• $15,9575
  • €16,9056
  • 945.987
  • 2388.33
31 Temmuz 2011 Pazar

Miras kalanlar da takipte

Orhan Veli Kanık'ın 'Kitabe-i Seng-i Mezar' isimli şiirini bilirsiniz. Şiirin son kıtası şu şekilde:
Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matarasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzigar ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigar.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısiyle:
'Ölüm Allahın emri,
Ayrılık olmasaydı.'
Şiirin sonunda da belirtildiği gibi, canlılar için ölüm kaçınılmaz bir son. Ancak yaşam devam ediyor. Ölen açısından yaşamın sona ermesiyle birlikte, mülkiyet hakkı da sona eriyor. Mülkiyet hakkı, ölenin mirasçılarına geçiyor.

VERGİYİ UNUTMAYIN
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset veya bağış yoluyla el değiştirmesi, Veraset ve İntikal Vergisi'nin konusunu oluşturuyor.
Geçtiğimiz günlerde yazdığımız gibi, vergi yönetimi kendisine miras kalanların buna ilişkin beyannameyi verip vermediğini, vergiyi ödeyip ödemediklerini araştıracakmış. Biz de okurlarımıza bu konu hakkında kısa bilgiler vermek istedik.
Hemen belirtelim, veraset yoluyla el değiştiren mallar (para ve menkul mallar dahil) için beyanname verilmesi, her zaman için vergi ödenmesini gerektirmiyor.

İSTİSNALAR YÜKSEK
Özellikle veraset yoluyla malların el değiştirmesi halinde, vergi dışı tutulacak kısım oldukça yüksek belirlenmiş durumda.
Evlatlıklar da dahil olmak üzere, füru (çocuk, torun) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 2010 yılında 109.971 TL'si, 2011 yılında ise 118.438 TL'si vergiden istisna edilmiş durumda. Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 2010 yılında 220.073 TL'si 2011 yılında ise 237.018 TL'si üzerinden veraset vergisi alınmıyor. Bağış yoluyla el değiştiren mallar için ise istisna 2010 yılında 2.535 TL, 2011 yılında 2.730 TL olarak uygulanıyor.
Yukarıda belirttiğimiz tutarları aşmayan veraset yoluyla el değiştirmeler için beyanname verilmesi gerekmekle birlikte, vergi ödenmesi gerekmiyor. El değiştiren malların değerinin daha fazla olması halinde ise vergi, istisna edilen tutarı aşan kısım üzerinden hesaplanıyor.

BEYANNAME NEREYE VERİLECEK?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
Veraset yoluyla vaki intikallerde ölen kimsenin, bağışlama yoluyla gerçekleşen intikallerde bağışlayan şahsın ikametgahının, tüzel kişilerde merkezlerinin bulunduğu,
Ölen veya bağışlayan kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise Türkiye'de son ikametgahın bulunduğu,
Ölen veya bağışlayan Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit edilememişse Maliye Bakanlığının belirleyeceği vergi dairesine verilecek.

BEYANNAME VERME SÜRESİ
- Ölüm halinde, mirasçılar veraset ve intikal vergisi beyannamesini;
- Ölüm Türkiye'de gerçekleşmişse mirasçıların Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir ülkede bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen altı ay içinde,
- Ölüm yabancı bir ülkede gerçekleşmişse mirasçıların Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen altı ay içinde, mükelleflerin ölenin bulunduğu ülkede olmaları halinde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde, mükelleflerin ölenin bulunduğu ülkenin dışında başka bir ülkede bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen sekiz ay içinde,
- Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolduğu tarihi izleyen bir ay içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

UNUTMAYIN - İkinci taksit ödemesinde Pazartesi son gün!
6111 sayılı Torba Yasa kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksit ödeme süresi yarın (1 Ağustos 2011 Pazartesi) mesai saati bitiminde sona eriyor.

AKLINIZDA BULUNSUN - 2011 yılı motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödeme süresi, 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor
YAKINIM bayan 1956 doğumlu olup, 2000 yılının Şubat ayında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmuş, halen prim yatırıyor. 23.5.2002 tarihinde yürürlüğe giren Kanuna göre, emeklilik için 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanuna göre ise 61 yaş, 5400 gün prim ödeme şartı aranmaktadır. Yakınım emekli olmak isterse yukarıdaki maddelerden hangisinden istifade edecek? Süha Yılmaz
5510 sayılı SS ve GSS kanundaki 61 yaş ve 5400 prim günü emeklilik şartları, ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre (30.04.2008 tarihinden sonra) sigortalı sayılanlar için geçerli.
5510 sayılı Kanunun geçici 9. Maddesine göre, 4/a (SSK) kapsamında olup da 8.9.1999 tarihinden 30.4.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar, kadın ise 58 yaşını doldurmak, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecekler. Yakınınız ilk defa 8.9.1999 ile 30.4.2008 tarihleri arasında (Şubat 2000'de) 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olduğundan, maalesef emeklilik için 58 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartlarına tabi ve 4500 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı Şubat 2025'de emekliliğe hak kazanacak.

GÜNÜN SÖZÜ
'Ağlamaktan korkmayın; zihninizdeki acı veren düşünceler gözyaşı ile temiz lenir.'  Kızılderili Atasözü

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister