• $15,946
  • €16,8814
  • 946.275
  • 2372.35
12 Ağustos 2012 Pazar

Yurtdışı pazar araştırması desteği

Gündemin hızla değiştiği bugünlerde, üzerinde hiç durulmasa da cari açık halen ekonomimizin en önemli sorunu olarak varlığını sürdürüyor. Cari açığı azaltacak önlemlerden birisi de ihracatı artırmak. İhracatın artırılması, mevcut pazarlardaki payın artırılmasını aynı zamanda yeni pazarlara girilmesini gerektiriyor. Bunlar ise objektif ölçülere göre iyi bir pazar araştırması yapılmasını gerektiriyor. İhracatçılar veya ihracatçı adayları için pazar araştırması aynı zamanda bir maliyet unsuru. Bu maliyetler nedeniyle çoğunlukla Pazar araştırması yapılmıyor ya da gerektiği gibi yapılamıyor.
Bu noktadan hareketle, yurtdışı pazar araştırması için de destek veriliyor. Bu yazımızda, konu hakkında bilgi aktarmayı amaçlıyoruz.

DESTEĞİN AMACI VE KAPSAMI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca çıkartılan 2011/1 sayılı 'Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'de amaç; 'Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasların belirlenmesi' olarak ifade ediliyor.
Tebliğ, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle uğraşan şirketler ile işbirliği kuruluşları ve organizatör kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsıyor.

SAĞLANAN DESTEKLER
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yararlanabileceği ulaşım ve konaklama desteği olmak üzere iki tür pazar araştırması desteği var.
'Ulaşım desteği', uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 doları ve gezi başına 500 doları aşmayan araba kiralama ücretinin karşılanması şeklinde sağlanıyor.
'Konaklama desteği' ise oda ve kahvaltı giderlerinin karşılamak üzere şirket başına günlük maksimum 300 dolarlık giderin karşılanması yoluyla veriliyor.

DİĞER HUSUSLAR
Yurtdışı pazar araştırma desteği kapsamında gezi başına en çok 7.500 dolar (harcamaların %70'i) ödeniyor. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10, aynı ülkeye yönelik olarak da en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması gezisi destekleniyor.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede yapılabilecek. Desteklenecek pazar araştırması gezisi yol hariç en az 2, en fazla 10 gün olabiliyor.
Bir şirketi temsilen pazar araştırması için gidecek araştırmacı sayısı en fazla 2 kişi olabiliyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin; desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihini esas alarak en geç 6 ay içerisinde başvuru belgeleri ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne (İGEME) başvurmaları gerekiyor.

BAŞVURU BELGELERİ
Başvuru dosyasının belirtilen sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekmekte olup gerekli belgelerden bazıları şunlar:
- Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu
- İmza Sirküleri
- Taahhütname
- Beyanname
- Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu
- Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu
- Şirketin son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin fotokopisi, güncel sermaye paylaşımını gösteren gazetenin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya Hazirun Cetveli
- Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde faaliyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)
- Ulaşım ve konaklama harcamalarına ilişkin belgeler ile talep edilecek diğer belgeler.
Başvuru belge ve formları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin, Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu internet sitesine (www.ibp.gov.tr) göz atmalarını öneriyoruz.

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak