• $7,3546
  • €8,9508
  • 438.546
  • 1536.11
06 Eylül 2011 Salı

Engelli çocuğu olan anneye ilave prim günü

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelere prim günü ilavesi ve yaş indirimi yoluyla erken emeklilik hakkı sağlıyor.
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nun 28. maddesine göre, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Prim ödeme gün sayılarına eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.
Böylece, engelli çocuğu olan ve bunu raporla teyit eden sigortalı annelerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen sigortalılık süresinin dörtte biri kadar prim günü kazanmaları ve daha erken yaşta emekli olmaları söz konusu olabilecek.
Erken emeklilik hakkından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi çalışan tüm anneler ile isteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olan anneler yararlanabiliyor.
BAŞVURU GEREKİYOR
Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen anneler öncelikle, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda özürlü olduğunun tespitini isteyecek. Bunun için de en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurup, yetkili sağlık hizmeti sunucularına çocuğunun sevk işlemini yaptıracak. Alınacak raporla Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.
Başvuru, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden de yapılabiliyor. Kuruma başvuru tarihinde aktif olarak çalışılıp çalışılmadığına bakılmıyor.
PRİM GÜNÜNE EKLENECEK SÜRELER
Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süreler;
l Sigortalı annenin sigortalılık başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
l Çocuğun doğum tarihine,
l Çocuğun ölmesi halinde ölüm tarihine,
l Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine, göre belirleniyor.
Örneğin, 1 Ekim 2008'den önce çalışmaya başlayan ve bu tarihte başka birinin sürekli bakımına muhtaç çocuğu bulunan annenin, 1 Ekim 2008'den itibaren geçen çalışma sürelerinin dörtte biri toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen bu süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacak.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe giren ve işe girdiği tarihte başka birinin bakımına muhtaç çocuğu bulunan annenin, işe girdiği tarihten itibaren geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayılarına ilave edilip, emeklilik yaşından indirilecek.   
Çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başlangıç tarihinin,
1 Ekim 2008 tarihinden sonra olması halinde ise rapor tarihinden sonraki çalışma süreleri için ilave prim günü verilecek.
Malul çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenecek.

Fiili ücretle kaydi ücret arasında fark olması
Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.
İmzalı bordro karşılığı ödenen ücret ile fiili olarak ödenen ücret arasında fark olduğuna ilişkin uyuşmazlık bulunması durumunda, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılması ve bütün deliller bir arada değerlendirilerek gerçekte ödenen ücretin miktarının tespiti gerekir.

Sigortam bir ay önce başladı sağlık hizmeti alabilir miyim?
Son sigortalı çalışmam bir ay önce başladı. Bugüne kadar prim ödeme gün sayım 6250 gün. Sağlık hizmeti alabilir miyim? İbrahim Uz
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sağlık hizmeti almak üzere sağlık kurumuna başvurulduğu tarihten geriye doğru bir yıl için de toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayının olması yeterli.
Bir ay önce sigortanız başladığına göre, 30 günlük genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayınız var demektir. Dolayısıyla sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Kendi isteğiyle işten çıkan tazminat alamaz?
Kendi isteğimle işten çıktım, tazminat alır mıyım? Mahmut Akdoğan
Kendi isteğinizle işten çıktığınız için kıdem tazminatı alamazsınız.
Bunun istisnası, bayanların evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları ile emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olanların kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumudur.

GÜNÜN SÖZÜ
'Yemek konulurken 'bu kadar yeter' denildikten sonra mutlaka bir kaşık daha koyan kişiye anne denir.'    Oğuz Atay

<p>Terör örgütlerini silahlandıran Brett McGurk'ün adının ortaya çıkması, terör örgütü DEAŞ'la kariy

Biden yönetimi göreve hızlı mı başladı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kutup ayılarını görüntülemek istedi, az daha canından oluyordu!

Ahır yapımı sırasında bulduğu taşların gizeminin çözülmesini istiyor