• $13,3481
  • €15,15
  • 788.527
  • 2059.92
9 Ağustos 2011 Salı

Temmuz ayı vergi gelirleri azalacak!

2011 yılı bütçesine dahil edilmeyen Torba Yasa gelirlerinden haziran ayında yapılan tahsilat nedeniyle, Haziran ayı bütçesi 3 milyar liranın üzerinde fazla vermişti...
Temmuz ayının, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksitinin ödeneceği ay olması nedeniyle, aynı başarının Temmuz ayında da beklenmesi mümkün(dü)...
Ayrıca temmuz ayı vergi gelirleri açısından haziran ayına göre daha bereketli bir ay.
Stopaj ve KDV beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren mükellefler nisan-haziran dönemine ilişkin beyannamelerini temmuz ayında verip, tahakkuk eden vergiyi Temmuz ayında ödüyorlar...
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesine göre mevduat faiz gelirleri ile repo gelirleri başta olmak üzere menkul kıymetlerden Nisan-Haziran döneminde sağlanan gelirler üzerinden yapılan vergi tevkifatı da Temmuz ayında beyan edilip vergileri ödeniyor...
Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti Temmuz ayında ödeniyor...
Bu yönüyle diğer aylardan farklı olarak ilave vergi tahsilatının da gerçekleştiği bir ay. Ancak vergi gelirleri temmuz'da azalacak, ağustosta ise artacak.
Neden mi?
Hafta tatili ve mali tatilden dolayı.
YAPILANDIRMA TAKSİTİ AĞUSTOSA SARKTI
Torba Yasa kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksitinin temmuz ayında ödenmesi gerekiyordu. Ancak 30 ve 31 Temmuz günlerinin hafta tatili olması nedeniyle, ikinci taksit ödeme süresi 1 Ağustos'a sarkınca, ikinci taksit tahsilatının büyük bir kısmı Temmuz ayı bütçesinde yer almayacak.  
MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ
2011 yılı Motorlu Taşıtlar vergisi ikinci taksit ödeme süresi, 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
Vergi ödemelerini son güne bırakmayı seven bir millet olarak, MTV ikinci taksitleri de temmuz ayında ödenmeyince, temmuz bütçesi MTV gelirinden de mahrum kaldı.
MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannameleri ile mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona eriyordu.
Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi de (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor ve bu süre 30 Temmuz'da sona eriyordu.
SÜRE 1 AĞUSTOS'A UZATILDI
Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, mali tatil nedeniyle verilme süreleri 27 Temmuz 2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme süresi ile bu beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme sürelerini 1 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzattı.
Bunun sonucu olarak stopaj yoluyla ödenen vergiler ve dahilde alınan KDV tahsilatlarının en azından bir kısmı temmuz ayı bütçe gelirleri içinde yer almayacak.
Sonuç olarak, temmuz ayı bütçe gelirleri içinde yer alması gereken vergi gelirlerinin büyük bir kısmının, ağustos ayı bütçe gelirleri içinde yer alacak olması nedeniyle, vergi gelirleri temmuz ayında azalacak. Bunun doğal sonucu olarak da temmuz ayında bütçe açığı söz konusu olabilecek. Ağustos ayında ise vergi geliri patlaması bekleyebiliriz...

AKLINIZDA BULUNSUN
Bedensel zararlarda tazminat hesabı
BAŞKASININ kusurundan dolayı bedensel zarara uğrayan kişi, çalışma gücü kaybından doğan zararı talep edebilir. Hükmedilecek tazminat tutarı, zarara uğrayan kişinin hayat boyu elde edeceği gelirin, çalışma gücü kayıp oranına isabet eden kısmıdır. Gelir hesaplaması yapılırken; yaş, öğrenim durumu, sosyal ve ekonomik koşullar birlikte değerlendirilir.

20 yıl primle 53, 15 yıl primle 56 yaşında emekli olursunuz
DOĞUM tarihim 23.04.1966. Eşimden ayrıldım, hiçbir gelirim yok. 29.05.1997-29.12.2009 tarihleri arasında 12 yıl 7 ay 1 gün Bağ-Kur sigortalılığım var. Yeniden isteğe bağlı sigorta başlangıcım 15.03.2011, terk tarihim 26.07.2011. Toplam hizmetim 12 yıl 11 ay 14 gün. Ne zaman emekli olabilirim? Bir oğlum var, doğum borçlanması yapabilir miyim?
Annem Bağ-Kur, babam sigorta emeklisi. Allah geçinden versin, vefatları halinde onların sigortasından  faydalanabilir miyim? Ece Yıldız
Prim gününüzü 20 tam yıla tamamlamak koşuluyla 53 yaşınızı dolduracağınız 23.04.2019 tarihinde emekli olabileceğiniz gibi; prim gününüzü 15 tam yıla tamamlayıp, 56 yaşınızı dolduracağınız 23.04.2022 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz.
Doğum borçlanması, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlara sağlanmış bir hak olduğundan, doğum borçlanması yapmanız mümkün değil. Anne veya babanızın vefat ettiği tarihte sosyal güvenlik kanunu kapsamında çalışmamanız veya emekli aylığı almıyor olmanız halinde yetim aylığı alabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Tembellik çabuk yayıldığında yoksulluk ona hemen yetişir.'
 Benjamin Franklin

<p>New York Belediye Başkanı Eric Adams. tezgâhın gece geç saatlerde açık olduğunu belirtti. Manavla

New York Belediye Başkanı, Türk manavını seçti

Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Başlarını derde sokan hayvanlar! Bu hale nasıl geldiklerini kimse anlayamıyor