• $13,441
  • €15,1581
  • 789.928
  • 2014.21
22 Mart 2016 Salı

Çalışan rapor parasını işverene vermek zorunda değil

Çoğu işveren kısa süreli raporda çalışandan kesinti yapmaz. Bu durumda işçi, çalışmadığı günlerin de ücretini alır. İşveren çalışandan SGK'dan aldığı rapor parasını isteyebilir. Ancak çalışan bu parayı vermek zorunda değil.

Hastalık sigortası kapsamında SGK, sigortalılara raporlu olduğu günler için geçici iş göremezlik ödeneği öder. Halk arasında 'rapor parası' olarak bilinen bu ödemenin gerekçesi sigortalının hastalık nedeniyle çalışamadığı günlerde gelir kaybına uğramamasıdır. İşverenler bazı durumlarda raporlu oldukları günler için çalışanlarına ücretlerini ödeyip SGK’dan alınan rapor parasının kendilerine verilmesini isterler. Ancak bu bütün çalışanlar için geçerli bir uygulama olmadığı gibi çalışan rapor parasını işverene vermek zorunda da değildir.

TÜM GÜNLER ÖDENİR Mİ?

Rapor parasının ödenmesi için bir diğer koşul ise rapor alınan tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmesidir. Yani son bir yıl içerisinde en az 3 ay çalışması olmayan kişilere rapor parası ödenmez. Son bir yılda 2 ay bir işyerinde, 2 ay başka bir işyerinde çalışması olan kişi de SGK’dan rapor parası alabilir. SGK rapor parasını raporun üçüncü günden itibaren ödemeye başlar. Dolayısıyla iki günlük rapor alan bir sigortalıya SGK rapor parası ödemez. Toplam beş günlük rapor alan çalışana raporlu olduğu 3., 4. ve 5. günler için toplam 3 günlük rapor parası ödenir.

'KISA SÜRELİ'DE KESİLMEZ

Pek çok işveren kısa süreli rapor alan çalışandan raporlu günleri için ücret kesintisi yapmamaktadır. Bu durumda çalışan raporlu olduğu günler için de ücret almaktadır. Bu tip uygulama yapan işverenler çalışan işe başladığında SGK’dan aldığı rapor parasının kendisine verilmesini isterler. Bu durumda çalışan SGK’dan aldığı rapor parasını işverene vermek zorunda değildir. Ayrıca bu durum çalışanın SGK’dan rapor parası alamayacağı anlamına da gelmez. Çalışan raporlu olduğu günler için çalışmamış olması şartıyla SGK’dan rapor parası alabilir. İşveren bu günler için çalışandan ücret kesintisi yapmamış ise çalışanın SGK’dan aldığı rapor parasını işverene geri vermesi gerekmez.

Süre uzayınca iş değişiyor

DİĞER yandan hamilelik nedeniyle alınan uzun süreli rapor dönemlerinde çalışandan ücret kesintisi yapmayan işverenlerin bu döneme ilişkin ödedikleri ücretlerin atıfet niteliğinde olmadığı yönünde Yargıtay kararları bulunmaktadır. 16 hafta raporlu olan kadın sigortalıya işverenin tam ücret ödemesinin atıfet olamayacağı kabul edilir. Ayrıca maktu ücretli olan çalışanlardan raporlu olunan günler için ücret kesintisi yapılamaz. Maktu ücret bir ayın tamamında yapılan işin karşılığı olarak ödenen bir ücret olduğu için çalışanın raporlu olduğu günlerde çalışmamış olmasına rağmen ayın diğer günlerinde daha fazla çalışarak bu açığı kapatacağı düşünülür.

Ne kadar ödeme yapılıyor?

RAPOR parası ayakta tedavilerde sigortalının günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise yarısı kadardır. Dolayısıyla maaşı yüksek olan kişiye ödenen rapor parası daha yüksektir. Diğer yandan raporlu çalışan hastanede yatıyorsa daha az, evinde istirahat ediyorsa daha çok rapor parası almak-
tadır.

<p class='MsoNormal'>Ezgi Aşık soruyor, Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray  Güçlüer ve Hacı Bayram

Zeytindalı Harekatı'nın yıldönümü…

67 yıldır banyo yapmayan dünyanın en pis insanı! Doktorları hayrete düşürdü!

Boğa'nın gazabı! Herkes kaçarken o kamerasını açtı ve...

Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında