• $17,8873
  • €18,2884
  • 1020.98
  • 2750.49
24 Temmuz 2012 Salı

Tatil bitti beyannameler hazır mı?

Bir mali tatil daha göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Gerçi önümüzdeki ayın 14'üne kadar verilecek geçici vergi beyannameleri nedeniyle meslek mensuplarının pek de tatil yaptığı söylenemez ya, 3 Temmuz'da başlayan bu yılın Mali Tatili de geçtiğimiz cuma akşamı sona erdi.
Beyanname verme süresinin son günü 3-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri ile 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken beyannamelerin, 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar verilmesi gerekiyor.
Örneğin, 23 ve 24 Temmuz tarihlerine kadar verilmesi gereken Haziran 2012 dönemine ait muhtasar ve KDV beyannameleri ile damga vergisi beyannamesinin, 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar verilmesi gerekiyor.

VERİLME SÜRESİ UZAYAN BEYANNAMELER
Verilme süreleri uzayan ve 27 Temmuz 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi gereken beyannameler şunlar;
- 16-30 Haziran 2012 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait motorlu taşıt araçlarına (tescile tabi olmayan) ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait Özel İletişim Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait Şans Oyunları Vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 döneminde düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait gelir vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname,
- Nisan-Haziran 2012 dönemine ait gelir vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname (üçer aylık dönemlerde beyanname verenler için)
- Haziran 2012 dönemine ait Kurumlar Vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname,
- Haziran 2012 dönemine ait damga vergisi beyannamesi,
- Haziran 2012 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesi,
- Nisan-Haziran 2012 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellefler için).
- 1-15 Temmuz 2012 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,

ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.
Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'da sona erecek.
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup vadesi 1-20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi de 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

UZLAŞMA VE İNDİRİM TALEPLERİ
Talepte bulunma süresinin son günü 3-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma ve cezada indirim için de 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar talepte bulunulması gerekiyor.

29.08.2012'den sonra anaparadan vergi kesilmeyecek
AKŞAM Gazetesi'ndeki 18.07.2012 tarihli yazınızda, BES ile ilgili olarak; 'Ödaha önce sistemden ayrılmış olanlar ile 29.8.2012 tarihine kadar sistemden ayrılacak olanlara emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan veya yapılacak olan anapara tutarları dahil ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, irat (getiri) tutarına isabet eden tutarı aşan kısmı 29.8.2012 tarihinden itibaren iade edilmeye başlanacak. İadenin yapılabilmesi için, hak sahiplerince 29.08.2012 ile 29.08.2013 tarihleri arasında vergi kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi gerekiyor.' demişsiniz. Sistemden 30.08.2012 tarihinde çıkılırsa, anaparadan kesintilerin iadesi için vergi dairesi ile uğraşmaya gerek kalmayacak mı, yoksa ne tür bir uygulama olacak? Ü. Sevim 
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin sadece içerdiği getiri tutarı üzerinden vergi kesintisi yapılmasını öngören düzenleme 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe giriyor. Buna göre 29.08.2012 tarihine kadar yapılan ödemelerde anapara üzerinden de kesinti yapılacak, ancak iadesi talep edilebilecek. 29.08.2012 tarihinden sonra yapılan ödemelerde ise sadece içerdiği getiri üzerinden vergi kesintisi yapılacak ve iade için vergi dairesine başvurmaya gerek kalmayacak.

AMAN DİKKAT!
Mali tatilde işlemeyen dava açma süreleri
DAVA açma süresi mali tatile rastlayan ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak mali tatil süresince işlemeyen dava açma süreleri, 21 Temmuz'dan itibaren yeniden işlemeye başladı.
Buna göre, mali tatil süresince işlemeyen ve 20 Temmuz sonrasına eklenecek süreleri iyi hesaplamak gerekiyor. Yanlış hesap dava açma hakkını kaybettirebilir, aman dikkat!

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayatta vergi ve ölümden daha kesin şey yoktur.'   B. Franklin

<p>TRT1'in 3 bölümü geride bırakan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin Darıca'daki setinde, dizinin başrolle

Mükemmel Eşleşme'nin Meral'i Goncagül Sunar: “Komedi oyuncusu benim için iyi oyuncudur”

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan hayatını kaybetti

Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismi! çok az kişi tarafından biliniyor

Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu! Kızılırmak'ta endişelendiren görüntü