• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
29 Eylül 2013 Pazar

10 gün içinde başvurmayan işi de tazminatı da unutsun

İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu soluğu mahkemede alıp işe iade davası açıyor. Fakat mahkeme geri dönüşe karar verse dahi işçi patrona 10 gün içinde başvuruda bulunmazsa yapılan fesih geçerli sayılır.

Otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, en az 6 aylık kıdeme sahip işçiler işten çıkarıldıklarında işe iade davası açabilirler. İşçinin İş Mahkemesinde davayı açmak için 1 aylık süresi var. Açılan davada ispat yükümlülüğü işverene ait. Eğer işçi işverenin feshi başka bir gerekçeyle yaptığını iddia ediyorsa bu sefer işçi iddiasını ispatlamak zorunda.  

1 AY İÇİNDE BAŞLAMAK ZORUNDA

Dava sonucu eğer feshin geçersiz sebeple yapıldığı ortaya çıkarsa mahkeme işe iade kararı alabilir. Bu karar sonrası işveren karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmak zorunda. Burada işçiler açısından çok önemli bir nokta, mahkeme kararı sonrası işçinin 10 işgünü içerisinde işverene yazılı olarak başvurarak işe başlamak istediğini bildirmek zorunda olması. Bu başvuru 10 işgünü içerisinde yapılmaz ise mahkeme kararına rağmen fesih geçerli kabul edilir, işçinin işe başlamak istemediği varsayılır ve işveren işçiyi işe başlatmak zorunda olmaz. Hakim davada vereceği karar ile birlikte işçinin işe iade edilmemesi halinde kendisine ödenecek tazminat miktarını da belirler. Bu tutar işçinin en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücreti tutarında olabilmektedir. İşveren işçinin talebi ve mahkeme kararı doğrultusunda işçiyi eski işine iade etmezse hakimin belirleyeceği tazminatı işverene ödemekle yükümlüdür. Eğer işçi mahkemenin kararı sonrası işe başlar ise bu tazminatı alamaz.

KESİNLEŞENE KADAR 4 AYLIK ÜCRET CEPTE

DAVANIN uzun sürmesi dolayısıyla işçinin mağduriyete uğramasını önlemek adına işçinin en fazla 4 aylık ücret tutarında alacağı, karar kesinleşinceye kadarki süreç için ödenir. Yani eğer mahkemeden işe iade kararı çıkarsa ve işten çıkış tarihi ile karar arasında 6 aylık bir süre geçmişse, işçi bu süre için en fazla 4 aylık ücretini bu sürelerde çalışmamış olmasına rağmen alır.

KIDEM VE İHBARI ÖDENDİYSE NE OLUR?

DAVA sonrası fesih geçersiz bulunmuş, işe iade kararı çıkmış, işçi yazılı başvuruda bulunarak eski işine dönmeyi istemiş ve işveren de işçiyi işe başlatmış ise, işçiye geçersiz fesih sonrası ödenmiş ihbar ve kıdem tazminatları, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre için kendisine ödenen en fazla 4 aylık ücret ve diğer haklardan düşülür ve kalan tutar kendisine ödenir. Yani geçersiz fesih dolayısıyla ödenmiş kıdem ve ihbar tazminatları işçiden alacaklarından düşülür.

NASILSA GERİ ALMAZ DİYE DAVA AÇIYORLAR

Çoğu kez işçiler, işverenlerin kendilerini tekrar işe başlatmayacaklarını düşünerek bu davayı açmakta ve uzun süren mahkeme sürecinde başka bir işte çalışmaya başlamaktadırlar. Bu durumda dava sonucunda işe iade kararı çıkar, işçiler yazılı olarak işverene başlamak istediklerini bildirir ve işveren de bu isteği kabul ederse, işçinin eski işine geri dönmesi gerekmektedir.

<p>Otto Yayınlarından çıkan 'Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed'  kitabı 508 sayfadan oluşuyor. Hz. Pey

Yalçın Akdoğan'ın yeni kitabı: “Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed”

UNESCO'nun geçici listesindeki Yesemek'te 15 heykel gün yüzüne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış törenine katıldı

Ürdün'ün Salt kentindeki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor