• $7,426
  • €9,0108
  • 442.726
  • 1535.82
24 Eylül 2011 Cumartesi

Şekerdeki dönüşüm...

IMF'ye 2000 yılında verilen niyet mektubuyla özelleştirme kapsamına alınan Türkşeker'e ait 10 şeker fabrikasının özelleştirme takvimi açıklandı...
'Devlet hantal işletmelerinden kurtulmalıdır' kabulünü savunan ezberci ekonomik yaklaşım için Türkşeker'in portföy B ve C grubundaki fabrikalarının topluca 'özelleştirilmesi' piyasanın gereklerinden...
Son 25 yılda 200'den fazla kamu işletmesini 45 milyar dolardan fazla bütçeyle 'özelleştirmiş' Türkiye'de 10 tane şeker fabrikasının tabii ki lafı olmaz...
Elbette Türkiye'de 'özelleştirme' demek, devlet fabrikalarının ekonomik, kamusal, siyasi, insani kaygıları gözetmeden dümdüz satışı demektir...
Oysa Türkşeker'in bir bütün olarak özelleştirilecek 10 fabrikası, Türkiye'nin 'şekerdeki köklüce dönüşümünün' önemli bir aşamasını temsil ediyor...
Danıştay'ın bu güne dek 'ülke ve kamu yararına' aykırı bularak iptal kararı verdiği Türkşeker'in özelleştirme süreci, yeniden başlatıldı. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Danıştay'ın iptal kararının gerekçelerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini hatırlattı...
Ve özelleştirme ertesinde de 'üretimin garanti' altına alınması ve şekerde dışa bağımlılık yaratmayan düzenlemelerin yapılması için yeniden iptal davası açtıklarını belirtti.   
Çünkü muhtemelen özelleştirilme ertesi kapatılacak bu fabrikalarla 200 bin pancar üreticisi pancar ekiminden vazgeçecek ve binlerce şeker işçisi de malum 4-C kadrosuyla asgari ücrete razı edilerek 'mülksüzleştirilecek'. 
Sonra hep birlikte GDO'lu mısırdan üretilen 'Nişasta Bazlı Şeker pazarının' (NBŞ) bağımlısı tüketicileri olacağız...
Bir zamanlar yalnızca kendine yetecek şekeri üretmekle kalmayan dünyada 4. pancar şekeri üreticisi olan Türkiye'de, hükümetin son sekiz yıldır NBŞ kotalarını her yıl artırması ve gıda sektöründe NBŞ'nin tek tatlandırıcı olarak kullanımı, bu pazarın genişleyen sınırlarını veriyor...
Bu yıl NBŞ kotasının yüzde 50 oranında yükseltilmesi, NBŞ ithalatı ve NBŞ üretimine verilen büyük destekti...
Batı ülkelerinde tam aksine NBŞ yasaklanırken ya da kotası yüzde 0.42 düşürülüp şeker pancar ekimine teşvik verilirken Türkiye bu gidişle stratejik öneme sahip şekerde dışarıya bağımlı hale gelebilir..
Çünkü yarı yarıya düşmüş yerli pancar şekeri üretimi bu kapatılan fabrikalarla daha da düşürülmüş olacak...
2 milyon dekarlık tarım alanında artık pancar ekiminden vazgeçildi...
Muhtemelen sırada tarım endüstrisinin hevesle üstleneceği GDO'lu mısır ekimi var yani GDO'lu tarım tohumu, gübresi ve ilacıyla Türkiye'ye girecek.
Doyma hissi vermeyerek daha fazla tükettiren NBŞ gıda sektörümüzde kullanılan yegane tatlandırıcı, böylece NBŞ kanda hızla yağa dönüşerek vücudumuza ve ülkemize köklüce yerleştiriliyor...
NBŞ'nin obezite ve kanser başta olmak üzere sağlığa olumsuz etkileri de her fırsatta hasıraltı ediliyor...   
Düşük früktoz oranlı kaliteli şeker ürettiğimiz pancarı 'şeker fabrikalarını özelleştirerek'  kendi ellerimizle topraklardan söküp atıyoruz...        
Elbette piyasalara tam teslimiyeti öneren karlı KİT'lere bile katlanamayan, kamu yararını piyasalara uyumsuz bulan liberal düşünce günümüzde can çekişse de biz özelleştirmelerden vazgeçecek değiliz.

<p>Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı. Vatandaşlar bunun  takibini nasıl yapabilir? İ<span>ki d

Aşının koruyuculuğu ne zaman başlar?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor

Başkan Erdoğan, Elazığ'da deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı