• $16,7287
  • €17,706
  • 988.706
  • 2530.2
5 Ağustos 2012 Pazar

Üniversiteye giremeyen prim ödeyecek!

Aldığı puanla tercih yapma hakkı elde edenler, üniversite tercihlerini yaptılar... Üniversitelerin herhangi bir programına kayıt yaptırma hakkını elde edenler, aynı zamanda ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya da devam edecekler...
18 yaşını doldurmuş olup üniversiteye giremeyenler ise ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alamayacaklar. Çünkü 18 yaşını doldurmuş olan ve öğrenime devam etmeyen çocuklar ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar.
Çocuklara öğrenimleri devam etse de etmese de 18 yaşına kadar sağlık hizmeti veriliyor. 18 yaşını dolduran çocukların ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alabilmeleri için ise eğitimlerinin devam ediyor olması gerekiyor.
Lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar evli olmayan çocuklar ana veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmeti alabiliyorlar.
SAĞLIK HİZMETİ İÇİN ÜÇ SEÇENEK
18 yaşını doldurmuş olup yüksek öğrenime devam edemeyen çocuklar, sağlık hizmetini üç şekilde alabilecekler.
Ya iş bulup çalışmaya başlayacaklar ya sağlık sigortası primi ödeyecekler ya da yoksul olduklarını kanıtlayacaklar.
İş bulup çalışmaya başlayanlar sağlık hizmetini kendi sigortalılıklarına bağlı olarak alacaklar. Sigortalı olarak çalışmayanlar ise zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılacaklar.
YOKSULLUĞUN KANITLANMASI
Zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılan çocuklar gelir testi yaptıracaklar. Prim ödemeksizin sağlık hizmeti alabilmek için test soncunda aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.
Aile içindeki (ana, baba, kardeşler) gelirin kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden (313,50 TL) az olması halinde genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak.
GELİR DURUMUNA GÖRE PRİM
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenecek.
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;
o Asgari ücretin üçte biri (313,50 TL) ile asgari ücret (940,50 TL) arasında ise asgari ücretin üçte birinin yüzde 12'si tutarında (37,62 TL),
o Asgari ücret (940,50 TL) ile asgari ücretin iki katı (1.881 TL) arasında ise asgari ücretin yüzde 12'si tutarında (112,86 TL),
o Asgari ücretin iki katından (1.881 TL'den) fazla ise asgari ücretin iki katının yüzde 12'si tutarında (225,72 TL),
genel sağlık sigortası primi ödenecek.
KIZLARIN DURUMU FARKLI
Kız çocukları için ise durum farklı.
1 Ekim 2008 tarihi itibariyle ana veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmeti alan kız çocukları, çalışmaya başlamadıkları ve evlenmedikleri sürece ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.
Kız çocuklarının durumlarında değişiklik olduğunda (çalışmaya başladıkları ve evlendiklerinde) sağlık hizmetinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yeniden belirlenecek. Yani çalışmaya başlayanlar kendi sigortalılıkları üzerinden, evlenip de çalışmayanlar ise genel sağlık sigortalısı olan eşleri üzerinden sağlık yardımı alacaklar.
Durum değişikliklerinin ortadan kalkması (işsiz kalmaları veya boşanmaları halinde) ise tekrar ana veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak ve yeniden ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı almaya başlayacaklar.

BES fonunun yönetimi kim tarafından yapılacak?
AKŞAM Gazetesi'nden takipçinizim ve 22 Temmuz tarihli bireysel emeklilik sistemi (BES) konulu yazınızı okudum. Aklıma takılan birkaç konu var. BES için her ay yatırdığımız para bir fonda birikecek. Bu fonun yönetimi kim tarafından yapılacak? Eğer bu fonun yönetimine ben karışabiliyorsam, istediğim zaman hisse senedi yoğunluğunu artırıp istediğim zaman azaltabilir miyim ya da başka bir fonla değiştirebilir miyim? Levent Güven
Emeklilik yatırım fonları, emeklilik şirketi tarafından kuruluyor ve fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Bireysel emeklilik şirketi nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına yatırılan katılım paylarının değerlendirileceği fonlar katılımcı tarafından seçiliyor ve katılım payları emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde birden fazla fon arasında paylaştırılabiliyor.
Başka bir anlatımla, fon portföyünü siz oluşturamıyorsunuz ancak emeklilik şirketi tarafından kurulan fonlar arasında seçim yapabiliyorsunuz ve katılım tutarınızı birden fazla fon arasında paylaştırabiliyorsunuz. Ayrıca bir yıl geçtikten sonra birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabiliyorsunuz.

Gelir testi önemli
Ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alamayacak çocuklar için gelir testi yaptırılması çok önemli. Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katından az olanlar mutlaka gelir testi yaptırmalılar ki gelir durumlarına göre prim ödeyebilsinler. Zira gelir testi yaptırmayanlar için asgari ücretin iki katı tutar üzerinden aylık 225,72 TL genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.'
Cenap Şahabettin

<h2><span style='font-size: 1.6rem;'>Yonca-Onuk Tersanesi<span style='font-weight: normal;'> ve </sp

ULAQ VE SALVO'NUN ARDINDAN DENİZLERDEKİ YENİ GÜÇ SANCAR!

Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

Her gün iki tane yumurta tüketirseniz... İşte vücudunuza etkileri

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Milyonlarca kişi tarafından izlendi