• $16,9715
  • €17,5118
  • 982.751
  • 2400.72
4 Ekim 2016 Salı

FETÖ ve gladyo yapılanması...

FETÖ’ nün Türkiye’de devlet içindeki varlığı, mazisi eskiye dayanan ve esasen başka ülkelerin derin devlet yapılanmasıdır. Kökü, Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde yapılanan gladyo örgütlenmesine dayanır.

Gladyo, Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde Sovyet bloğunun askeri örgütü Varşova Paktı’na karşı cephe gerisinde örtülü operasyonların düzenlemesi adına başını ABD ve İngiltere'nin çektiği bir yapılanma olarak 50'li yıllarda kuruldu ve NATO ülkelerinde yaygınlaştırıldı. Bu yapının esas işlevi, konumlandığı NATO ülkesinde Batı bloğunun çıkarlarını koruyup kollamak ve buna aykırı durumlara karşı gerektiğinde her türlü önlemleri almak idi. O dönemde Türkiye NATO’nun kanat ülkesi olarak görülürdü. Sovyet yayılmacılığına karşı korunması gereken bir ülke olarak gladyo yapılanmasının varlığından söz edilir ve adı daha çok kontrgerilla yapılanması olarak bilinirdi.

Birçok faili meçhul cinayetlerin arkasında bu yapılanmanın olduğu düşünülürdü. Özellikle Soğuk Savaş döneminde etkin olan bu yapılanmanın, Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik yapısında varlığı hep tartışma konusu olmuştu. Türkiye’nin yaşadığı askeri darbeler de üstlendiği rolüyle de daima adından söz edilirdi.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyet bloğunun dağılmasıyla NATO ülkelerinde gladyo yapılarının tasfiye süreci başladı. Bu tasfiye daha çok Avrupa ülkelerinde yaşandı. Bazılarında el değiştirmeler yoluyla bir süre daha varlığını koruduğuna inanıldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye idi. Nitekim Türkiye de Soğuk Savaş dönemi kapanmasına rağmen jeopolitik değerinde bir eksilme olmadığı gibi stratejik açıdan başta enerji olmak üzere birçok alanda yeni fırsatların çevresel odağı durumuna gelmişti. Buna bağlı olarak güvenlik sorunları hiç eksilmedi aksine çeşitlendi. Bir yandan terör örgütlerinin saldırıları öte yandan faili meçhul cinayetlerin varlığına bağlı olarak Soğuk Savaş döneminin çözülme evresi olan 1990 yıllarda Türkiye yoğun güvenlik sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Üstelik NATO’ un varlığını sürdürmesine rağmen Türkiye’ ye bırakınız gerekli desteği vermeyi aksine bazı NATO ülkelerinin bazı terör örgütlerine destekler vermesine seyirci kaldı.

Böylece Türkiye içindeki derin yapılanmalarla da giderek daha fazla kırılgan bir ülke durumuna geldi. İradesi bu ülkenin milletine ve devletine bağlı olmayan bu derin yapıların hedefi bu ülkenin birliği, dirliği ve istikbaliydi. FETÖ’ de bu denklemin içinde yapılandı. Soğuk Savaş sonrası ele değiştiren bir gladyo yapılanması olarak yeni dönemde boyut kazandı. Bu el değiştirme sürecinde zaman zaman önceki yapıyla gerilimlere ve giderek hesaplaşmalara da yol açtı.

Ancak küresel baronların Soğuk Savaş sonrası rollerinin yenilenmesine bağlı olarak FETÖ ağırlık kazanarak, yeni dönemin güç mücadelesinde istihbarat networkü olarak özellikle İslam coğrafyasında yaygınlaştı. Kirli ve karanlık bir finans ağıyla yeni dönemin gladyo tipi örgütlenmesi olarak girdiği ülkelerin öncelikle istihbarat ve güvenlik mekanizmalarına yerleşti.

FETÖ elebaşı sının Türkiye’de 1970’ lerde Soğuk Savaş döneminin istihbarat ağına takılı olması, bu örgütün Soğuk Savaş sonrasının yeni istihbarat networküne bağlanmasını kolaylaştırmıştır.

Sonuç olarak FETÖ, Türkiye için Soğuk Savaş sonrasının yeni gladyo tipi yapılanması, yeni dönem kontrgerilla örgütlenmesi, yeni küresel çıkaranların peşinde olan küresel baronların maşasıdır.

FETÖ’ nün tüm unsurlarının devlet içindeki konumlarına göre tüm icraatları tek, tek irdelenmelidir. Özelikle faili meçhul cinayetler, terörün bitirilmemesi için verilen uğraşlar ve terör üzerinden sürekli iç savaş riskini canlı tutma çabaları tek, tek masaya yatırılmalı ve başta ordu olmak üzere devletin diğer tüm önemli ve kritik görevleri üstlenen bu örgüt üyelerinin rolleri ve icraatları ortaya çıkarılmalıdır.

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı