• $17,9103
  • €18,2888
  • 1021.76
  • 2750.49
17 Temmuz 2012 Salı

Bireysel emeklilikte anaparadan kesilen verginin iadesi

Bireysel emeklilik geri ödemelerinde anaparadan da vergi kesilmesi uygulamasına 29.8.2012 tarihinden itibaren son veriliyor. Vergi kesintisi sadece birikimlerin getirisi üzerinden yapılacak.
6327 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre, 7.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak daha önce sistemden ayrılmış olanlar ile 29.8.2012 tarihine kadar sistemden ayrılacak olanlara emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan veya yapılacak olan anapara tutarları dahil ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, irat (getiri) tutarına isabet eden tutarı aşan kısmı 29.8.2012 tarihinden itibaren iade edilmeye başlanacak.
BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TAN SONRA
İadenin yapılabilmesi için, hak sahiplerince 29.08.2012 ile 29.08.2013 tarihleri arasında vergi kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi gerekiyor.
İade başvurusunda, ilgili emeklilik şirketi tarafından düzenlenen bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği ile düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği ibraz edilecek. Ancak vergi dairesine daha önceki tarihlerde yaptıkları başvurularda söz konusu belgeleri teslim etmiş olanların tekrar belge ibraz etmeleri gerekmiyor.
Yapılan iade talepleri, başvuruda eksiklik bulunmaması koşuluyla, Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak yerine getirilecek. Daha önceki bir tarihte ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında bu başvuru tarihi dikkate alınacak.
DAVA AÇANLARIN DURUMU
Anapara üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle dava açmış olanların, açtıkları davadan vazgeçmesi gerekiyor.
Bu nedenle, hak sahipleri tarafından davanın görüldüğü yargı merciine göre Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay Başkanlığına başvurularak, söz konusu davadan feragat edilmesi ve feragat edildiğini gösterir şerhli dilekçe örneğinin veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğinin iade talebiyle birlikte ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.
Açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek ve taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet ücreti talep edilmeyecek.
İADE HESABI
İade işlemlerine esas irat tutarı, getirileri dahil bireysel emeklilik şirketleri tarafından ödemeye konu toplam birikim tutarından, katılımcı tarafından ödenen katkı payları indirilerek bulunacak. Hesaplanan irat tutarına isabet eden vergi;
l On yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 15,
l On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 10,
l Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 5 oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek.
İrat tutarına isabet eden vergi tutarını aşan, başka bir anlatımla irat hesaplandıktan sonra kalan anapara tutarına isabet eden kesilmiş ve ödenmiş vergi tutarı 29.8.2012 tarihinden itibaren hak sahiplerine iade edilebilecek.

Doğum yapan anneler 2 yıl erken emekli olabilir mi?
4805 iş günüm doldu, sigortalılık sürem 15 yılı geçti. Şuan ücretsiz doğum iznindeyim ve işten ayrılmayı düşünüyorum, 15 yıllık tazminat alabilmem için ne yapmam gerekir? Emekli olmama yaklaşık 4,5 yıl var, toplu para yatırıp emekli olabilir miyim? Bir de bir şey duymuştum, doğum yapan anneler 2 sene daha önce emekli olabiliyormuş, bu haber doğrumudur? S. Tosun
15 yıllık sigortalılık süreniz ve 3600 günden fazla prim gününüz olduğundan emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamışsınız. Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene ibraz ederek, emeklilik için gereken yaşınızı beklemek üzere işten ayrılacağınızı belirtmek suretiyle işten ayrılmanız halinde çalışmakta olduğunuz işyerindeki çalışma süreniz için kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
Doğum yapan annelerin iki yıl erken emekli olabilmeleri haberi kısmen doğru. Doğum yapan kadınlar, doğumdan sonraki iki yıllık süre içinde çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyorlar. Başka bir deyişle doğumdan sonraki iki yıl içinde çalışmamışa iki yıllık süreyi borçlanarak 720 prim günü kazanabiliyor.
Eğer kadın sigortalı emeklilik için gereken sigortalılık süresini ve yaşını doldurmuş olup da prim günü eksikse, geriye doğru doğum borçlanması yaparak prim gününü tamamlamak suretiyle borçlandığı süre kadar erken emekli olabiliyor. Ancak ileriye doğru borçlanamıyor. Siz de ancak doğumdan sonra geçecek olan iki yıllık süre içinde çalışmadığınız günleri iki yıl sonra borçlanabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Adaletsiz davranan adaletsizliğe maruz kalandan daha sefildir.'  Eflatun

<p>TRT1'in 3 bölümü geride bırakan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin Darıca'daki setinde, dizinin başrolle

Mükemmel Eşleşme'nin Meral'i Goncagül Sunar: “Komedi oyuncusu benim için iyi oyuncudur”

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan hayatını kaybetti

Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismi! çok az kişi tarafından biliniyor

Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu! Kızılırmak'ta endişelendiren görüntü