• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
2 Şubat 2024 Cuma

Seçim beyannamesinde sosyal politikalar

AK Parti yerel aseçimlere yönelik seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede yerel yönetimlere dair projeler 8 ana başlıkta anlatılıyor. Her bir ana başlık ise dört bölümde ele alınıyor. İlk olarak, o konudaki temel anlayış, tarihsel ve kavramsal referanslarla ortaya konuluyor. İkinci olarak AK Parti'nin o konudaki icraatlarında esas aldığı ilkeler belirtiliyor. Üçüncü olarak yerel yönetimlerde 21 yılda yapılan somut icraatlar sıralanıyor. Dördüncü olarak yeni seçim dönemine ilişkin vizyon ve vaatler, Türkiye Yüzyılı, 2053 ve 2071 hedeflerine atıflar yapılarak sıralanıyor.

AK Parti yerel yönetimler seçim beyannamesinde sosyal politikalara yönelik vaatler iki ana bölümde yer alıyor. Beşinci bölümde "Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri" ana başlığıyla, altıncı bölümde ise "Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik" ana başlığıyla sosyal politikaların temel meselelerini içeren vaatler sıralanıyor.

"Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri" bölümünde aşağıdaki üç alt başlıkta ele alınıyor ve yapılacaklar anlatılıyor:

● Dijitalleşme ve Akıllı Ekonomi

● Yeşil Ekonomi ve Yeşil Kalkınma

● Yerel ve Kırsal Kalkınma

"Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik" bölümünde aşağıdaki iki alt başlıkta yapılacaklar anlatılıyor:

● Huzurlu Toplumsal Yapı

● Türkiye Yüzyılı'nda Gerçek Sosyal Belediyecilik

Huzurlu bir toplumsal yapıyı temin etmek için AK Parti'nin yürüttüğü sosyal belediyecilik anlayışının yeni bir boyutla sürdürülmesi öngörülüyor. Beyannameye göre bu kapsamda hedeflenen şehirlerin özellikleri şu şekilde ifade ediliyor:

● Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı "sosyal belediyecilik" hizmetleriyle, kapsayıcılığı yüksek şehirler;

● Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan şehirler;

● Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen şehirler.

AK Parti genel seçim beyannamesinde yer aldığı şekliyle bu beyannamede de aileye yönelik vaatlere özel önem verildiği görülüyor. Zira güçlü bir toplum inşa etmek için güçlü aileler inşa etmek gerekir. Beyannamede "Aile, Kadınlar ve Çocuklar" için vaatlerin bir kısmı şunlar:

● Kadınların iş hayatına yönlendirileceği "Kadın Girişimcilik Akademisi"nin (KAGA) kurulup yaygınlaştırılması ve belediyeler bünyesinde "Girişimci Kadınlar Ağı"nın oluşturulması,

● Evlilik öncesi ve sürecinde anne, baba ve çocuklara yönelik her türlü eğitim, psikolojik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği "Evlilik ve Aile Okulu" modelinin yaygınlaştırılması,

● İş-yaşam dengesini dikkate alarak çocuk kreşlerinin, gündüz bakımevlerinin ve mola evlerinin sayısını artırılması,

● Eğitimde veya istihdamda olmayan (NEET) gençlere özel mesleki eğitim faaliyetlerinin ve sertifikalandırmaların artırılması ve çalışan/çalışacak gençlere mesleki eğitim ve kurs programlarının yaygınlaştırılması,

● Özellikle işyerlerinde kanuni zorunluluk olarak engelli istihdamına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla belediye kariyer merkezlerinde engellilere yönelik özel bir birimin kurulması,

● Engelli istihdamını artırmak için korumalı iş yerlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik desteklerin artırılması,

● Hak temelli sosyal politikalar çerçevesinde muhtaçların ihtiyaçlarını gidermede arz odaklı sosyal yardım anlayışının merkeze alınması.

<p>İsrail aylardır Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguluyor. Filistinli

Mescid-i Aksa'ya Filistinliler akın etti

70.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobil alacaklar dikkat…

Yavruları için ölümü göze aldı! Piton yılanı ile komodo ejderi karşı karşıya gelirse

Çöp evde emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu! Yaklaşık 10 gündür haber alınamıyordu