• $7,4144
  • €9,0214
  • 443.735
  • 1543.75
20 Eylül 2011 Salı

Sigorta işlemlerinde geçerli olan doğum tarihi

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

8 Eylül 1999 tarihinde değiştirilen emeklilik şartları ve buna bağlı olarak getirilen kademeli emeklilik hükümleri, sigortalıların daha geç yaşta emekli olmalarına neden oldu. Birçok sigortalı, emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmesine rağmen, emekli olabilmek için yaşının da dolmasını bekliyor.
İşte bu noktada, yaş tashihi yapılmış olması ya da nüfusta farklı doğum tarihlerinin bulunması halinde, yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında bunlardan hangisinin geçerli olacağı konusu önem arz ediyor.

FARKLI DOĞUM TARİHLERİ
Sigortalılar ile hak sahiplerinin;
- Nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki tarih,
- Birden fazla nüfus kaydı bulunanların, bu kayıtları arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki eski tarihli kayıt,
- Birden fazla nüfus kaydı bulunanlardan, kayıtlarının birisinin idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir kararla yapılmış veya düzeltilmiş olması durumunda kararların kesinleşmiş olması şartıyla nüfus kayıtlarına geçirilmemiş olsa bile bu kayıt, esas alınıyor.
Ancak;
- İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından gelir tahsisi ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlanmasında peşin sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının ilk defa hekim veya sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği,
- Malullük, vazife veya harp malullüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsisleri ile peşin sermaye değerinin hesabında yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunları ile 506 sayılı SSK'nın geçici 20. maddesine tabi sandıklara göre sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu,tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmıyor.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında;
3 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunları ile 506 sayılı SSK'nın geçici 20. maddesine tabi sandıklara göre sigortalının ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, 
- Sigortalının ilk defa 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının, nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri, esas alınıyor.

HATALI KAYITLAR
Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin;
- Nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına,
- Nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına,
- Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye'deki nüfus idaresi kayıtlarına, hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen kayıt esas alınıyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günü yazmayanlar
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılıyor.

Süt ve doğum parası alabilir miyim?
25 haftalık ikiz hamileyim. 4 yıl 2 aydır çalışmakta olduğum işyerinde işten çıkartılıyorum. Bu durumda süt parası ve doğum parası alabilir miyim? Meltem Demir
4/a (SSK) sigortalılarına doğum parası ödenmiyor fakat geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Doğum parası olarak kastettiğiniz geçici iş göremezlik ödeneği ise sigortalı kadının analığı halinde doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre için veriliyor. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için veriliyor. Ancak geçici iş göremezlik ödeneği için istirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş ve doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, istirahatlı sürede  işyerinde çalışılmaması gerekiyor.
Doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün priminiz olmakla birlikte doğum yapacağınız tarihte işten çıkartılmış olmanız halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazsınız. Süt parası olarak ifade ettiğiniz emzirme ödeneğinin tutarı ise 80 lira olup, bir defaya mahsusu ödeniyor. Ay bazında emzirme parası verilmiyor.

Kıdem tazminatı için önce SGK'dan yazı almalısınız
15 yıl ve 3600 günü tamamlayan kişi kıdem tazminatı almak için önce işyerinden istifa edip sonra mı yazı almalı, önce yazı alıp sonra nasıl bir dilekçe yazmalı?
Ercan Arabacı
15 yıl 3600 prim günü olup, kıdem tazminatı alarak işten ayrılacak kişinin önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, bu durumunu teyit eden kıdem tazminatı alabilir yazısını alması; sonra emeklilik için gereken yaş dışındaki koşulları sağladığını ve emeklilik için gereken yaşının dolmasını beklemek üzere işten ayrılacağını belirttiği dilekçe ve ekinde SGK'dan aldığı yazı ile işyerine başvurması gerekiyor.

<p>Iraklı yetkililer intihar saldırılarının art arda gerçekleştiğini ve saldırganların Tayaran Meyda

'Bağdat'taki saldırıda DEAŞ ihtimali güçlü'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beyaza bürünen Horma Kanyonu muhteşem manzaralar sunuyor

Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi