• $15,907
  • €16,8791
  • 945.347
  • 2372.35
4 Ekim 2011 Salı

Gerçeği yansıtmayan faturalara dikkat

Vergi, devlet açısından en temel gelir kaynağı olmasına karşın, mükellefler açısından 'külfet' olarak algılanıyor. Verginin bu özelliği, devlet ile mükellefler arasında çıkar çatışmasına neden oluyor. Bunun doğal sonucu olarak, mükellefler vergi ödememek ya da az ödemek için çeşitli yollara başvurması sıkça karşılaşılan bir durum. Bu bağlamda; gelirler olduğundan daha az, giderler olduğundan fazla gösterilebiliyor ya da her iki yol birlikte kullanılabiliyor. İşte, mükelleflerin daha az vergi ödemek için başvurduğu bu yollar, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir. Uygulamada, mükellefler daha çok fatura ile ilgili konular nedeniyle sıkıntıya düşüyor. Fatura konusundaki sorunlar ise çoğunlukla naylon fatura kullanılması veya düzenlenmesinde yoğunlaşıyor.

NAYLON FATURA KULLANIMI
Hukuk metinlerinde yer almayan naylon fatura deyimi, gerçeği yansıtmayan faturalara verilen genel isim. Naylon fatura, Vergi Usul Kanunu'nda (VUK) 'sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge' olarak ifade ediliyor. Sadece fatura değil, vergi kanunlarına göre düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı gereken diğer belgeler de naylon olabiliyor. Ticari yaşamın en yaygın belgesinin fatura olması, nitelemelerin de fatura üzerinden yapılması sonucunu ortaya çıkarıyor.
Giderlerini azaltmak amacıyla yapılmamış gider için fatura alanlar, faturayı düzenleyen şirketin var olmasını ve vergilerini ödemesinin yeterli oluğunu sanıyor. Yasal olarak, yapılmamış bir iş için var olan bir şirketin faturasının kullanılmasıyla 'patates baskı' tekniği veya başka bir yolla üretilmiş, olmayan bir şirketin faturasının kullanılması arasında hiçbir fark yok.
Konu sadece olmayan gider için fatura alınmasıyla ilgili değil. Olan bir işlemi miktar veya içerik olarak olduğundan farklı gösteren faturaların düzenlenilmesi veya kullanılması da hem düzenleyenler hem de kullananlar açısından sorun yaratıyor.

ÖNEMLİ RİSKLER

Sahte veya içerik olarak yanıltıcı belge düzenleyenler ya da bunları kullananların karşı karşıya olduğu ceza riski son derece yüksek. Bunlardan öncelikle kaybına neden oldukları vergi gecikme faiziyle birlikte alınıyor. Ayrıca kaybına neden oldukları verginin üç katı vergi ziyaı cezası kesiliyor.
Olay bununla da bitmiyor. Bu durumdaki kişiler ayrıca asliye ceza mahkemesinde yargılanıyor ve suçlarının sabit görülmesi halinde hapis cezasına çarptırılıyor.
Sahte belge olarak adlandırılan herhangi bir işlem olmadığı halde varmış gibi düzenlenen faturayı düzenleyen veya kullananlar 3 yıldan 5 yıla kadar; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olarak adlandırılan gerçek bir işleme dayanmakla birlikte işlemi miktar veya içerik olarak olduğundan farklı gösteren faturayı düzenleyen veya kullananlar ise 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
Yapmış olduğumuz kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, daha az vergi ödemek için sahte belge kullanımının ağır bir cezası var. Bu nedenle 'aman dikkat' diyoruz, pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın...

Açık fatura-kapalı fatura farkı
FATURANIN düzenlenme şekline bağlı olarak, uygulamada açık fatura ve kapalı fatura kavramları kullanılıyor. Halk arasında 'kapalı fatura' ya da 'açık fatura' olarak adlandırılan faturalar konusunda ne Vergi Usul Kanunu'nda ne de Türk Ticaret Kanunu'nda herhangi bir hükme yer verilmemiş olup, bu kavramlar 'ticari örf ve adet' hukukundan doğmuştur; yani tamamen uygulamadan geliyor.
Kapalı fatura deyimi ile satılan malın ya da yapılan hizmetin bedelinin peşin ödendiği, açık fatura deyimi ile de, bedelin henüz ödenmediği yani vadeli satış yapılan durumlar ifade edilmeye çalışılıyor.
Faturada kayıtlı bedelin, faturanın düzenlenmesi anında ya da daha sonra ödenmesi halinde; ticari örf ve teamüle göre yapılacak işlem şekilleri ile faturaya, açık fatura veya kapalı fatura sıfatları kazandırılabiliyor. Kapalı fatura; müşterilerin borçlarını faturanın düzenlendiği anda ödemeleri üzerine; şirket ve işletme kaşesinin faturanın alt tarafında basılıp; düzenleyen tarafından imzalanması yoluyla hazırlanıyor. Açık faturada ise kaşe ve imza faturanın üst kısmında bulunur.

280 gün borçlanırsanız bir yıl erken emekli olursunuz
Doğum tarihim 19.03.1964, sigorta başlangıcım 01.03.1986. Sigorta başlangıcım askerden sonra. Bu verilerle emeklilik tarihim 19.03.2013 gözüküyor. Askerlik süremin kaç ayını borçlanırsam emeklilik tarihini bir yıl öncesine çeker? Peşin ödemek istiyorum, emeklilik günümden kaç ay önce başvurmalıyım? Tayfun Memiş
280 gün askerlik borçlanması yapmanız halinde emeklilik yaşınız 49'dan 48'e iner ve 48 yaşınızı dolduracağınız 19.03.2012 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. Yani bir yıl daha erken emekli olursunuz.
Askerlik borçlanması priminin taksitle ödenmesi zaten mümkün değil. Yasa gereği, hesaplanan prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.
Borçlanma talebinizi 2012 başında yapmanız halinde emekliliğe hak kazanacağız 19.03.2012 tarihine kadar sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ancak 2012 Ocak ayında asgari ücret artacağından, ödeyeceğiniz prim tutarı da artacaktır. Bu nedenle askerlik borçlanması talebinizi 2011 Aralık ayı içinde yapmanızı öneriyoruz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Akıl padişahı kafesi kırdığında kuşların her biri bir yöne uçar.' Mevlana

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak