• $28,9261
  • €31,3172
  • 1882.15
  • 8087.24
25 Ağustos 2023 Cuma

Toplu sözleşmede önemli uzlaşma

1 Ağustos'ta başlayan Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri maaş artış oranları dışında kalan tüm hususlarda uzlaşmayla sonuçlandı. Müzakereler belirlenen takvime uygun bir biçimde 1 Ağustos gününden itibaren 22 Ağustos gece yarısına kadar yoğun bir şekilde devam etti. Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlarda konfederasyonlarla, 11 hizmet koluna yönelik hususlarda ise 11 yetkili sendika temsilcileriyle Kamu İşveren Heyeti arasında yapılıyor. Bu kapsamda 11 sendikanın tamamıyla hizmet kollarında 291 maddede; genele ilişkin de 50 maddede; toplamda 341 maddede uzlaşma sağlandı ve imza altına alındı. Kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlardan 50 madde üzerinde uzlaşma sağlanırken maaş artış oranları için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Gerek hizmet kollarında gerekse kamu görevlilerinin geneline yönelik olarak uzlaşılan konularda kamu çalışanları önemli kazanımlar elde ettiler. Uzlaşma sağlanamayan tek konu olan maaş artış oranlarına ilişkin ise son kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek.

7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde önemli uzlaşmanın sağlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmacı yaklaşımı ile sendikaların uzlaşmacı yaklaşımının önemli katkısı oldu.

Maaş artış oranları dışında 341 maddede uzlaşma sağlanmasına rağmen bazı medya mecralarında toplu sözleşmenin "uzlaşmazlıkla" sonuçlandığına dair haber ve yorumlar yapılması gerçek değil.

Memur-Sen ve bağlı 11 sendikası uzlaşmayla sonuçlanan 341 maddede kazanımlarını internet ortamında çeşitli mecralarda açıklıyorlar. Bu kapsamda kamu görevlilerinin kazanımlarına yönelik bazı örnekler verelim:

l Birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması hususunda çalışma yapılması

l Kamu görevlilerine hac izni verilmesi

l 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesi

l Kamu konutlarının %3'ünün engelli memurlar için ayrılması hususunda çalışma yapılması

l Merkez teşkilatında servis hizmeti sağlanamayan kamu görevlilerine toplu taşıma kartı verilmesi

l 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması

l Kamu görevlilerine giyecek yardımı verilmesi

l İtfaiyeci kadro ve pozisyonlarda bulunanlara ilave 5 puan (242 TL) üzerinden verilen ek ödemenin 7 puana (339 TL) çıkarılması ile "yangın söndürme eri"nin de kapsama alınması

l Şeflere ilave 10 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminat oranlarının 22 puana çıkarılması (581 TL artış)

l Koruma ve güvenlik görevlilerine ilave olarak ödenen ek ödemenin 2 puan artırılması (97 TL artış)

l Döner sermaye ödemesinden faydalanamayan tabip dışı sağlık personeline ilave 10 puan (484 TL) ek ödeme verilmesi

l Teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatlarının mühendis grubundakiler için 20 puan (969 TL), kimyager grubundakiler için 10 puan (484 TL), tekniker ve teknisyen grubundakiler için 5 puan (242 TL) artırılması

l Avukatların ek ödemelerinin 10 puan (484 TL) artırılması

l Müdür ve dengi unvanlarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan (969 TL), müdür yardımcısı ve dengi unvanlarda yapanların 15 puan (726 TL) artırılması

Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının tüm beklentileri gerçekleşmemiş olsa da kazanımlar elde edilmesi önemlidir. Kamu görevlilerinin iki yılda bir yapılan toplu sözleşme sürecinin maaş artış oranları dışında uzlaşmayla sonuçlanması çalışma barışı açısından da son derece önemlidir.

<p>Mardin kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üze

Mardin'de 'Kahramanlar' operasyonu

Türkiye'nin tek su altı deniz parkı! Yıldızkoy'da mikroplastik tespit edildi

6 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Merapi Yanardağı kül püskürttü! Patlamalar nedeniyle 11 dağcı hayatını kaybetti