• $28,835
  • €31,6192
  • 1891.33
  • 7948.6
25 Eylül 2023 Pazartesi

“Gurbetçi” düşmanlığı

Önceki yazılarımda Türk diasporasının toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümünden bahsetmiş artık bir süredir yurtdışı Türklerinin girişimci, yönetici, akademisyen, sanatçı yetiştirecek noktaya geldiğine değinmiştim. Üstelik de bunu büyük zorluklara, ayrımcılıklara ve engellemelere rağmen başardıklarını anlatmıştım.

Türk diasporasının büyük bir kısmının bütün bu zorluklarla mücadele ederken Türkiye'ye olan aidiyetini kaybetmediğini, her daim Türkiye için kalplerinin attığını, her fırsatta uzak yollardan Türkiye'ye gelmek için çabaladığını biliyoruz.

Türkiye'deki malum Batıcı kesimler âdeta bu dünyaya Müslüman bir Türk olarak geldikleri için ıstırap çeker ve kimliklerinden utanırken diğer yanda Batı'da yaşayıp Türk kimliğiyle gurur duyan bir Türk diasporası var. Her ne kadar birtakım istihbarat faaliyetleri neticesinde diasporamızın bir kısmı maalesef ayrıştırılmaya ve Türkiye karşıtı operasyonlar için kullanışlı hâle getirilmeye çalışıldıysa da diasporamızın büyük kısmının Türkiye aşkıyla yanıp tutuştuğunu biliyoruz. Bunu her fırsatta gösteriyorlar. Lâkin teşkilatlanma konusunda ve bir lobi oluşturma konusunda hâlâ gidilecek çok yolun olduğu da malum.

İşte yurtdışındaki Türklerin Türk ve Müslüman kimliğiyle gurur duyan, Türkiye'ye büyük aidiyet hisseden özgüvenli ve millî duruşları içimizdeki kompleksli, ezik Batıcı güruhta büyük bir öfkeye sebep oluyor. Sabah akşam Türkiye'yi, Türklüğü, Müslümanlığı yerin dibine sokan, "Türkiye'de yaşanmaz" minvalinde konuşan kitlenin Batı'da yaşayıp Türklüğüyle gurur duyan vatandaşlarımızı gördüklerinde fena hâlde asabı bozuluyor.

Seçim döneminde de görüldüğü üzere yurtdışındaki Türk vatandaşlarının oy verme hakkını bile sorgulayan, sosyal medyada öfke kusmaya başlayan hastalıklı bir kitle türedi. Diasporadaki Türklerin siyasi tercihlerinin ötesinde Batılı ülkelerdeki hayat standartlarının öyle sanıldığı kadar iyi olmamasına ve Türkiye'deki müthiş dönüşüme dair hakikatleri beyan etmelerinden rahatsız olan bir psikolojiyle karşı karşıyayız. Nasıl olurdu da o yeryüzündeki cennet diye tahayyül ettikleri Batı'yı üstelik de Batı'da yaşarken yerebilirlerdi? Nasıl olur da Türk olmakla gurur duyar, Türkiye'ye aşkla bağlı olurlardı?

İşte bu mandacı güruhun ve onların sosyal medyada oluşturduğu ekosistemin etkisi altında kalmış şuursuzların öfkesinin altında böyle bir mesele var. Kendilerine ayna tutulmuş gibi hissediyorlar ve o şizofrenik aşağılık kompleksleri Türk diasporasını gördüklerinde iyot gibi ortaya çıkıyor ve yüzlerine vuruluyor.

Üstelik söyledikleri saçma sapan şeyler yalnızca kompleksli değil aynı zamanda da cahilce. Bu demokrasinin en temel mantığına, nerede olursa olsun bir ülkenin vatandaşlarının kendi ülkelerinin yönetimlerini belirleme hakkının kimsenin elinden alınamayacağı gibi bir demokratik ve hukuki kaideye karşı demokrasi düşmanlığından başka bir şey değil.

Bu konuda konuşup Türkiye'yi yerin dibine sokmak, Türkiye sevgisiyle yanıp tutuşan yurtdışındaki vatandaşlarımıza da öfke kusmak için yarışan güruhun büyük bir kısmının Edirne'nin ötesinde 3 günden fazla kalmadığı da ayrı bir tuhaflık. Batı üzerine konuşup Batıcılık yaparak kendi milletlerini, ülkelerini, diasporasını aşağılayarak statü elde edeceğini sanan bir müstemleke psikolojisi var karşımızda.

Şunu da söyleyeyim; yurtdışındaki Türk diasporasının, hâlihazırda yaşadıkları yerlerde her türlü Türk düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadele ederken bir yandan da ülkesine, milletine aşkla bağlı o insanları üzmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Dahası Türk diasporasının Türkiye için nasıl bir yumuşak güç potansiyeli taşıdığını da her zaman akılda tutmak, Ermeni diasporasının Ermeniler için nasıl bir rol oynadığına bakarak diasporamızın kıymetini bilmek gerekiyor.

Diaspora meselemizi daha çok tartışacağız.

<p>Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı'nda okud

Takım bulamayan kaleci, ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor! İşte detaylar...

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

Dikkat: 300 bin TL ile 350 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

Büyük Merdiven'' 1 Aralık'ta ziyaretçilere açılacak... Antik Mısır eserleri sergilenecek