• $16,7279
  • €17,7095
  • 988.274
  • 2529.88
29 Temmuz 2012 Pazar

Yemek verirsen yok erzak verirsen var

Bilin bakalım ne?
Bilemediniz mi?
O zaman bir ipucu verelim; malum Ramazan ayındayız, oruç tutan var tutamayan var. Çalışanlarına işyerinde yemek veren bazı işyerleri, oruç tuttukları için öğle yemeği yemeyen çalışanına yiyecek ve içecek maddelerinden oluşan erzak veya yemek parası veriyor. Sorumuz da çalışanlara verilen yemek ve erzakla ilgili.   
Hala bilemediniz mi?
O zaman fazla merakta bırakmayalım. Çalışanlara verilen yemek vergiye tabi değil ama erzak vergiye tabi. 
YEMEK VERİLMESİ
Çalışanlara işverence yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna.
İşverence, işyerinde veya müştemilatında yemek verilemeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 11,70 lirayı aşmaması ve yemek bedelinin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere ödenmesi halinde, sağlanan menfaat vergiye tabi değil (GVK Md. 23/9).
ERZAK ÜCRET SAYILIYOR
Çalışanlara verilen erzak bedellerinin işletme açısından gider yazılması mümkün. Ancak gider yazmanın belirli usul ve esasları var.
Oruç tutan personele dağıtılan erzak paketlerini oluşturan yiyecek ve içecek bedellerinin doğrudan gider yazılması mümkün değil. Buna bağlı olarak, söz konusu yiyecek ve içecek maddelerinin alımında ödenen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılması da söz konusu değil.
Gelir Vergisi Kanununda ücret, işverene tabi ve belirli iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış.
Çalışanlara dağıtılan erzak bedeli de, onlara verilen ayın (mal) hükmünde olup, 'ayni ücret' olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulup, ücret olarak gider kaydedilmesi gerekiyor.
VERGİNİN HESAPLANMASI
Vergilendirilecek tutar, çalışanlara verilen erzakın katma değer vergisi dahil bedelinin brüt tutarı olacak. Başka bir anlatımla, her bir çalışana verilen erzakın maliyet bedeli ile katma değer vergisi tutarının toplamı, o çalışana ödenen ayni ücretin net tutarı sayılacak. Bu net tutar, çalışanın ücretinin vergilendirildiği vergi oranı esas alınarak brütleştirilecek. Yani, verilen erzakın katma değer dergisi dahil bedelinin brüt tutarı bulunacak. Bulunan brüt tutar, o ayın ücreti ile birleştirilerek üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacak.
SİGORTA PRİMİ
Neyse ki çalışanlara verilen erzak için bir de sigorta primi hesaplanmayacak. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ayni yardımlar sigorta primine tabi olmadığından, personele verilen erzakın maliyet bedeli üzerinden sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak, sigorta primi işveren payı da hesaplanmayacak.
YEMEK PARASI VERİLMESİ
Oruç tuttukları için öğle yemeği yemeyen çalışanlara yemek parası verilmesi durumunda, nakit olarak ödenen yemek parasının tamamı gelir ve damga vergisine tabi.
Yemek parası brüt olarak belirlenmiş ise ödemenin gelir ve damga dergisi kesintisine tabi tutulduktan sonra yapılması gerekiyor. Yemek parası net tutar olarak belirlenmiş ise bu defa net tutarın brütleştirilerek vergilerin hesaplanması gerekiyor.
Ayrıca, günlük yemek parasının Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen tutarı aşan kısmı sigorta primine tabi. Buna göre nakit olarak ödenen günlük yemek parasının 1,88 TL'si sigorta primine tabi olmayacak, aşan kısım sigorta primine tabi tutulacak.

Gıda bağışında ince nokta
HAYIRSEVER vatandaşlarımız tarafından yapılan bağış ve yardımlar, genelde gıda yardımı olarak Ramazan ayında zirve yapıyor. Peki, yapılan bağış ve yardımın vergi kanunlarındaki yerinin, yapıldığı yere göre değiştiğini biliyor musunuz?
Örneğin fakir fukaraya dağıtılmak üzere birer ton kuru fasulye ve pirinci bir hayır kurumuna bağışlayacaksınız. Bu gıdaları gıda bankacılığı yapma yetkisi bulunan Kızılay gibi bir dernek veya vakfa bağışlarsanız maliyet bedelinin tamamını; gıda bankacığı yapma yetkisi bulunmayan dernek veya vakfa bağışlarsanız kazancınızın yüzde 5'ine kadar olan tutarını vergi matrahından indirebiliyorsunuz.

Annem babasından aylık alabilir mi?
ANNEM isteğe bağlı olarak emekli olanlardan. Ayda 850 TL maaşını alıyor. Ancak süreç içerisinde babamla ayrılık oldu ve annem boşanma sırasında hiçbir şey alamadı. Annem, rahmetli babasının aylığından yararlanmak istiyor. Ancak dedem, Akbank emeklisi idi. Akbank'ın da kendi sandığı vardı, şimdi Akbank'da sandığını SGK'ya devrediyor. Bu durumda annem babasının aylığından yararlanabilir mi? Taner O.
Annenizin babasından dolayı yetim aylığı alabilmesi için dul olmasının yanı sıra kendi sigortasından dolayı aylık almıyor olması gerekiyor. Anneniz emekli aylığı aldığından, babasından yetim aylığı alamaz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Küçük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır.'
 Nietzsche

<h2><span style='font-size: 1.6rem;'>Yonca-Onuk Tersanesi<span style='font-weight: normal;'> ve </sp

ULAQ VE SALVO'NUN ARDINDAN DENİZLERDEKİ YENİ GÜÇ SANCAR!

Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

Her gün iki tane yumurta tüketirseniz... İşte vücudunuza etkileri

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Milyonlarca kişi tarafından izlendi