• $15,7865
  • €16,851
  • 940.453
  • 2369.96
28 Temmuz 2011 Perşembe

Bir uzatma da Maliye'den

1 Temmuz'da başlayan ve 20 Temmuz 2011 Çarşamba akşamı sona eren mali tatil nedeniyle 27 Temmuz'a uzayan beyanname verilme ve 30 Temmuz'da sona erecek olan ödeme süreleri 1 Ağustos'a uzatıldı.
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinden verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün (27 Temmuz 2011 tarihine) uzamıştı.
Yine aynı kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde (27 Temmuz 2011 tarihinde) sona ermişti. Buna göre, beyanname verme süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri ile 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken beyannamelerin, 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar verilmesi gerekiyordu.

SÜRE 1 AĞUSTOS'A UZATILDI
Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiyle, mali tatil nedeniyle verilme süreleri 27 Temmuz 2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme süresini 1 Ağustos mesai saati bitimine kadar uzattı.

VERİLME SÜRESİ UZAYAN BEYANNAMELER
Verilme süreleri 1 Ağustos'a uzayan beyannameler şunlar;
- Haziran 2011 dönemine ait gelir vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname,
- Haziran 2011 dönemine ait kurumlar vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname,
- Haziran 2011 dönemine ait damga vergisi beyannamesi,
- Haziran 2011 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesi,
- Haziran 2011 döneminde düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesi,
- Nisan-Haziran dönemine ait gelir vergisi stopajına ilişkin muhtasar beyanname (üçer aylık dönemlerde beyanname verenler için)
- Nisan-Haziran dönemine ait KDV beyannamesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellefler için).     

ÖDEME SÜRESİ DE UZADI
Mali Tatil Kanununa göre, beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'da sona eriyordu.
 Mali tatil nedeniyle verilme süreleri 27 Temmuz 2011 tarihine uzayan yukarıda saydığımız beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süreleri de 1 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

AKLINIZDA BULUNSUN - Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı
BİLİNDİĞİ üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 2011/Haziran dönemine ilişkin mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerini Temmuz ayının son günü saat 24.00'e kadar vermeleri gerekiyordu. Ancak, 2011/Haziran dönemi Ba-Bs bildirimlerinin son verilme günü olan 31 Temmuz 2011 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, bildirim verme süresi yasa gereği 1 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 24:00'e kadar  uzamıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresini 5 Ağustos 2011 tarihi saat 24.00'e kadar uzattı. Buna göre, 2011/Haziran dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimleri  5 Ağustos 2011 günü Saat 24.00'e kadar verilebilecek.

Yurtdışına götürülen işçiler için emeklilik sigortası primi ödenmez
BİR Türk firmasının Irak'taki şantiyesinde çalışıyordum. Projeden vazgeçtiklerini söyleyerek 27 Haziran da bizi uçağa bindirip Türkiye'ye gönderdiler. Maaşımız ve alacaklarımız ödenmedi ve tesadüfen sigorta yaptırmadıklarını öğrendim. Bu konuda ne yapabilirim? B. Ergun
Maaş alacaklarınız için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu'na şikayette bulunabilir veya iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.
Sigorta konusuna gelince; yurtdışında aldıkları inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere Türk firmaları tarafından yurtdışına götürülen işçiler için işverenler kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi ödüyorlar. Emekliliğe esas olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına primi ödemiyorlar.
Emeklilik için ödenmesi gereken uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerin, isteğe bağlı sigortalı olarak, yurtdışına götürülen işçilerin kendileri tarafından ödenmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin; uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşarsan hayatı sadece seyredersin.'
Nichtze

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor