• $16,38
  • €17,5836
  • 974.598
  • 2450.84
5 Mart 2021 Cuma

'Özgür birey' devrimdir

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'vizyonu' şöyle ifade edilmiş: Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKiYE

Türkiye kısmı özellikle büyük harfle yazılmış, gür sesle okunsun...

Bu, bugüne kadarki ezberimizi bozan bir ifade.

Zira güçlü toplum için şart olarak 'dayanışma, özveri, anlayış, kurallara uyma' gibi daha çok 'beklenti' ve 'bağımlılık' ilişkisi içeren kavramlar kullanılır.

Oysa 'ezberimize' göre 'özgür birey'den anlaşılan-bırakın devlette- toplumda bile 'kafasına göre davranan, aykırı, kural tanımaz'dır.

Bugünün Türkiyesi ise artık toplumun gücünü 'bireyin özgürlüğünde' görüyor.

Bireyin özgürlüğü kavramı Batı'da sol kavramsallaştırmanın bir ürünü olarak yerleşiktir.

(Oysa -en azından tam olarak- öyle değildir. Batı 'da' bunu keşfetmiştir. Daha ilerisi bu yazının konusu değil, ilgilisi üzerinde çalışmalıdır.)

Türkiye'de 'olduğu ve kaldığı kadar' sol, 2003'ten bu yana yapılan reformlardan etkilendi. Reformların hakkını 'mahalle baskısına' rağmen teslim etme cesareti gösterenler de oldu.

Bunları 'Tayyip Erdoğan'ın yapmasına içerlediler.

Bu da anlaşılır bir şey...

Ama çağdaşlığı 'kılık kıyafet'le, yaşam tarzıyla ölçen yobazlar;

Yobazlığını 'ey özgürlük' narasıyla gizlemeye çalışanlar;

Cuntacılığı 'aydın' diye sınıflaştıranlar;

Batı aydınlanmasının 'sömürge' versiyonunu satarak, gençlerin gözünü kendi tarihini, coğrafyasını, insanını göremeyecek kadar karartanlar durumun farkında bile değil...

Kendileri 'kazara' veya 'ajans işi' olarak ve 'sadece slogan olarak' ortaya koysalar 'devrim' diye buna derlerdi.

Ama bugün 'devrim' diye, CHP'nin yeni seçilen bir belediye başkanının elektrikli otobüs alma 'vaadinden' söz ediyorlar.

Elektrikli otobüsler 2015'ten bu yana farklı tarihlerde ve bazıları CHP yönetiminde olan 7 belediyede kullanılıyor olmasına rağmen!

Ama onlara ve daha başka her şeye rağmen 'devrimi ayağa düşürmeyen' bir Cumhurbaşkanı var.

ABD YENİDEN AVRUPA'DA...

ABD, 2. Dünya Savaşı sonrası "Avrupa'yı kurtaran kahraman" olarak Avrupa'ya yerleşti. Bu hep yanlış anlaşılıyor, "Hitler'den kurtaran" değil, "Sovyetler'den kurtaran"...

Zira Almanya ve Fransa'yı Hitler'den kurtaran Sovyetler'dir...

Fransa buna itiraz eder oldu, NATO'ya girmedi ama sonra geri adım attı. Ancak Sovyetler'in dağılmasından sonra bu 'yerleşik hayat' gevşemeye başladı.

Yeni Başkan Joe Biden, Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde "ABD'nin en güçlü askeri varlığının Avrupa ve Pasifik bölgesinde olacağını" açıkladı.

Tehditler ise "Yükselen milliyetçilik, gerileyen demokrasi; Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet ve teknolojik devrim."

Bu listenin ilk ikisini sona alın.

Belgenin başlığının da "Amerika'nın Avantajlarını Yenilemek" olduğunu ihmal etmeyin.

DOĞRU SÖZ

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu önceki gün televizyonda, İnsan Hakları Eylem Planı ile çözülecek sorunların, 'ilk kez deneyimlenen uzun AK Parti iktidarında' ortaya çıktığı eleştirisini yaparken doğru bir noktaya değindi: "Kimsenin itiraz edemeyeceği çok güzel bir metin. Bu metin iktidar vizyonu ortaya koyacak bir partinin metnidir. Bu metin bir partiyi ilk seçimde iktidar yapar."

AK Parti'ye 18 yılda bütün seçimleri kazandıran da -velev ki kendi politikaları sebep olsun- yanlışları düzeltecek reform iradesi ve bunu hayata geçirme becerisidir.

Yeni bir partinin yeni siyasetçileri durumun daha bir farkında ise bu umut verici.

MECELLE

Wikipedia'ya göre, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kurallarıdır. Bir yönüyle de analitik ve pozitif bir hukuk sistemi oluşturma çabasıdır. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus'un 6. yüzyılda yine İstanbul'da (Konstantinapolis) hazırlatılan ilk medeni kanun (code civil) derlemesinden sonraki ikinci örnektir. Batı'nın Medeni Kanun geleneği de Justinianus'a dayanır. Mecelle 4 Ekim 1926'da Batı'dan alınan Medeni Kanun'la yürürlükten kaldırılmış; ancak 1928'den 1984'e kadar sırasıyla Arnavutluk, Lübnan, Suriye, Irak, Kıbrıs ve Filistin'de yürürlükte kalmış, Ürdün ve Kuveyt'te medeni hukukun temelini oluşturmuştur.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu