• $13,4811
  • €15,2611
  • 801.507
  • 1945.07
14 Ağustos 2011 Pazar

Somali'ye yapılacak bağışların vergi matrahından indirilmesi

Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, şirketlerin kurum kazancından; gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebiliyor.
Bakanlar Kurulu 8 Ağustos günü, başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedeler için de yardım kampanyası düzenlenmesi kararı aldı. Yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin 2011/2047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 09.08.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şimdi asıl soru şu: Somali'ye yapılan bağış ve yardımların, şirketler tarafından kurum kazancından, gelir vergisi mükellefleri tarafından da beyan ettikleri gelirden indirilmesi mümkün olabilecek mi?
Bize göre mümkün. Ancak sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafların önlenmesi bakımından, Maliye Bakanlığı'nın konuyu açıklığa kavuşturmasında yarar var.
YASA NE DİYOR?
Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 10/1-e maddesinde, Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının, kurum kazancından indirileceği hükmü yer alıyor.
Benzer düzenleme gelir vergisi mükellefleri açısından da Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 89. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alıyor. Gelir vergisi mükellefleri de gelir vergisi matrahının tespitinde, Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamını, gelir vergisi beyannamesinde bildirecekleri gelirlerden indirebiliyorlar. 
Her iki yasal düzenlemede ve gerekçelerinde, doğal afetin Türkiye'de olmasına ilişkin bir sınırlama yok. Yasa gerekçesinde, yapılan düzenleme ile doğal afetlerden zarar görenlere yapılan ayn” veya nakd” yardımların, Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınması, yardımın Başbakanlık aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve makbuz karşılığı olması durumunda gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasına imkan sağlandığı belirtiliyor.
Dolayısıyla, başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedeler için Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamı vergi matrahından indirilebileceğini düşünüyoruz.
Yardımın Kızılay aracılığıyla yapılası
KVK'nın 10/1-f maddesi ile GVK'nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların da tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor. Bu bağlamda, başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla da nakdi bağış ve yardım yapılması ve yapılan yardım ve bağışın tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün olabilecek.
BAĞIŞLARIN BELGELENDİRİLMESİ
Başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere yapılan yardım ve bağışların matrahtan indirimi, yardım ve bağışın makbuz karşılığı yapılması koşuluna bağlı.
Bu nedenle, yapılan bağış karşılığında, bağış yapılan kurum veya Türkiye Kızılay Derneği'nden makbuz alınması gerekiyor.

Babam en erken nasıl emekli olur?
Babam 02.02.1962 doğumlu. 01.11.1986 tarihinde sigortalı işe başlamış. Belli aralıklarla olmak üzere 548 prim günü var. 01.01.1994 tarihinde Bağ-Kur başlangıcı var. 17 yıl 7 ay 10 gün hizmeti gözüküyor. Babam en erken nasıl emekli olabilir? Hüseyin Sügün
Babanızın Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için yaklaşık 6 yıl daha prim ödeyerek prim gününü 25 tam yıla (9000 güne) tamamlaması gerekiyor. Bu süre içinde 53 yaş şartını da tamamlamış olacağından, prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanır.
Babanız 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlar ve 4/a kapsamında 1260 gün prim öderse, 1260 prim gününü tamamladığı tarihte, yani 3,5 yıl sonra SSK'dan emekli olmaya hak kazanır.
Bu durumda babanız için en erken emeklilik 3,5 yıl sonra gerçekleşebilir. Bunun için de 4/a (SSK) statüsüne geçip 1260 gün prim ödenmesi gerekiyor.

Kısa bir soluklanma
HANİ, çalışanların yıllık izinleri ile ilgili yazılarımızda diyoruz ya; 'Bir yıl boyunca çalışan insanın bir süre dinlenmesi, beden ve ruh sağlığı için zorunlu bir ihtiyaç. Yılın belli bir döneminde işten uzak kalıp dinlenmek, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyen önemli bir husus.' diye...
 Biz de biraz dinlenmek, biraz soluklanmak için kısa bir süre izin istiyoruz. On gün sonra görüşmek üzere...

AKLINIZDA BULUNSUN
Bankaya yatırılan bağışlar
GEÇMİŞTE düzenlenen yardım kampanyalarında, bankalarda bağış hesapları açılmış; Maliye Bakanlığı da verdiği özelgelerde, banka hesaplarına yatırılan bağış karşılığında alınacak dekontta, hesabın ve yapılan bağışın söz konusu yardım kampanyasına ilişkin olduğunun belirtilmesi koşuluyla, yapılan bağışın banka dekontuna dayanılarak da vergi matrahından düşülebileceğini belirtmişti.
 Aynı durumun, Somali'ye yapılacak bağışlar için de geçerli olacağını düşünüyoruz.
 
GÜNÜN SÖZÜ
'Zamanın büyük bir kısmını para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar, sonunda en çok istediklerinin satın alınamayacak şeyler olduğunu anlarlar.'  Aldous Huxley

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar