• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
27 Eylül 2016 Salı

FETÖ ve yapay kutuplaştırma çabaları…

Şer odakları, 15 Temmuz gecesi başaramadıklarını bugünlerde başka yol ve yöntemle deniyorlar. Toplumsal yarılmalara, ayrışmalara ve giderek kutuplaşmalar eliyle iç çatışmalara zemin hazırlayacak bir atmosferin üretilmesinin peşindeler.

Bu çabanın iki alanda birbirini besleyerek yol almaya çalıştığını görüyoruz. Bir yandan özellikle ekonomik sıkıştırmalarla Türkiye’nin istikrarının zedelenmesine gayret ediliyor. Örneğin Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşlarıyla Türkiye’nin kredi notu düşürülerek finansal açıdan zora girmesi hedefleniyor.

Diğer yandan Yenikapı ruhunun yani 15 Temmuz ile birlikte ortak tehdide karşı oluşan milli dayanışma ruhunun zedelenmesi gayreti sergileniyor. Israrla TV ekranlarında tartışma programları eliyle kutuplaşma zemini tazelenmeye çalışılıyor. Halkta aşılmaya başlayan esasen hiçbir zaman düşmanlaşmaya zemin hazırlayacak bir kutuplaşmanın olmadığı bir ayrışma iklimi, tıpkı 15 Temmuz öncesi özellikle de FETÖ eliyle ve öncülüğüyle yapıldığı gibi TV ekranlarında, gazete köşelerinde yayılmaya çalışılıyor. Halkın birlik içinde dayanışma refleksinden ürkenlerin yörüngesinde kutuplaşma özenle bir çabayla ve zamanlamayla Türkiye’nin gerçek gündeminin saptırılması ve gerçek mücadelesinin soğutulması veya sulandırılması adına sahaya sürülüyor.

FÖTE nün kripto yapılanması henüz yeterince tasfiye edilmeden, uluslararası uzantıları ve beyin ve kuluçka merkezlerine henüz ulaşılmamışken ve köreltilmemişken Türkiye’nin tarihi kişilikleri ve tarihi olayları bugünün temel gündem konularıymış gibi tartıştırmak, buradan uzlaşmaz çelişkiler üretmeye gayret etmek ve giderek kutuplaşma malzemesi haline getirmek FETÖ’nün ve onun küresel efendilerinin arayıp da bulamadığı bir iklimi tarif eder. Sapı samana karıştırmaya yol açar. Gerçek tehlikeyi gizler. Yerli ve milli refleksleri köreltip, halkta yerleşmesi istenilen yapay kutuplaşmaları besler.

Bu durum FETÖ eliyle 15 Temmuz gecesi başarılamamış olan darbe girişimi yoluyla kaos planının, Türkiye’nin çökertilmesi planının ikinci fazını bize yaşatır. Bir yandan terör örgütlerinin konsorsiyumuyla Türkiye’yi iç savaş atmosferine sürüklemeye çalışmak öte yandan toplumsal ahengimizi bozarak yapay etiketler üzerinden sürekli kutuplaştırmalarla özümüzün zedelenmesine gayret etmek, FETÖ ve arkasındaki küresel baronların kirli arzularıdır.

Bu kirli ve kalleş hedef, 15 Temmuz için planlanan kaos planının ikinci ayağı, ikinci fazı olmaya aday bir iklimi yansıtır. Tüm bu kirli ve karanlık senaryolar devreye sokulmaya çalışılırken Türkiye’nin temel ekonomik verileri ve yapısal durumuyla çelişmesi pahasına kredi derecelendirme kuruluşları da sahne alarak ve tamamen siyasi ve stratejik hesaplarla Türkiye'nin istikrarını ve istiklalini hedef almaları bizleri yılgınlığa sevk etmemeli.

Daha fazla inatla, daha fazla dirençle yolumuza devam ederek, bu küresel oyuna milli dayanışma kararlılığıyla yeniden Çanakkale ruhuyla cevap verebiliriz. Ortak değerler tartışmalarını bizzat var olan o ortak değerleri paramparça ederek ve halkta kutuplaşma yaşanmasına yol açması için planlayarak bu küresel oyuna ve onun maşalarına yenik düşeriz.

Bu tehlikeyi görmemiz ve sorumlulukla davranmamız hepimizin görevi olmalıdır.

Kabul edilmelidir ki, uluslararası ortamda birinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gerekir. Bugün yaşadığımız; yeni güçlerin yükselişi evresi, mevcut statükoyu elinde tutanların ise rahatsızlık evresidir.

Bu durum, güç mücadelesinde rasyonaliteyi bütünüyle ortadan kaldırıyor. Yeni güçlerin sahne almasının rahatsızlığı, güç mücadelesinde mevcut statükocu küresel aktörler için her yolu mubah hale getiriyor. Terör örgütleriyle ittifaklar yapılıyor, kontrol ettikleri kredi derecelendirme kuruluşları gibi özellikle küresel etkileri olan finans kurumları eliyle siyasi hamlelere girişiliyor.

Ama her şey tüm açıklığıyla millet tarafından görülüyor ve direnç daha da büyüyor…

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak