• $15,9589
  • €17,0316
  • 948.816
  • 2380.9
26 Temmuz 2011 Salı

Kullanılmış ev eşyasının gümrüksüz ithali

Kanunlarla yasaklanmamış olanlar dışında, ithalata ilişkin vergiler ödenerek farklı eşyaların ithal edilmesi mümkün. Yazımızda, yurtdışında sürekli veya geçici olarak yaşayanların kullanılmış ev eşyalarını vergi ödemeden nasıl yurda getirebilecekleri konusunda bilgi vermeyi amaçlıyoruz.
Gümrük vergisi ödemeden yurtdışından kullanılmış ev eşyasını getirebilecek olan kişiler 1 Sıra Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliği'nde belirlenmiş durumda. Bunlar:
- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'ne nakleden gerçek kişiler,
- Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,
- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesi'ne kesin olarak nakleden gerçek kişiler,
- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.
Bu hak; ölüm halinde veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde, diğer hallerde ise yurda gelişlerinden önce, beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay içerisinde kullanılabiliyor.

KOŞULLAR
Yukarıda belirtilen kişilerin kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Kullanılmış ev eşyası ithalinde 'aile ünitesi' esas alınıyor. Eşlerin yurtdışında farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanıyor. Yani, aile adına sadece eşlerden birisi bu kapsamda değerlendiriliyor.
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'ne nakleden gerçek kişilerle ölen kişinin yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Bu durumdakilerin Türkiye'de bir takvim yılında kırkbeş güne kadar kalışları yurt dışındaki ikamet süresinden sayılıyor. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmıyor.
Uygulama kapsamında daha önce kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurtdışında en az yirmi dört ay süreyle yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER
Kullanılmış ev eşyasında muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, gümrük idaresine yapacakları başvuruda bazı belgeleri sunmaları gerekiyor. Bunlar;
- Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belge,
- Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin, yurtdışında tekrar ikamet tesis ettiğine ve en az yirmi dört ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair dış temsilciliklerimizden alınan belge,
- Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi,
- Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge,
- Türk vatandaşlığına geçenler için vatandaşlığa geçişi gösteren belge,
- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

AKLINIZDA BULUNSUN - Ölüm halinde ev eşyası ithali
YurtdIŞInda yerleşik kişilerin ölümü halinde, ölene ait kullanılmış ev eşyasının ithalinde belirtilen belgeler dışında ayrıca şu belgelerin de gümrük idaresine başvuruda sunulması gerekiyor:
- Veraset ilamı ile miras bırakan kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları,
- Muafiyetten yararlanacak mirasçının Türkiye'de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Birden fazla mirasçı bulunması halinde, Türkiye'de bulunan diğer mirasçılar tarafından verilecek noter tasdikli 'mirastan feragat sözleşmesi'.

Nihai tüketiciye satılan mal nasıl geri alınır?
Tüketiciye satmış olduğumuz malları zaman zaman geri almak durumunda kalıyoruz. Bu durumda belge düzeni açısından ne yapmamız gerekiyor? Serdar Kutlu
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanu'na göre, tüketicilerin satın aldıkları malların çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal ile değiştirilmesi söz konusu olabiliyor.
Tüketici tarafından satın alınan malların iade edilip bedellerinin geri verilmesi istendiği durumlarda, ödenen bedellerin Katma Değer Vergisi dahil tutarının satıcı tarafından tüketiciye iade edilmesi gerekiyor.
Belge düzeni ile ilgili olarak da iade edilen mala ilişkin fatura veya yazar kasa fişinin geri alınarak gider pusulası düzenlemesi, gider pusulasında iade edilen mala ilişkin Katma Değer Vergisi'nin satış bedelinden ayrı gösterilerek, indirim konusu yapılmak suretiyle işlemin düzeltilmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayatın en hüzünlü anı, çok sevdiğin bir insanın buna değmediğini gördüğün andır. En büyük kaybın ise ona harcadığın zamandır.'
Paul Auster

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor