• $15,8946
  • €16,8476
  • 943.041
  • 2389.47
19 Ağustos 2012 Pazar

Yurtdışı pazara giriş desteği

İhracatın artmasına katkıda bulunmak üzere, firmalara yurtdışı pazar araştırması desteği verilmesi konusuna geçtiğimiz günlerde değinmiştik. Verilen destek sadece pazar araştırmasını içermiyor. Yapılan pazar araştırması sonucunda pazara girmek isteyenlere ayrıca pazara giriş desteği de veriliyor. Pazara giriş desteği kapsamında ilgililere, 'rapor desteği' ve 'danışmanlık desteği' olmak üzere iki ayrı destek verilmesi söz konusu.

RAPOR DESTEĞİ
Şirketler ve işbirliği kuruluşlarının yararlanabildiği rapor desteği; yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasını amaçlıyor.
Bu kapsamda, uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler için; şirketler yüzde 60, işbirliği kuruluşları yüzde 75 oranında destekleniyor.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Danışmanlık desteği; yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin belirli sınırlar içerisinde karşılanmasını amaçlıyor.
Bu kapsamda, yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler için; şirketler yüzde 60, işbirliği kuruluşları yüzde 75 oranında destekleniyor.

SINIR 200 BİN DOLAR
Verilebilecek destek miktarı oransal olarak belirlenmiş olmasına karşın destek miktarı sınırsız değil. Rapor ve danışmanlık için verilebilecek yıllık destek miktarının üst sınırı 200 bin ABD Doları olarak belirlenmiş. İlgili mevzuattaki ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla, söz konusu miktar her iki destek için verilebilecek desteğin üst sınırı. Yani, sadece tek destekten yararlanılsa da iki destekten aynı anda yararlanılsa da, verilecek destek miktarı 200 bin ABD Dolarını geçemiyor.

BAŞVURU SÜRECİ
Danışmanlık ve rapor desteğinden yararlanmak isteyenlerin başvuru süreci birbirine oldukça benziyor. Desteklerden yararlanmak isteyen şirketler ve işbirliği kuruluşlarının; hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için Bakanlığın “ön onayını' almaları gerekiyor.
Ön onay başvurusunda kullanılacak belge ve formlara, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan '2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge' ve eklerinden ulaşılabiliyor.
Ön onayın alınmasının ardından 'Genelge'de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerinin ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığı'na ibraz edilmesi gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN  e-ticaret sitelerine üyelik desteği
Şirketlerimizin dış tanıtımının sağlanabilmesi amacıyla belirli şartlar altında e-ticaret sitelerine üyelik giderleri de destekleniyor. Bu madde kapsamda; 'nihai tüketiciye yönelik olmayan' e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.
E-ticaret desteğinden, en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanılabiliyor. Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunlu. Ancak, şirketlerin üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı'ndan ön onay almış olması gerekiyor. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında.

Yetim maaşı alabilir miyim?
Öğretmen olarak Emekli Sandığı'ndan emekli ve hiç evlenmeyen bayanım. 15 yıl önce ölen SSK'lı babamdan yetim maaşı alabilir miyim? İsmi saklı
Kız çocuklarının SSK'lı babalarından yetim aylığı alabilmeleri için bekar olmalarının yanı sıra Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıkları'na tabi bir işte çalışmıyor, buralardan aylık veya gelir almıyor olmaları gerekiyor.
Emekli Sandığı'ndan emekli olup emekli aylığı aldığınızdan maalesef SSK'lı babanızdan yetim aylığı alamazsınız. Siz SSK'dan emekli olup, babanız Emekli Sandığı'ndan emekli olsaydı yetim aylığı almanız mümkün olurdu.
Eşim ne zaman emekli olur?
Eşim 52 yaşında, işe başlama tarihi 2004 yılı, yani yaklaşık 8 yıldır sigortalı çalışıyor. Ne zaman emekli olabileceği konusunda yardımcı olur musunuz? Erol Demirbay
Eşiniz 2004 yılı sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden iki şekilde emekli olabilir. Birinci seçeneğe göre 58 yaşını doldurması ve 7000 gün prim ödemiş olması; ikinci seçeneğe göre ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve 4500 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Kısa bir soluklanma
Hani, çalışanların yıllık izinleri ile ilgili yazılarımızda diyoruz ya; 'Bir yıl boyunca çalışan insanın bir süre dinlenmesi, beden ve ruh sağlığı için zorunlu bir ihtiyaç. Yılın belli bir döneminde işten uzak kalıp dinlenmek, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyen önemli bir husus' diye...
Biz de biraz dinlenmek, biraz soluklanmak için kısa bir süre izin istiyoruz. Eylül'ün ilk günlerinde görüşmek üzere tüm okurlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlıklı ve mutlu günler dileriz...

GÜNÜN SÖZÜ
'Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.'
Claude Bernard

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister