş macunu sürüp bekleyin! Faydalarını öğrenince şaşıracaksınız