• $13,4467
  • €15,3072
  • 795.814
  • 2042.08
18 Mart 2016 Cuma

Kapıcıyı haftada 45 saatten fazla çalıştırana ceza

Kapıcılar da diğer işçiler gibi haftalık 45 saat çalıştırılmalı. Bu süreyi aşan durumda kapıcılara fazla mesai ödenmesi gerekir. Aksi halde apartman yönetimi yüksek idari para cezaları ve SGK prim borçlarına çarptırılabilir.

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir. Kapıcılar apartmanlarda apartmanın güvenliğini sağlamak, kat maliklerinin çarşı işlerini görmek, apartmanın bahçesinin bakımını yapmak gibi faaliyetleri yürütürler. Aslında diğer çalışanlardan farklı bir durumları söz konusu değildir.

İŞVERENİ TÜM APARTMAN

Diğer yandan apartmanlarda kapıcıya ilişkin borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin kim tarafından yapılacağı, kapıcıya ücretin nasıl ödeneceği gibi konular diğer işyerlerine göre farklılık gösterir. Bütün bu nedenlerle kapıcıların istihdamı konusunda önemli detaylar söz konusudur. Kapıcının işvereni aslında apartmandaki bütün kat malikleridir. Apartmanın seçilmiş yöneticisi, kapıcıyla kurulan ilişkiyi kat maliklerinin tamamı adına yürütür. Kapıcının işyeri ise kapıcılık yapılan apartman, apartmana ait ortak yerler ve eklentileridir. Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılması gerekir.

Çok çalıştırılıyorlar

Kapıcılar da diğer işçiler gibi haftalık 45 saat çalıştırılmalıdır. Bunun üzerine çıkan süreler için kapıcılara fazla mesai ödenmesi gerekir. Ancak çoğu kez kapıcılar herhangi bir sınır olmadan çalıştırılırlar. Kapıcının bu durumu şikâyet etmesi halinde apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkar.

Fazla mesai ödenmeli

kat maliklerinin bu durumu göz önünde bulundurarak kapıcının görevlerini planlamaları ve haftalık 45 saati aşan çalışma yapılıyorsa bu saatler için fazla mesai ücreti ödemeleri gerekir. Aksi takdirde apartman yönetimi yüksek idari para cezaları yanında SGK prim borcu da ödemek durumunda kalır.

Maaşından kesilmez

Kural olarak apartmanın kapıcısının, kapıcı dairesinde oturması şart değildir. Diğer yandan eğer kapıcı, kapıcı dairesinde oturuyorsa kapıcı dairesinin kirasının ücretinden düşülmesi mümkün değildir. Bu nedenle kapıcıya ücret ödenmemesi ve kapıcı dairesinde oturması karşılığı kapıcılık hizmetlerini yürütmesi söz konusu olamaz.

Herkes gibi yıllık izin hakkı var

Kapıcılarla ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu da yıllık izindir. Pek çok apartman yöneticisi kapıcının yıllık izninin bulunmadığını iddia eder. Hâlbuki gerçek böyle değildir. Kapıcının da diğer bütün işçiler gibi yıllık izin hakkı vardır. Altı yıldır aynı apartmanda kapıcılık yapan kişiye en az 20 gün yıllık izin verilmelidir.

<p>New York Belediye Başkanı Eric Adams. tezgâhın gece geç saatlerde açık olduğunu belirtti. Manavla

New York Belediye Başkanı, Türk manavını seçti

Cam parçalarından evlilik teklifi! Herkes onu konuşuyor

Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın