• $13,4573
  • €15,2701
  • 792.2
  • 2011.16
27 Mart 2016 Pazar

Emekliliği gelen işçi işten çıkartılabilir mi?

Bazı işyerlerinde patronlar, işyeri içi yönetmelik veya tebliğlerle emekli olan çalışanların çalıştırılmaya devam edilmeyeceğini işçilere bildirir. Bu durumda işçi istese de emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edemez. Tabii bunun da şartları var...

Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekir. Yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı. Çoğu kez çalışanlar prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldururlar ve emekli olmak için yaşı doldurmayı beklerler. Yaş şartını da dolduran kişi çalıştığı işyerinden emeklilik nedeni ile ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılmak istemesi halinde kendi işyerinde geçirdiği süre üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Ödenmez

Kişilerin işten ayrılacaklarını işverene belirli bir süre önceden haber vermesi gerekir. İşveren işçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresi içinde işçiyi çalıştıracaktır. İşten ayrılma talebi işçiden geldiği için ihbar tazminatı ödenmez. Sözleşme işçi tarafından sonlandırılır ve ihbar süresi beklenmeden işçi işten hemen ayrılmak isterse işverene ihbar tazminatını ödemek zorunda kalabilir. Bazı işyerlerinde işverenler işyeri içi yönetmelik veya tebliğlerle emekli olan çalışanların çalıştırılmaya devam edilmeyeceğini işçilere bildirirler. Bu durumda işçi istese de emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edemez. Hatta bazı durumlarda belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin iş sözleşmesinin feshedileceği ifade edilir.

Herkese uygulanmalı

Örneğin 65 yaşını geçmiş kişilerin işyerinde çalışmaya devam edemeyeceği yönünde hükümler işyeri içi yönetmeliklerde bulunabilir. İşyeri içi yönetmeliklerde veya işyerinde kullanılan diğer hukuki kaynaklarda yer alan bu yöndeki hükümlerin işçiler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanması gerekir. Örneğin 65 yaşının üzerindeki kişilerin çalıştırılmaya devam edilmeyeceği yönünde hüküm bulunan bir işyerinde 65 yaşını geçen herkesin iş sözleşmesi feshedilmelidir. Hükmün bazı işçiler için uygulanmaması halinde geçerliliği söz konusu değildir.

Çalışanın imzası şart

İşyeri içi yönetmeliklerin işçilere uygulanabilmesi için işçilerin bu belgeleri kesinlikle imzalamış olması gerekir. Bu tip belgeler ancak ve ancak işçilerin belgeyi “okuyup, anladığına” dair ifadeleri ve imzalarıyla uygulanabilir.

Mahkeme işe iade kararı verecektir

Emeklilik hakkı elde etmiş kişilerin çalıştırılamayacağı yönünde işyeri içi yönetmelik hükmü bulunan bir işyerinde emekli olması nedeniyle işten çıkartılan bir kişi, işyerinde emekli olmuş bir kişinin halen çalışmaya devam ettiğini iddia ederek işe iade davası açabilir. Bu durumun mahkeme nezdinde ispatlanması halinde işçinin talebi kabul edilir ve işe iadesi gerçekleşir. Bu nedenle bu yönde bir yönetmelik hükmü bulunuyorsa bunun hiçbir ayrım gözetilmeksizin bütün işçilere uygulanması gerekir. Aksi taktirde işveren işe iade davasını kazanan işçiyi yeniden işe almak zorunda kalır. Bunun yanında işveren işe iade kararına rağmen bu kişiyi işe başlatmaz ise, işçiye hem boşta geçen sürelere ilişkin ücreti, hem de mahkeme tarafından belirlenen işe başlatmama tazminatını ödemek zorunda kalır.

<p> </p>

'Galatasaray küme düşebilir'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ocak 2022)

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı