• $7,3662
  • €8,9586
  • 437.092
  • 1536.11
17 Mayıs 2011 Salı

Emekli ikramiyesini alamayanlara müjde

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi alamayanlara müjde...
Emekli Sandığı'na tabi çalışma süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan yasa hükmü, CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.
Anayasa Mahkemesi daha önce de son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmayanlara emekli ikramiyesi ödenmesini engelleyen hükmü iptal etmişti. Hükümet ise yine emekli ikramiyesi ödenmesini engelleyecek şekilde düzenleme yapmıştı. 
İLK İPTAL
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 'Emekli İkramiyesi' başlıklı 12. maddesine göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi birden fazla sosyal güvenlik kurumuna prim veya kesenek ödemiş olup, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden emekli aylığı bağlananlara, Emekli Sandığı'na tabi çalışmalarının karşılığı olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmış olmaları gerekiyordu.
Anayasa Mahkemesi, 5.2.2009 günlü ve E:2005/40, K:2009/17 sayılı kararıyla, 2829 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan 'Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan' ibaresini, söz konusu ibareyle son defa bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre ayrım yapılarak Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılmayanlara, Emekli Sandığı'na tabi çalışma süreleri için emekli ikramiyesi ödenmemesinin, Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, adil sonuçlar doğurmaması nedeniyle Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırı bularak iptal etmişti.
İPTAL GEREKÇESİ GÖZ ARDI EDİLDİ
İptal kararı üzerine 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5997 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde yeni bir düzenleme yapıldı. Ancak yapılan düzenleme adeta Anayasa Mahkemesi kararının nasıl uygulanmayacağına örnek teşkil ediyordu.
Yeni düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi dikkate alınmadı. İptal kararının gerekçesi göz ardı edilip, iptal edilen hükümde olduğu gibi, emekli ikramiyesi ödenmesi için 'Son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılma' şartı yeni düzenlemede de korundu.
İKİNCİ İPTAL
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinde yer alıyordu. Yeni düzenleme, 2829 sayılı Kanunda değil, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde yapıldı.
Anayasa Mahkemesi sanki iptal ettiği hükmü değil de bulunduğu yeri Anayasaya aykırı bulmuş gibi aynı hükme yeni düzenlemede de yer verilince, yeni hükümde yer alan 'Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve..' ibaresi de Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.
DEVAM EDEN DAVALAR
Anayasa Mahkemesi'nin 12 Mayıs 2011 günü yaptığı toplantıda aldığı iptal kararı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Muhtemelen yeni bir düzenleme yapılması için kararın yürürlük tarihi ileri bir tarih olarak belirlenecektir.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlük tarihinin ileri bir tarih olarak belirlenmesi mümkün olmakla birlikte, devam eden uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargının, iptal kararını dikkate alacağını düşünüyoruz. Nitekim ilk iptalden sonra, Danıştay konuya ilişkin devam eden uyuşmazlıklarla ilgili olarak uyuşmazlık konusu edilen işlemin yasal dayanağının kalmadığı görüşüyle, verdiği kararlarında iptal hükmünü dikkate almıştı.
Danıştay'a göre; Anayasa Mahkemesi'nin, iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi ileriye dönük olarak ertelemiş bulunması, öncelikle yasama organına aynı konuda, iptal kararının gerekçesine uygun olarak, yeni bir düzenleme için olanak tanımak ve ortada hukuki bir boşluk yaratmamak amacına yönelik olup, yargı mercilerinin bakmakta oldukları uyuşmazlıklarda hukuka ve Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş kuralları uygulaması ve uyuşmazlıkları bu kurallara göre çözümlemesi sonucunu doğurmaz.
Anayasanın 153. maddesine göre de yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararının, bu karardan önce açılmış bulunan ve henüz sonuçlanmamış olan tüm davalara uygulanması gerekiyor...

Naylon fatura nedir?
NAYLON fatura, halk arasında belgenin sahteliğini ifade etmek için kullanılan bir söz. Toplum tarafından algılanması ise gerçekte olmayan bir kişi ya da kuruluştan alınan fatura. Yani, var olan firmalardan alınan belgelerin sorun çıkarmayacağına inanılıyor.
Oysa var olan bir işletmeden mal veya hizmet alınmamasına rağmen alınan faturalar da aynı durumda. Yani, söz konusu faturalar da naylon fatura kapsamında. Aman dikkat...

Engelli annelerinin erken emekliliği
14 yaşında, özür oranı yüzde 65 olan engelli bir çocuğum var. Engelli annesi olarak prim gün sayısı elde edebilir miyim? Engelli anneleri erken emekli olabilir mi? Ayper Yılmaz
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçen prim ödeme gün sayıları dörtte bir oranında artırılıyor. Yani 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödenen gün sayısının dörtte biri kadar prim günü kazanıyorlar. Prim gününe eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş haddinden de indiriliyor. Bu da erken emeklilik sağlıyor. Ancak bu haktan 1 Ekim 2008'den sonraki prim ödenen günler için yararlanılabiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.' Aristo

<p>Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini aşmak için yarından itibaren parlamentoda temsil

İtalya'da hükümet krizi... Conte gitti, şimdi ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde konuşma yaptı

Muğla'da tarım alanları su altında kaldı