• $15,959
  • €17,0352
  • 949.105
  • 2380.9
10 Ekim 2011 Pazartesi

Salat

Salat yani namazı konusmaya sıra geldi... Misafirim sohbetin bu demlerinde artık hayata ve hakikate dair değerler sisteminin bambaşka derinliklerini hassasiyetle anlatmaya başladı.... 'Salat (namaz) müminlerin dininin direğidir. Din ise bir ölçüdür' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: O halde kişinin dini, hayatını en temelde sevk ve idare eden bir ölçüye bağlanmasıdır. Müminlerin dini İslam'dır. Müslüman olmakla Hakk'ın onlardan beklediği, hayatlarında her hal ve halükarda ancak Hakk'a bağlanmaları, teslim olmalarıdır. İşte bu teslimiyeti kaim kılan (ayakta tutan) onların salatları (namazları)dır. Bunu Kuran'dan duy: Salat (müminleri hakkaniyet dışı) her türlü aşırılıktan, (başkalarının haklarını) inkardan ve (itidale uymayan) taşkınlıktan alıkoyar. Bu alıkoyuş müminlerin dinlerinin (temel hayat ölçülerinin) direğidir. Bu temel tutumdan (yani salattan) uzaklaşanlar ibadeten salatı yerine getirseler de onun manasından yoksun kalırlar. Salatın manasından mahrumiyet müminden beklenen hakka teslimiyeti zayıflatır ve neticede onu dininin yalancısı haline getirir. Bunu Kuran'dan duy: Dini yalanlayanı gördün mü? Vay o salat edenlerin (namaz kılanların haline) ki onlar namazlarından (onun hayata tekabül eden manasından) gafildirler. Bu durum hatırlarsanız tam da daha önce verdiğimiz misalin aynı değil mi? Hz. Peygamber vahşetten uzaklaşıp ilahi bir sığınakla korunma ihtiyacına düştü. Kendine bir ilahi sığınak inşa etti. İnsanlara da merhamet etti. Onları da vahşetten korunmaları için kendilerine evler yapmaya davet etti. O evi nasıl inşa ederlerse vahşetten korunacakları hususunda Hakk, Hz. Peygamber'in hem hayatını hem de o hayatın bir nevi planı olan ibadetleri örnek gösterdi. Şimdi bir mümin o planla çok meşgul olduğu halde planın ne işe yaradığını düşünmez ise, yani salatın ibadetini yerine getirdiği halde manasını hayat edinmezse ne durumda olur? Buna ne denir? Bu Hakk'ın bizzat kendi tabiriyle dinini yalanmak olmaz da ne olur? Tenhada ilahi huzurda şeklen durup hayatın içine karışınca Hakk'ı unutup vahşete dalmak nasıl bir iştir? Günde yetmiş kana haksız yere girip akşam arsızca ilahi huzura durulabilir mi? Senin gıyabında kırk kez bilerek isteyerek hakkına giren karşılaşınca el bağlayıp edep tutsa ne hissedersin? Seninle karşılaşmayı özleyen dostun gıyabında adına hatırana saygısızlık eder mi? İşte bil ki bu varlık iğneden ipliğe, nebattan insana Hakk'ın en azından hatırasıdır. Varlık, mutlak gaybdan şehadete kadar tüm alemleri ihata eder. Başlıca Hakk'ın ehadiyeti (eşsizliği), vahidiyyeti (birliği), melekutu (kuvvetleri) ve şehadetinden (vucudiyyeti) ibaret olan bu alemler O'nun varlığının mazharlarıdır (belirimleridir). Allah bu alemlerin her birinde Zahir ve Ahir, Batın ve Evvel'dir. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen her şey O'nun yüzünden nurlanmıştır. O vahidiyyeti (varlıkta tekliği) ile her şeyi kuşatmıştır ve her şeyde olan ve her şeyi bilen O'dur. Salat eden müminin gönlü bu manaya bağlanmıştır da o yüzde eli ne işte olursa olsun gözü gönlü hep Hakk iledir. Bu yüzden dünya ve içindekiler onu yorduğunda bir tenhaya çekilir de ruhunu istirahat ettirir. Bu tenhaya çekiliş unutulmuş olanı hatırlamaktan ziyade sürekli hatırda olan yüzünden elinin işe mecali kalmayışıdır. İşte müminin salatı budur. Böyle olduğundan salat ona miraç olmuştur. Sevenin varlığı sevdiğinin sevgisiyle haczedildiği gibi salat  salat edenin salatında Hakk'a haczetmiştir. Ondan Hakk'ın dışında işler sadir olmaz. Bu yüzden Hakk varlıklarını müminlere emanet eder. Çünkü ancak onlar emindir ve ancak onlar emanetin sahibine hakkı ile bağlıdırlar. Gel şimdi bu aynada kendimizi görelim. Biz ne kadar müminleriz ve emanetler bizim neyimiz olurlar, bilelim?

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor