• $9,5199
  • €11,0908
  • 546.88
  • 1455.42
3 Ekim 2013 Perşembe

Kadın istihdamına çözüm için fırsat: Bacasız sanayi

Kadın istihdam oranlarının düşüklüğü iş gücü piyasasının en önemli sorunlarından... Turizm sektörü ise kadın istihdamı konusunu çözebilir.

Dünya Turizm Günü 27 Eylül’de kutlandı. Ülkemizde özellikle bir dönem “bacasız sanayi” tanımlamasıyla teşviklerin sağlandığı turizm sektörü çok önemli. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  ise Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı raporda turizmin istihdam yaratma gücüne dikkat çekti. 

İŞVEREN VAZGEÇEBİLİYOR

Turizm, kadın istihdamı açısından ayrıca değerlendirilmeli. Getirilen pek çok düzenleme ile kadınların hem istihdam edilebilmeleri, için çalışılıyor. Ancak görüldü ki, işverenler en ufak bir maliyet de, kadın istihdamından vazgeçebiliyorlar.

TURİZM BİÇİLMİŞ KAFTAN

Turizm sektörü kadın istihdamı açısından son derece elverişli. Türkiye’de Turizm İstihdamı Türkiye’de turizm sektöründeki istihdam dünya ortalamasının gerisinde. TÜİK Haziran 2013 verilerine göre konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri işkolunda istihdam edilen kişi sayısı toplam istihdamın yüzde 5’i. Hizmetler sektörü istihdamının ise yüzde 10’u. Dünyadaki ortalamanın gerisinde bir turizm istihdamı söz konusu. 

POTANSİYEL KULLANILMIYOR

Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet kolunda istihdam edilen kadınlar, toplam istihdam edilen kadınların yalnızca yüzde 3.5’i. Yani kadınlar istihdam yaratabilecek turizmden ne yazık ki yeterince 
yararlanamıyoruz. 

TURİZM ORANI DÜŞÜK

SGK verilerine göre yapılan hesaplamalarda da, turizmdeki istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı yüzde 7 olarak görünüyor. Toplam kadın istihdamı içerisinde turizmdekilerin payı da yüzde 8 civarında.

12 KİŞİDEN 1’İ TURİZMDEN GEÇİM SAĞLIYOR

Dünya çapında otel, catering ve turizm sektörü kapsamında toplam 260 milyon kişi istihdam ediliyor. Yani dünyada yaratılan istihdamın 12’de biri turizm sektöründe. Sektörün dünya gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki payı da yüzde 12. Yani bahsettiğimiz sektör dünya ekonomisi açısından hayati önemde. Az gelişmiş ülkeler için turizm çok önemli bir kalkınma aracı durumunda.

SORU CEVAP

İade davası sonunda dilekçeyle başvurmayana para verilmez

Soru : İşe iade davası açan arkadaşımı şirket daha sonra işe çağırdı. Tazminatını da almıştı ama işe dönmedi. Kabul etseymiş tazminatını geri verecekmiş. 2 yıldır kendisine dava sonucu herhangi bir ödeme yapılmadı. Ben de 2013 Şubat sonunda çıkarıldım. Hem işe iade hem mesai davaları açtım. Ben de tazminatımı aldım ancak habersiz ve aniden çıkarılma olduğu için dava açtım. Beni de çağırırlarsa nasıl bir yol izlememi önerirsiniz. Emrah Güleç
Cevap: Dava sonucu işe iade kararı çıkarsa yazılı olarak işe başlamak istediğinizi işverene beyan etmeniz gerekecektir. İşe başlamak istediğinizi bildirmezseniz siz de ödeme alamazsınız. 

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu