• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
27 Eylül 2011 Salı

Prim borcunu eksik yapılandırana yeni fırsat

6111 sayılı Torba Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanarak prim borçlarını ödemek isteyen ancak çeşitli şekillerde eksik başvuruda bulunan prim borçlularına yeni bir hak verildi. Verilen yapılandırma hakkından kimlerin ne şeklide yaralanacağına ilişkin açıklamalar, Sosyal Güvenlik Kurumunun 16.09.2011 tarih ve 2011/63 sayılı genelgesinde yapıldı.
PRİM BORÇLULARI
l Birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin prim borçları yönünden her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin,
l 1 Ekim 2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunan SGDP borçlusu sigortalıların,
l Hem vergi mükellefiyeti, vergiden muaf esnaflık veya şirket ortaklığından hem de tarımsal faaliyetinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunmuş olan 4/b sigortalılarının,
Başvuruda bulunulmamış diğer işyerlerinin kapsama giren borçları veya 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrası sürelere ilişkin SGDP borçları ya da çeşitli 4/b sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları yeniden yapılandırılabilecek.
BORÇLARINI DAHA ÖNCE YAPILANDIRMIŞ OLANLAR
Kapsama giren borçları daha önce yapılandırıldığı halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozma koşuluna girmiş olup, e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmak istemelerine rağmen daha önceki yapılandırma işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca bozulmamış olması nedeniyle bu başvuruları e-Sigorta kanalıyla yapılamayan işverenlerin prim borçları da yeniden yapılandırılabilecek.
BAŞVURU 31 EKİM'E KADAR
Yukarıda açıklanan durumda olan işveren ve sigortalıların en geç 31 Ekim 2011 tarihine kadar borçlu bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, söz konusu borçlar 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında yeniden yapılandırılacak.
ÖDEME ÖNEMLİ
6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından, yukarıda belirtilen durumdaki işverenler ve sigortalılar tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacak.
İlk iki taksitini vadesinde ödememiş olanlar yönünden üçüncü taksitin de vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedileceğinden, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31 Ekim 2011 ve  2 Ocak 2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Sözleşmeden doğan zararlarda zamanaşımı
SözleŞmeden doğan alacaklarda zamanaşımı, alacağın muaccel olmasından itibaren başlar. Sürenin başlaması için alacaklının alacağından haberdar olması şart değildir. Vekil tarafından satılan taşınmazların bedeli, satış tarihi itibarıyla muaccel hale gelir. Satış tarihi ile dava tarihi arasında 5 yıldan fazla süre geçmesi halinde zamanaşımı gerçekleşir.

Yönetim kurulu üyesi olan A. Ş. ortağının SGDP yükümlülüğü
Kurulduğu günden beri anonim şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olan bir kişi, 1993'te SSK'dan emekli olmuş, 01.02.1993-31.12.2001 tarihleri arasında şirketten aldığı maaşından sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılmıştır. SGDP kesintisi yapılarak çalışmış olması doğru mudur?
01.01.2002 tarihinden itibaren SGDP ödemeden şirketten cüzi miktarda huzur hakkı ve SSK'dan emekli maaşını alarak çalışmasını halen sürdürmektedir. 2002 yılından günümüze kadar ne yapılması gerekirdi?
Öteden beri birden fazla şirkette yönetim kurulu üyeliği ve limited şirkette ortaklığı var. Bu durumda SGDP ödemesi her bir şirket için mi yapılması gerekir? Asuman Yalçın
SSK emeklilerinin Bağ-Kur kapsamında çalışmaları (anonim şirket yönetim kurulu üyesi olmaları) haline bağlı olarak sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemeleri 28.01.2004 tarihinde yürürlüğe girdi ve Bağ-Kur 12. gelir basamağının yüzde 10'u oranında SGDP ödemeleri gerekiyordu. 01.10.2008 tarihinden itibaren de SGDP emekli aylıklarından yüzde 12 oranında kesinti yapılarak tahsil edilmeye başlandı. Oran her yıl bir puan artarak 2011'de yüzde 15 oldu. Söz konusu döneme ilişkin SGDP borçlarını 6111 sayılı Torba Yasa kapsamında yapılandırabilirdiniz. Şimdi ancak gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödeyebilirsiniz.
1993-2001 yılları arasında ödemiş olduğunuz SGDP, yönetim kurulu üyesi anonim şirket ortaklığına bağlı olarak 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında değil de, ücretli olarak çalışan emekli olarak 506 sayılı SSK kapsamında ödenmiş olmalı.
Birden fazla yönetim kurulu üyesi anonim şirket ortaklığı veya limited şirket ortaklığı olsa da her ortaklık için ayrı ayrı SGDP kesintisi yapılmaz. Sadece bir ortaklıktan dolayı SGDP kesintisi yapılır.

GÜNÜN SÖZÜ
'Dinlenmeden çalışmak yorar ama hiç çalışmadan dinlenmek insanı tembel yapar.'  
F. Ponsard

<p>Odaknoktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanıönceleyentv4 bunu yapa

tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor? Filiz Zengin Akşam tv'ye anlattı.

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (24 Haziran 2021)

Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım! Temmuz ayı sonunda başlayacak

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi