• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
28 Ağustos 2023 Pazartesi

Memur maaş artışları ve Hakem Kurulu

Memurlarla yürütülen 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde önemli oranda uzlaşma sağlanmıştı. 22 Ağustos'ta hizmet kollarına özgü toplu sözleşmelerin tamamı uzlaşmayla sonuçlanmış ve 11 sendikayla toplu sözleşmeler imzalanmıştı. Sadece kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme imzalanmadı. Burada da 50 madde üzerinde uzlaşıldığı için üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruldu. Kurul, maaş artışları başta olmak üzere bazı mali hususlarla ilgili çalışmalar yapacak. Memur ve emeklilerinin 2024-2025 yıllarında alacağı maaş artış oranlarını kurul belirleyecek.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kurulun 11 üyesi bulunuyor. Üyeler her toplu sözleşme dönemi için belirleniyor. Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında teşekkül eden kurulda 4 üye kamu işverenlerinden, 4 üye memur konfederasyonlarından, bir bilim insanı hükümet tarafından, bir bilim insanı ise konfederasyonlar tarafından belirleniyor. Konfederasyonlardan üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye kurulda bulunuyor.

Kurulda görev yapacak bilim insanları ise üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından seçiliyor.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU NASIL ÇALIŞIYOR?

Kurulun işleyişi mevzuatla belirlenmiştir. Buna göre 11 kişiden oluşan kurul, başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanmak zorunda. Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağını inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar başkan tarafından belirleniyor.

Kurul, yapılan başvuruları beş gün içinde incelemek ve kararını vermek zorunda. Kurul tarafları gerekçeleriyle birlikte dinliyor. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınıyor. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamıyorlar. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Karara katılmayan üyeler karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırabiliyor ve bunlar resmi gazetede yayımlanıyor.

Toplu sözleşme hükmünde olan kurul kararları kesindir. Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor.

NASIL BİR KARAR ÇIKABİLİR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısı 26 Ağustos Cumartesi günü yaparak çalışmalara başladı. Beş gün içinde karar vermek zorunda olan kurulun çalışmalarında bugün üçüncü gün. Geçtiğimiz 6 dönem toplu sözleşme süreçlerinin birinci ve beşinci dönemlerinde 2 defa kurula başvuruldu. Kurul, maaş artışlarına dair kamu işveren heyetinin sendikalara sunduğu son teklifini birinci dönem toplu sözleşme başvurusunda yarım puan artışla, beşinci dönem başvurusunda ise değiştirmeden kararını verdi. Kamu işveren heyetinin maaş artışları için son teklifi; 2024 yılı için birinci altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10, 2025 yılı için birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 ve ilaveten enflasyon farkıydı. Kurulun masasında konfederasyonların tekliflerinde yer alan ancak uzlaşma sağlanamayan kira yardımı ve dini bayramlarda ikramiye verilmesi teklifleri ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı ödeneğinin artırılması gibi birçok teklifte var.

Kurulun geçmiş dönemlerde olduğu gibi maaş artışıyla ilgili önüne gelen hususlarda kamu işveren heyetinin son teklifini dikkate alarak mı karar verecek, yoksa değiştirecek mi çok kısa bir zaman içinde göreceğiz.

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor

İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı

UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser! Restorasyonda sona yaklaşıldı