• $13,5617
  • €15,4764
  • 791.869
  • 2072.93
8 Mart 2016 Salı

Yeni iş arama izni vermeyen patron üç katı ücret öder

Bildirim süresinde işçinin günde iki saatten az olmamak üzere yeni iş arama izni var. Ancak işçi bu izninde çalıştırılırsa işveren işçiye ücretinin üç katı tutarında ödemek yapmak zorundadır.

İş Hukuku işçinin korunmasının esas olduğu bir hukuk dalıdır. İş Hukuku'nun genel ilkesi işverene karşı işçinin korunmasıdır. Yeni iş arama izni de, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçiye bu anlamda tanınan bir haktır. Peki, işten çıkartılan bütün işçilerin yeni iş arama izni hakkı var mı? Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin sözleşmeleri feshedilirken ihbar süresine uyulması gerekmektedir.

EN AZ İKİ HAFTA

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçiye uygulanacak bildirim süresi işçinin kıdemiyle orantılıdır. İşi altı aydan az sürmüş işçiye iki hafta, altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçiye dört hafta, bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş işçiye altı hafta, üç yıldan fazla sürmüş işçiye ise sekiz hafta bildirim süresi uygulanır. Dolayısıyla dört yıldır o işyerinde çalışan işçi, işveren kendisine fesih bildirimini yaptıktan en az sekiz hafta sonra işten çıkartılabilir. Aynı şekilde iki yıldır aynı işyerinde çalışan işçi, işten ayrılacağını işverene en az altı hafta önceden bildirmek zorundadır.

TAZMİNAT ÇIKABİLİR

İşveren belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiyi derhal fesih gerektiren bir neden dışında işten çıkartırken bildirim sürelerine uymak zorundadır. Eğer işveren derhal fesih sebebi oluşturan bir gerekçe dışında işçiyi çıkartırken bildirim sürelerine uymak istemezse bu durumda bildirim süresi kadarki ücreti işçiye peşin olarak ödemek zorundadır.

Yüzde 100 zamlı

Bildirim süresinde işçisine yeni iş arama iznini kullandırmayan işveren, işçisine bu süre boyunca çalışması karşılığı ücretini yüzde yüz zamlı ödemek zorunda olduğu gibi yeni iş arama izni süresinin de ücretini ödemek zorundadır. Dolayısıyla işçi yeni iş arama izninde çalıştırılırsa işveren işçiye ücretinin üç katı tutarında ödemek yapmak zorundadır.

Hangi hallerde süre işlemez?

İŞVERENİN derhal fesih gerekçesi oluşturan bir nedenle işten çıkarması halinde bildirim süresine uyması gerekmez. Örneğin işçi işverene doğrudan hakaret içeren şekilde ifadeler sarf etmişse, iş güvenliğini tehlikeye düşürmüşse, bildirim süresine kullandırmadan işten çıkartabilir.

İş bulmak için günde iki saati var

BİLDİRİM süreleri içerisinde işçinin iş görme borcu sürdüğü gibi işverenin de ücret ödeme borcu devam eder. Dolayısıyla bildirim süresinin normal bir çalışma süresinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bildirim süresi içerisinde işçinin günde iki saatten az olmamak üzere yeni iş arama izni bulunmaktadır. İş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından feshedilmiş olabilir. Ancak her iki durumda da işçinin yeni iş arama izni var.

<p> </p>

Hisar O+ neden önemli?

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! İşte o liste

Efsane geri döndü! Hurda aracın hayran bırakan değişimi!